Συνεντεύξεις

Λόγος 12 Μαρτίου 2002 Η χώρα μας μιμείται τα αρνητικά και όχι τα θετικά της Ε.Ε. Η βουλευτής Β' Αθήνας Νέας Δημοκρατίας. δικηγόρος κυρία Κατερίνα Παπακώστα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΛΟΓΟ και στονΧαράλαμπο Ξεκουκουλιωτάκη,

Λόγος

12 Μαρτίου 2002

Η χώρα μας μιμείται τα αρνητικά και όχι τα θετικά της Ε.Ε.

Η βουλευτής Β' Αθήνας Νέας Δημοκρατίας. δικηγόρος κυρία Κατερίνα Παπακώστα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΛΟΓΟ και στον Χαράλαμπο: Ξεκουκουλιωτάκη, τοποθετήθηκε στη θέση της γυναίκας στη σύγχρονη Ελλάδα και τονίζει ότι «ενώ η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιμείται τα αρνητικά και δεν μιμείται το θετικά των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. με αποτέλεσμα, να μην έχουμε όλη αυτή την στήριξη η οποία είναι απαραίτητη για να βγει η γυναίκα στο κοινωνικό και πολιτικό «γίγνεσθαι·. Για την κυρία Παπακώστα τα κωλύματα από το φύλο και οι αναστολές δεν προέρχονται από την ίδια τη γυναίκα άλλά προέρχονται από το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν της; προσφέρει τις ευκαιρίες για να μπορέσει να αναδείξει τα προσόντα της, που έτσι κι άλλιώς υπάρχουν».

ΕΡ- Κυρία Παπακώστα. πιστεύετε πραγματικά ότι έχει βελτιωθεί ουσιαστικά η θέση της γυναίκας στη σύγχρονη Ελλάδα;

Α.Π- Πράγματι. εμείς οι γυναίκες και γενικά οι κοινωνίες, γιορτάζοντας κάποιες επετείους, ίσως έχουμε ξεχάσει και το πραγματικό νόημα, την αφετηρία. δηλαδή τον λόγο και την αιτία για την οποία αυτές οι επέτειοι, δημιουργήθηκαν. Θα πρέπει όλοι μας να θυμόμαστε ότι οι γυναίκες, τουλάχιστον στην: Ελλάδα, περίπου πριν από έναν αιώνα ενεργοποιήθηκαν ουσιαστικά και άρχισαν να συμμετέχουν ενεργά ¨σ αυτό που λέμε κοινά, συμμετοχή στην πολιτική δράση, στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων, στην εργασία και οπουδήποτε. εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ρόλος για τη γυναίκα. Εκείνο, λοιπόν, το οποίο θέλω να πω είναι ότι στη σύγχρονη Ελλάδα. αναμφίβολα, έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες, έχει βελτιωθεί η ατμόσφαιρα, έχει αλλάξει σχετικά η νοοτροπία. Όμως, εμείς οι ίδιες οι γυναίκες πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας στον τρόπο που οι ίδιες αντιμετωπίζουμε τα θέματα μας και όταν είμαστε από υπεύθυνες θέσεις, είτε είναι υπουργικές είτε ως επίτροποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μεταχειριζόμαστε τη θέση μας αυτή, πώς την αξιοποιούμε για να βελτιώσουμε το επίπεδο της ελληνικής κοινωνίας, της γυναίκας και της οικογένειας. Για εμένα δεν είναι ικανοποιητικός ο βαθμός αποτελεσματικότητος σ’αυτού του είδους τα θέματα και θα πρέπει έχει να προσέξουμε και να βάλουμε νέους στόχους

ΕΡ -Κυρία Παπακώστα. πιστεύτε ότι λόγω του φύλου σας, σας τίθενται κάποιοι φραγμοί στην περαιτέρω εξέλιξή σας. στην
πολιτική κονίστρα;

ΑΠ.: Πιστεύω ότι υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες για τη, νέα γυναίκα στην Ελλάδα, διότι στην: Ευρώπη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και αντιλαμβανόσαστε ότι αυτά τα κωλύματα δεν ισχύουν γιατί ακριβώς η επίσημη πολιτεία οι κυβερνήσεις των κρατών αυτών έχουν φροντίσει να δώσουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις όπως παραδείγματος χάριν την στήριξη, τα επιδόματα στην οικογένεια, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους συμβουλευτικούς σταθμούς γονέων τις υπηρεσίες παροχής: κοινωνικής ασφάλειας, της εργασίας μέσα στο σπίτι, τις ευνοϊκές συνθήκες στο χώρο εργασίας με τις γονικές άδειες κλπ. Με τέτοιο τρόπο, ώστε οι γυναίκες πράγματι και να μπορούν να συμμετέχουν όταν το επιθυμούν, και όταν συμμετέχουν να συμμετέχουν αποτελεσματικά. Στην Ελλάδα, δυστυχώς. στο 2002, στον 21ο αιώνα, ενώ η χώρα μας είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιμείται τα αρνητικά και δεν μιμείται τα θετικά άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με αποτέλεσμα να μην· έχουμε. όλη αυτή την στήριξη, η οποία είναι απαραίτητη. για να βγει η γυναίκα στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, με αποτέλεσμα ακριβώς σήμερα, να έχουμε 25 γυναίκες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αρκετές βεβαίως, δήμαρχους και νομάρχες.

Μπορεί βέβαια να αυξηθεί ο αριθμός, όχι επειδή είναι γυναίκες. Εγώ διαφωνώ με τη λογική, ότι σώνει και καλά επειδή είναι γυναίκες πρέπει να έχουν διαφορετική. μεταχείριση - ούτε την είχα ούτε θα την· επιθυμούσα - εκείνο που λέω όμως, είναι ότι οι γυναίκες που θέλουν να προσφέρουν, οι αξίες και οι ικανές γυναίκες, όταν το επιθυμούν και εφόσον είναι η διάθεση τους να προσφέρουν, να έχουν όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να μπορούν να το πράξουν, πράγμα το οποίο δεν ισχύει, κι αυτό είναι λυπηρό. Άρα, τα κωλύματα από το φύλο και οι αναστολές δεν προέρχονται από την ίδια την γυναίκα, αλλά προέρχονται από το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δεν της προσφέρει τις ευκαιρίες για να μπορέσει να αναδείξει τα προσόντα της, που έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...