Σχόλια από εφημερίδες

Άδεια λειτουργίας στην Ανοιχτή Αγκαλιά & στο Κέντρο Ημέρας ΕΠΑΨΥ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Ημέρας στο μη κερδοσκοπικό σωματείο «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής – Ιατρικής – Ανοιχτή Αγκαλιά», το οποίο εδρεύει στο Δήμο Κορωπίου ενέκρινε η υφυπουργός υγείας κυρία Κατερίνα Παπακώστα Σιδηροπούλου.

Το Κέντρο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-14 ετών με προβλήματα ψυχικής υγείας και έχει ως στόχο, την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση, την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση των παιδιών που παραπέμπονται σε αυτό καθώς και τον θεραπευτικό σχεδιασμό και τη γενική θεραπευτική προσπάθεια, με σκοπό την προσωπική τους εξέλιξη, την υποστήριξη της οικογένειας, την προαγωγή και διακίνηση της γνώσης και την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και αγωγή της κοινότητας.

Η κυρία Παπακώστα επίσης, ενέκρινε την χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Ημέρας στην Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ) το οποίο εδρεύει στο Μαρούσι.

Το Κέντρο απευθύνεται σε ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές που έχουν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά τμήματα και έχει ως σκοπό, τόσο τη βελτίωση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων κατά την καθημερινή διαβίωσή τους όσο και την επαρκέστερη ψυχοκοινωνική επανένταξη και λειτουργική αυτονόμησή τους.

Επιπλέον, σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας είναι η πρόληψη εκδήλωσης ψυχικής ασθένειας, διαταραχών και υποτροπών, η μείωση εισαγωγών και επανεισαγωγών σε νοσηλευτικές μονάδες ψυχικής υγείας, η στήριξη των οικογενειών, η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, ώστε να μειωθεί το κοινωνικό στίγμα και η κινητοποίηση των ενηλίκων με ψυχικές διαταραχές για αναζήτηση τρόπων απασχόλησης και δημιουργίας. Στους στόχους του Κέντρου, μεταξύ άλλων είναι και η μετανοσοκομειακή παρακολούθηση, η πρόληψη υποτροπών, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς και η κατ' οίκον παρέμβαση και φροντίδα.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...