Συνεντεύξεις

ΦΑΡΜ Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε ήδη προεκλογικά δεσμευτεί να ανοίξει τη συζήτηση...

Ποια η γνώμη σας για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στον ασφαλιστικό και εργατικό τομέα.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε ήδη προεκλογικά δεσμευτεί να ανοίξει τη συζήτηση για το ασφαλιστικό σύστημα. Ανάμεσα στις πολιτικές πρωτοβουλίες της ήταν το ασφαλιστικό ζήτημα Εθνικής Στρατηγικής για τις συντάξεις, το οποίο, πριν λίγο καιρό, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Σύμφωνα με αυτό, γίνονται προσπάθειες για εξορθολογισμό και γενικότερα διοικητική και διαχειριστική αναμόρφωση του συστήματος, το νοικοκύρεμα των ασφαλιστικών μας ταμείων -όπως θα λέγαμε- το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και δρομολογείται με τις συγχωνεύσεις των κύριων και επικουρικών Ταμείων. Στοχεύουμε, έτσι, στον καλύτερο έλεγχο ολόκληρου του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με τη φιλελευθεροποίηση του υπάρχοντος νομικού και θεσμικού πλαισίου για τα ταμεία, αλλά και με την ολοκλήρωση του στόχου για την παροχή ενός μοναδικού Αριθμού Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA), ουσιαστικά σε όλο τον Ελληνικό πληθυσμό από το τέλος του 2007.
Σήμερα, πάρα πολλοί Έλληνες ασφαλισμένοι, με τον τρόπο, με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με την πολυδιάσπαση και την πολυνομοθεσία που υπάρχει, χάνουν τις εισφορές τους. Σε ένα σύστημα κοινωνικά δικαιότερο, καμία σύνταξη δεν θα πρέπει να μειωθεί, καμιά εισφορά δεν πρέπει να αυξηθεί και τα όρια ηλικίας δεν πρέπει να ανέβουν. Επιπλέον, λέμε ότι δεν πρέπει καμία εισφορά, κανενός εργαζόμενου ή αυτοαπασχολούμενου, να χάνεται. Πρέπει να συνυπολογίζουμε λοιπόν, να προσμετρούμε και να πιστώνουμε σε όλους τους Έλληνες, την όποια εισφορά έχουν δώσει οι ίδιοι, η εργοδοσία ή το κράτος γι' αυτούς και να φροντίσουμε να μην χάνονται εισφορές τους, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Τι νομίζετε για την διοικητική διόγκωση στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής ασφάλισης; Πώς αυτό συνδυάζεται με την γραφειοκρατία, την δαπάνη και την κακοδιαχείριση.
Κοιτάξτε, όταν σ' ένα σύστημα υπάρχει ''διόγκωση'', επιβάλλονται πολιτικές αποσυμφόρησής του. Γνωρίζουμε καλά, ότι παραλάβαμε ένα Σύστημα Υγείας, το οποίο ασθενούσε επί σειρά ετών. Η υπερδιόγκωση του συστήματος οδήγησε σ' ένα χώρο υγείας δυσκίνητο, σπάταλο και κυρίως, αδιαφανή. Η γραφειοκρατία, ο μακρύς χρόνος αναμονής, οι χαμηλής ποιότητας προσφερόμενες υπηρεσίες, οι ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό είναι σε όλους μας οι γνωστές διαπιστώσεις που περιγράφουν την εικόνα, όταν μιλούμε για το Σύστημα Υγείας. Τα νοσοκομεία, έρμαια της κακοδιαχείρισης, βούλιαζαν στα ελλείμματα.
Στόχος της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Υγείας που σέβεται τον πολίτη, που εξασφαλίζει σε όλους τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στην περίθαλψη, που είναι αποκεντρωμένο, που διέπεται από αξιοκρατία και αξιοπιστία.

