Συνεντεύξεις

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΗΤΕΙΑ Γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις...

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΘΗΤΕΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Η εποχή όπου ο Θουκυδίδης διακήρυττε ότι ''άνδρες επόλις εστίν'' έχει περάσει πλέον στο παρελθόν και οι γυναίκες προσφέρουν σε χώρους που εθεωρούντο ''παραδοσιακά αντρικοί''. Άλλωστε, αυτό ήταν αίτημα της κοινωνίας και προϊόν των νέων συνθηκών που διαμορφώνονται. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου, η έννοια της ασφάλειας έχει επαναπροσδιορισθεί. Η εποχή του Ψυχρού Πολέμου, των όπλων μαζικής καταστροφής, των περιφερειακών πολέμων έχει παρέλθει. Τρομοκρατία, διεθνείς παρεμβάσεις για την στήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιφερειακές οργανώσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης και η επίδρασή τους σε θέματα ασφάλειας είναι το νέο πεδίο δραστηριότητας των Οργανισμών Ασφάλειας. Οι κίνδυνοι δεν είναι πλέον οι ''παραδοσιακοί''. Θέματα ασφάλειας δεν προσδιορίζονται από στρατιωτικούς όρους. Η διεθνής ορολογία πλέον περιλαμβάνει θέματα φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού, αμφισβήτησης κυβερνήσεων από ομάδες πολιτών, θρησκευτικός φανατισμός. Και στα σύγχρονα αυτά θέματα είναι βέβαιο ότι οι γυναίκες μπορούν να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο.
Ενόψει αυτών των περιστάσεων, η κοινωνία οφείλει να εξετάσει την αξιοποίηση των γυναικών, δηλαδή για να είμαι ακριβής, του 50% του επιστημονικού δυναμικού που μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί. Οι γυναίκες διαθέτοντας επιστημονική κατάρτιση, κοινωνική ευαισθησία, δυνατότητα ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να δραστηριοποιηθούν.
Στην ελληνική πραγματικότητα, οφείλω να ομολογήσω, πως η νέα πολιτική του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι ανθρωποκεντρική. Τόσο τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και οι οικογένειές τους, την υποστηρίζουν, πλάθοντας από κοινού την αναγκαία κοινωνική πολιτική χωρίς καθόλου να μειώνεται η ικανότητα και η αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.
Οι γυναίκες σήμερα έχουν τη δυνατότητα ανέλιξης στην ιεραρχία αφού τους παρέχεται πλέον η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε μακροχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα. Ταυτόχρονα, οι περιορισμοί του παρελθόντος στην εξέλιξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, έχουν αρθεί.
Βεβαίως, εχθρός του καλό είναι το καλύτερο και γι' αυτό το λόγο πρέπει το γυναικείο στελεχιακό δυναμικό της χώρας μας να αποτελέσει τον πυρήνα μιας πολιτικής που αξιοποιεί το σύνολο των ανθρωπίνων πόρων, με στόχο την ωφέλεια της πατρίδας μας.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...