Συνεντεύξεις

ΒΡΑΔΥΝΗ 23 Μαίου 2000 Επιβάλεται η πολιτική μας να έχει πυρήνα τον άνθρωπο

Βραδυνή


23 Μαίου 2000

1. Όπως γνωρίζετε, η ΝΔ ήδη πριν από τις εκλογές είχε προγραμματίσει τη διεξαγωγή ενός Συνεδρίου Αρχών κα θέσεων, το οποίο και πραγματοποίησε. Εκεί η ΝΔ εξήγγειλε τις κυβερνητικές της θέσεις και το κυβερνητικό της πρόγραμμα. Τώρα, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, καλούμαστε να δρομολογήσουμε τη νέα πορεία της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης, προασπιζόμενοι τις αρχές και τα οράματα μας, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Βασικός μας στόχος λοιπόν για το έκτακτο Συνέδριό μας είναι να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας με πυρήνα της πολιτικής μας τον άνθρωπο.
2 Ίσα · ίσα. Πιστεύω ακριβώς το αντίθετο. Σήμερα που γίνεται μια τόσο πλατιά συζήτηση για την ανάγκη εκδημοκρατισμού των κομμάτων, τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί ως δημοκρατικότερο από τη συχνή σύγκληση των οργάνων; Τι πιο δημοκρατικό θα μπορούσε να πράξει το μεγάλο, φιλελεύθερο, λαϊκό κόμμα του μεσαίου χώρου από το να λάβει συλλογικά τις μεγάλες αποφάσεις για το μέλλον του και να χαράξει τη στρατηγική του όχι με μονοπρόσωπες ή συνοπτικές διαδικασίες, αλλά συγκαλώντας τα όργανα του, με κορυφαίο το Συνέδριο;
3 Το έκτακτο Συνέδριο έχει βασικό στόχο να προσδιορίσει σε πολύ συγκεκριμένη βάση τις κοινωνικές προτεραιότητες του κόμματος επί τη βάσει των νέων κοινωνικών δεδομένων Ο στόχος λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι διττός.
α) Να προσδιορίσει τις προτεραιότητες και την πολιτική πρακτική της με πυρήνα της πολιτικής της τον άνθρωπο.
β) Να εξαγάγει τα αναγκαία συμπεράσματα για το αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθήσαμε.
Όπως γνωρίζετε, έχει ήδη συγκροτηθεί μια επιτροπή, η οποία επεξεργάζεται το εκλογικό αποτέλεσμα. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα συζητηθούν στο Συνέδριο και μέσα από την ολοκληρωμένη εικόνα που θα αποκομίσουμε από τις τοποθετήσεις των στελεχών θα κριθεί ποια πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσουμε από δω και στο εξής ώστε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, να διευρύνουμε την πολυσυλλεκτικότητά μας, να δώσουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης (Παιδεία, Υγεία ανεργία, εγκληματικότητα, Δημόσια Διοίκηση) και συλλογικά μέσα από τα όργανα του κόμματος να προσδιορίσουμε τις πολιτικές που θα μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε στα μηνύματα των καιρών και τις ανάγκες του ελληνικού λαού, ώστε να συγκροτήσουμε και μια αποτελεσματική και αξιόπιστη κυβέρνηση, όταν θα προσφύγουμε και πάλι στην ετυμηγορία του ελληνικού λαού.
4 θα πρέπει αφ' ενός να εστιάσουμε στην οργανωτική ανασυγκρότηση της ΝΔ ώστε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα ευέλικτο, λειτουργικό και αποτελεσματικό. Άμεσος στόχος μας πρέπει να είναι η σύνδεση του κόμματος με την κοινωνία. Βεβαίως, βασική μας κατεύθυνση οφείλει να είναι η παραγωγή πολιτικής και πολιτικού λόγου συνδεδεμένου με τους κοινωνικούς προβληματισμούς των πολιτών. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στη διασύνδεση του κόμματος με ευρύτερους κοινωνικούς φορείς και να μην περιοριστούμε στην κομματική βάση και μόνο, έτσι ώστε να αντλήσουμε τα στοιχεία μιας ρεαλιστικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ανάγκες του σήμερα
5 Ξέρετε, η λέξη έχει γίνει καραμέλα τον τελευταίο καιρό. Αυτό που είναι αναγκαίο κατά τη γνώμη μου είναι να διαμορφώσουμε τη νέα μας πολιτική πρόταση και πλατφόρμα με βάση τις αρχές και τις αξίες του 2000 έπ' ωφελεία των γενεών που έρχονται. Πρόκληση για μας αποτελεί η τεχνολογική εξέλιξη και η ονομαζόμενη με επίκεντρο τον άνθρωπο. Συνεπώς. αν κάποιος μιλά σήμερα για της ΝΔ δεν μπορεί παρά να αναφέρεται στη στροφή του κόμματος προς τα πραγματικά προβλήματα του ανθρώπου και στην ανάγκη αυτό να αφουγκραστεί το νέο περιβάλλον και την καινούργια δυναμική.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...