Τα μέτρα που λαμβάνονται και σίγουρα θα ληφθούν στο μέλλον είναι επώδυνα. Αλλά για ποιους. Πόσο κεκτημένο μπορεί να είναι το δικαίωμα οι ασφαλιζόμενοι εργαζόμενοι να πληρώνουν συνταξιούχους κάτω των 50 ετών; Πώς και πόσο μπορείτε να συνδιαλλαγείτε με τα συνδικάτα στη βάση της αλληλεγγύης των γενεών και την γήρανση του πληθυσμού;
Ας μη δημιουργούμε κλίμα φοβίας και ανασφάλειας. Ο Πρωθυπουργός έχει διαβεβαιώσει, ότι η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού θα γίνει σταδιακά, με ήπια προσαρμογή, όπου κανείς δεν θα αιφνιδιαστεί. Κατόπιν τούτου, θεωρώ ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι λύση ανάγκης και δεν χρειάζεται κανείς ασφαλισμένος, ο οποίος νιώθει ακόμα ότι μπορεί να προσφέρει, να χάνει πρόωρα, όσα θα μπορούσε να κερδίζει αν εργαζόταν και μετά την ηλικία των 50. Η Κυβέρνηση έχει προτείνει άλλωστε, την ύπαρξη ενός συστήματος οικειοθελούς παραμονής στην εργασία μέχρι τα 65 έτη, παρέχοντας ένα πλέγμα κινήτρων.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση στη χώρα μας -σε μια χώρα που το δημογραφικό πρόβλημα είναι έντονο και ο δείκτης γεννήσεων είναι μόλις 1,25 παιδιά ετησίως για κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας (από τους χαμηλότερους ευρωπαϊκούς δείκτες), θα πρέπει να αναστρέψουμε το κλίμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, με κίνητρα και διευκολύνσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από τη γήρανση του πληθυσμού. Στη Βουλή και στην Κυβέρνηση έχω προτείνει κατ' επανάληψη, την κινητροδοτηση των εργαζομένων μητέρων, με τη θέσπιση της μητρότητας ως κοινωνικής θητείας, ώστε να στοιχειοθετεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Και βέβαια, όλα αυτά πρέπει να επιτευχθούν μέσα από έναν εξαντλητικό διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς και μέσα από μια ειλικρινή συζήτηση, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλιστικό, δίκαιο, βιώσιμο και ρεαλιστικό, χωρίς διπλή ανάγνωση και ασφαλώς πιστεύω πως πρέπει να υπάρξει όχι απλά ουσιαστική προσέγγιση, αλλά και επίτευξη συμφωνίας.

Ποια κοινωνικά προβλήματα έχουν προτεραιότητα;
Οι οικονομικά ασθενέστεροι, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, τα άτομα που είναι ανήμπορα να εργαστούν, τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι ομάδες πληθυσμών που έχουν προτεραιότητα στη φροντίδα μας και κατόπιν τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών, όπως η ακρίβεια, η ανεργία, η γραφειοκρατία. Εκεί θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Ήδη, οι δαπάνες για Ασφάλιση και Περίθαλψη αυξάνονται κατά 13%. Εξασφαλίζεται, έτσι, επιπλέον κοινωνικό μέρισμα 1,2 δις ευρώ, για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων: Οι δεσμεύσεις μας για την αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ, την αύξηση του ΕΚΑΣ (προσωπικά θεωρώ πιο ορθή επιλογή την ενσωμάτωση του ΕΚΑΣ στις συντάξεις, ώστε να δημιουργηθεί μια ελάχιστη αξιοπρεπής σύνταξη, χωρίς τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από το
ΕΚΑΣ), την αύξηση του κατώτατου επιδόματος στους ανέργους, γίνονται πράξη. Επίσης, οι αλλαγές που δρομολογούνται στη Δημόσια Διοίκηση αναμένεται να καλυτερεύσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, ενώ και η ανεργία έχει αρχίσει και μειώνεται αξιοσημείωτα.

