Δελτία Τύπου

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για την εξομοίωση Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές

Ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου για το ζήτημα της εξομοίωσης των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ με τους Νοσηλευτές του ΕΣΥ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

            Η Βουλευτής αναφέρει πως σύμφωνα και με την επισήμανση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), στο σύνολο του Δημοσίου η κατηγοριοποίηση των υπαλλήλων πραγματοποιείται βάσει της εκπαίδευσής τους και του τίτλου σπουδών που έχουν αποκτήσει. Αυτό το στοιχείο δεν συνυπολογίζεται ωστόσο στην συζήτηση γύρω από την εξομοίωση των Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές. 

            Η Κατερίνα Παπακώστα υπογραμμίζει πως σε πολλά επαγγέλματα, άτομα με μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία και χαμηλότερο επίπεδο σπουδών είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σχεδόν στον ίδιο βαθμό στην εργασία που τους ανατίθεται, με άτομα υψηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Συνεπώς, και οι Βοηθοί Νοσηλευτές με πολύχρονη εμπειρία συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των μονάδων του ΕΣΥ και είναι απολύτως απαραίτητοι. Σημειώνει, πως όπως στην αγορά εργασίας γενικότερα, έτσι και στον δημόσιο τομέα, η αμοιβή ενός εργαζομένου καθορίζεται από το επίπεδο σπουδών και με την πάροδο του χρόνου  προσμετράται και η εμπειρία.

            Σύμφωνα με την ΕΝΕ, οι Βοηθοί Νοσηλευτές, προκειμένου να εξομοιωθούν με τους Νοσηλευτές, θα πρέπει να περάσουν από εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ενός ανώτερου τίτλου σπουδών, και εν συνεχεία να γίνει δυνατή και μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία.

            Η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό να θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...