Συνεντεύξεις

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Αναθεώρηση συντάγματος...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-Σωτήρης Λέτσιος

ΔΗΜ:Το θέμα της Αναθεώρησης του Συντάγματος έρχεται αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα με κάποιες προτάσεις να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πόσο τολμηρή μπορεί να είναι αυτή η αναθεώρηση, έτσι ώστε να θιγούν οι αρνητικές πτυχές του πολιτικού μας συστήματος; Υπάρχει το απαραίτητο κλίμα συναίνεσης για να προχωρήσει αυτή η αναθεώρηση;

Κατερίνα Παπακώστα: Η αναθεώρηση του Συντάγματος υπαγορεύεται από την ανάγκη προσαρμογής στις απαιτήσεις της κοινωνίας, στις ανάγκες του μέλλοντος, αλλά και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές περιβάλλον. Ως κορυφαία θεσμική παρέμβαση, θα σηματοδοτήσει μια νέα περίοδο για τη χώρα, θέτοντας βάσεις για μια σύγχρονη Ελλάδα στον 21ο αιώνα.
Βεβαίως η Κυβέρνηση επιδιώκει, στην κορυφαία αυτή θεσμική παρέμβαση, τη μέγιστη δυνατή σύνθεση απόψεων, τόσο για την κατανόηση των αναγκαίων θεσμικών παρεμβάσεων, όσο και για την ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού των φορέων και πολιτών προς όφελος της κοινωνίας και της δημοκρατίας.
Η συνταγματική αναθεώρηση βεβαίως και μπορεί να είναι αρκετά τολμηρή, με προτάσεις σύγχρονες, καινοτόμες. Ήδη, για παράδειγμα, στις προτάσεις που έχω καταθέσει για την αναθεώρηση έχω προτείνει μεταξύ άλλων:
" Τη συνταγματική διασφάλιση της διεξαγωγής οποιασδήποτε ιατρικής πράξης μόνο μετά την πλήρη ενημέρωση και συναίνεση του ασθενούς. Επιπλέον, την απαρίθμηση ιατρικών πράξεων της βιοτεχνολογίας που απαγορεύονται από διεθνείς συμβάσεις, όπως της κλωνοποίησης.
" Την ειδική διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων.
" Την προστασία των ατόμων γεροντικής ηλικίας και ειδικότερα την προστασία που αφορά, τις κοινωνικές παροχές, την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, την προστασία της περιουσίας των ενηλίκων, λόγω ελαττωμένης δικαιοπρακτικής αντίληψης, την ιατρική περίθαλψη κατ' οίκον, την ενίσχυση του δικαστικού ελέγχου διαθηκών των υπερηλίκων.
" Την προστασία του γάμου, των μονογονεϊκών οικογενειών, των μονογονεϊκών οικογενειών χωρίς γάμο, ως προς τον πατέρα και την μητέρα.
" Τη διασφάλιση της διαφάνειας στο Δημόσιο Βίο και τον αποκλεισμό φαινομένων διαπλοκής και αντιμετώπισης ζητημάτων που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την οικονομική κατάσταση και τη χρηματοδότηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Πρότασή μας είναι η ίδρυση ειδικού τμήματος ελέγχου στο Συμβούλιο Επικρατείας ή ειδικής ανεξάρτητης αρχής με αντικείμενο τον έλεγχο των συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου και των φορέων που βρίσκονται στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ή εξαρτώνται άμεσα από αυτόν (προληπτικός έλεγχος, έλεγχος εκτέλεσης συμβάσεων).

ΔΗΜ Πώς κρίνετε τις προτάσεις για πενταετή κυβερνητική θητεία αλλά και για ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή; Οι προτάσεις αυτές συμβάλλουν στη σταθεροποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου;
Κ.Π:Σχετικά με την πρόταση για πενταετή θητεία, καταρχάς δεν είμαι αρνητική. Η πρόταση όμως για το θέμα του ασυμβιβάστου μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή, εκτιμώ πως δεν είναι εφαρμόσιμη. Διότι για να υλοποιηθεί ασυμβίβαστο μεταξύ Βουλευτή και Υπουργού, θα πρέπει προηγουμένως να αλλάξει η μορφή του πολιτεύματος.