Όλοι θεωρούν τις μεταρρυθμίσεις αναγκαίες και επιβεβλημένες. Πόση αναβλητικότητα μπορεί να υπάρξει πάντα σε πολιτικό επίπεδο.
Κανένας δεν μπορεί να αδιαφορεί για το όφελος που εξασφαλίζουν οι μεταρρυθμίσεις στο κοινωνικό σύνολο και το μέλλον του Τόπου. Οι μεταρρυθμίσεις είναι απαίτηση της κοινωνίας και κανείς δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο. Αυτό, άλλωστε, έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός ρητά, ότι δηλαδή, δεν θα υπάρξει καμία αναβολή στις μεταρρυθμίσεις που δεσμευτήκαμε να κάνουμε. Είναι επιλογή που γίνεται πράξη, μαζί με τους πολίτες και την επιλογή αυτή δεν τη διαπραγματευόμαστε.

Ποια η γνώμη σας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα;
Ασφαλώς και πρέπει να προχωρήσουμε στην κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και μάλιστα με διάταξη συνταγματικής περιωπής.

Στις αποφάσεις μιας πολιτικού σημαντικό ρόλο παίζουν οι επιρροές ή οι επιλογές;
Και τα δυο. Ένας πολιτικός κατά τη γνώμη μου οφείλει να λειτουργεί ως ''ανοιχτό σύστημα'', να τροφοδοτείται δηλαδή με την ''πληροφορία'' από το περιβάλλον, να την επεξεργάζεται και να αναλαμβάνει δράση ευεργετική για το κοινωνικό σύνολο. Και ασφαλώς, πρέπει να είναι σε θέση να κάνει επιλογές στοχευμένες και -κατά το ανθρωπίνως δυνατό- ορθές.

Η διεύρυνση της ΕΕ έφερε αλλαγές στο καθεστώς των επιδοτήσεων και στο επίπεδο των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών και αντίληψης. Θα ήθελα ένα σχόλιό σας.
Η διεύρυνση της ΕΕ είναι κάτι το οποίο, η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος συνυπέγραψε και χαιρετίζει. Αναμφίβολα, δημιουργεί ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον για τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα. Ο άλλοτε ταραγμένος χώρος των Βαλκανίων θα μπορέσει να εξελιχθεί σε περιοχή σταθερότητας και κατά συνέπεια, προσέλκυσης νέων κεφαλαίων, κάτι που πιστεύω ότι θα επηρεάσει θετικά και την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα σηματοδοτεί ίσως και το τέλος εποχής των μεγάλων κοινοτικών πακέτων για την Ελλάδα.

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών οι οποίοι "εμβολίασαν" τα ασφαλιστικά ταμεία. Πόσο πραγματικά κατά τη γνώμη σας και ποια κίνητρα πρέπει να ληφθούν έναντι της "μαύρης εργασίας";
Καταρχάς οφείλουμε να δούμε την είσοδο των οικονομικών μεταναστών θετικά για την ελληνική οικονομία. Για να γίνει όμως αυτό, βασική προϋπόθεση είναι η εξάλειψη της μαύρης εργασίας και η ένταξη των ανθρώπων αυτών στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Πρόσφατα, με επιστολή μου, την οποία συνυπέγραψαν 50 Βουλευτές, πρότεινα στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος την υιοθέτηση ολοκληρωμένης μεταναστευτικής πολιτικής ως υποχρέωσης του Κράτους, όπου θα εξετάζεται η εφαρμογή συγκροτημένης πολιτικής για την πλήρη ενσωμάτωση των μεταναστών ως ισότιμα μέλη της ελληνικής κοινωνίας.

Εάν δεν είχατε ασχοληθεί με την πολιτική ποιος άλλος τομέας προσφοράς θα ήταν δελεαστικός για μια δραστήρια γυναίκα όπως εσείς;
Η πολιτική πάντα με συνάρπαζε. Ήταν και είναι επιλογή μου. Και σ' αυτό μένουμε.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...