Συνεντεύξεις

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 13 Νοεμβρίου 2005 Ενας νέος φίλος στο πλευρό των πολυμελών οικογενειών αναλυτικά...


Ένας νέος "φίλος" στο πλευρό των πολυμελών οικογενειών

Στόχος της λειτουργίας του η στήριξη και η επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων


Eνας τομέας για την πολύτεκνη και πολυμελή οικογένεια δημιουργείται στους, κόλπους της ΝΔ και στο πλαίσιο λειτουργίας της Γραμματείας Γυναικείων Θεμάτων του κόμματος.-Στόχο έχει να στηρίξει μέσα από μελέτες προτάσεις και ενημέρωση την ανάδειξη της ελληνικής-πολύτεκνης οικογένειας που ουσιαστικά αποτελεί και τη μόνη λύση στο δημογραφικό μας πρόβλημα. Όπως είπε στον -Τ.τ.Κ.- η βουλευτής και γενική γραμματέας Γυναικείων θεμάτων της ΝΔ, κ. Κατερίνα Παπακώστα - Σιδηροπούλου, αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολυμελείς και πολύτεκνες οικογένειες προχωρήσαμε στη σύσταση Τομέα Μέριμνας που θα λειτουργεί ως κέντρο αναφοράς σχετικά με την επικοινωνία των πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών των συλλόγων τους τη συγκέντρωση., μελετών- για το δημογραφικό ζήτημα,την ανάλυση των δράσεων στήριξης της οικογένειας καθώς και για την καταγραφή των σχετικών δράσεων-πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η λειτουργία αυτού του τομέα αποτελεί έναν πιλότο για τη διερεύνηση της προοπτικής ίδρυσης ενός καινοτόμου πολιτικού - κυβερνητικού οργάνου για την παρακολούθηση των εθνικών, δράσεων που αφορούν τις πολυμελείς και πολύτεκνες οικογένειες καλύπτοντας έτσι ένα ένα μεγάλο κενό που υπάρχει.
Ουσιαστικά στόχος μας είναι να λειτουργήσουμε ως άξονας αναφοράς και συγκέντρωσης των οριζόντιων δράσεων που αναπτύσσονται για τις συγκεκριμένες ομάδες από διάφορα συναρμόδια υπουργεία όπως Υγείας, Εσωτερικών, Απασχόλησης και φορέων όπως ΟΑΕΔ, η Γενική Γραμματεία Ισότητας κ.α

Μ' αυτό τον τρόπο θα καλυφθεί ένα κενό παρακολούθησης και συντονισμό των αποσπασματικών μέτρων που αφορούν τις πολυμελείς και πολύτεκνες οικογένειες αναδεικνύοντας το συνολικό πλαίσιο των δράσεων και παροχών ενώ παράλληλα θα παρουσιάζονται τα πιθανά κενά στήριξης αλλά και οι αλληλοκαλύψεις παροχών,
Επίσης δημιουργείται ένα επιτελικό όργανο σχεδιασμού και αποτίμησης των παρερχόμενων μέτρων ώστε να αναδειχθεί η σημαντικότητα και η προτεραιότητα των κυβερνητικών παρεμβάσεων.
Ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στη σταδιακή εκπλήρωση των προεκλογικών της δεσμεύσεων προς τις πολυμελείς και πολύτεκνες οικογένειες ,ανταποκρινόμενη στο αίτημα για την επίλυση των μακροχρόνιων προβλημάτων τους.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...