ΔΗΜ Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο ασφαλιστικό; Συμφωνείτε με την πρόταση για αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος;

Κ.Π:Το ασφαλιστικό πρόβλημα είναι ένα ζήτημα σύνθετο και άρα είναι μια πολιτική εξίσωση με πολλούς παράγοντες. Πιστεύω πως συνάρτηση της επίλυσης του ασφαλιστικού και του διαλόγου που έχει ανοίξει, είναι και το δημογραφικό, και η εισφοροδιαφυγή, και η μαύρη εργασία.
Εκτιμώ πως τώρα θα αποδείξουν τα πολιτικά κόμματα, πόσο ώριμα και σοβαρά είναι απέναντι στα προβλήματα.
Η αύξηση των ορίων ηλικίας είναι επίσης ένα θέμα σύνθετο. Για παράδειγμα, κατά την άποψή μου, πρέπει να τονίσουμε τις ιδιαιτερότητες που αφορούν κοινωνικές ομάδες, όπως οι γυναίκες, υπό την έννοια ότι στη χώρα μας, δεν είχαμε δημιουργήσει ως τώρα, -όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- το προστατευτικό πλαίσιο που υπάρχει εκεί, δηλαδή προνοιακά ιδρύματα, πολιτικές για τη στήριξη της οικογένειας και του δημογραφικού προβλήματος. Στην Ελλάδα, έχοντας ως ανοιχτή πληγή ένα δημογραφικό πρόβλημα έντονο, το οποίο είναι και παράγοντας του ασφαλιστικού, ίσως πρέπει να δούμε το θέμα των ορίων συνταξιοδότησής τους, κάτω και από μια άλλη οπτική, με εναλλακτικές προτάσεις.

ΔΗΜ Ποια πολιτική πρέπει να ακολουθήσει η Κυβέρνηση στο πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων στις ΔΕΚΟ, δεδομένου ότι αυτές προκαλούν σοβαρές αντιδράσεις στους εργαζόμενους;

Κ.Π:Η Κυβέρνηση έχει προεκλογικά δεσμευτεί για μια σειρά μεταρρυθμίσεων γενικότερα, οι οποίες αφορούν και στις ΔΕΚΟ με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό το οποίο απομένει είναι πολύ γρήγορα η Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις γοργά. Θεωρώ πως η όποια ''αντίδραση'', προέρχεται και από μικρά και από μεσαία και από μεγαλύτερα συμφέροντα, τα οποία δεν επιθυμούν να αλλάξει κάτι, με τις στρεβλώσεις που η αντίληψη αυτή έχει προξενήσει.
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μας ψήφισαν ως Κυβέρνηση στις εκλογές της 7ης Μαρτίου, ακριβώς γιατί επιθυμούν αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και φυγή προς τα εμπρός, όχι με βήματα, αλλά με άλματα, προκειμένου να κερδίσουμε και το χαμένο χρόνο και τις χαμένες ευκαιρίες. Συνεπώς, η υλοποίηση και η εφαρμογή τους είναι μονόδρομος, διότι αυτές ωφελούν τους πολλούς, τους μη προνομιούχους και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

ΔΗΜ Οι εκλογές του Οκτωβρίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχουν χαρακτήρα δημοψηφίσματος για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής;
Κ.Π:Ας μην είμαστε υπερβολικοί. Κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει το δικό της πολιτικό στίγμα ασφαλώς. Οι εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν καταρχάς αυτοδιοικητικό χαρακτήρα. Προφανώς οι εκλογές βγάζουν πολιτικά συμπεράσματα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν νοείται, κατά την άποψή μου, οι εκλογές στην Αυτοδιοίκηση, δηλαδή για την επιλογή των Δημάρχων και των Νομαρχών, να καταντήσουν χωνευτήρι αρνητικών συναισθημάτων προς την Κυβέρνηση, γιατί τελικώς, αυτό βλάπτει τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες εκτιμώ πως επιλέγουν με βασικό κριτήριο την ικανότητα των προσώπων, την αποτελεσματικότητά τους και το εάν και κατά πόσο μπορούν με τα προγράμματα και τις θέσεις τους, οι υποψήφιοι, να λύσουν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τους πολίτες της.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...