Δελτία Τύπου

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για την νόμιμη Αιτία της μη Προστασίας των Συντάξεων των ΑμεΑ

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, ζητώντας εξηγήσεις για την κατάργηση της προστασίας των συντάξεων των ΑμεΑ.

            Η Βουλευτής αναφέρει στο κείμενο της Ερώτησης πως η εφαρμογή του ανωτάτου ορίου καταβολής σύνταξης, η οποία προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, αιφνιδίασε τους συνταξιούχους με βαριά αναπηρία 80% και άνω, καθώς και τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία. Στην ουσία πρόκειται για προσβολή του θεσμού της Αναπηρίας, ο οποίος προστατεύεται από το Σύνταγμα, από το εθνικό και από το διεθνές δίκαιο.

            Η Κατερίνα Παπακώστα σημειώνει, πως οι διατάξεις περί Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία δημιουργούν ένα αυστηρό αναγκαστικό δίκαιο (jus cogens), το οποίο δεν μπορεί ούτε να καταργηθεί αλλά ούτε και να τροποποιηθεί επί τα χείρω. Συνεπώς, δεν μπορούν να καταργηθούν ή να ανασταλεί η ισχύς των διατάξεων των νόμων 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2013, περί μνημονιακών απαλλαγών των αναπήρων συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από τις προβλεπόμενες στους εν λόγω νόμους κρατήσεις. Μάλιστα, οι εξαιρέσεις μνημονεύονται στο άρθρο 23 του ν. 4387/2016 και συνεπώς ισχύουν.

            Η Βουλευτής διαπιστώνει, πως παρόλα αυτά, από τα εντεταλμένα όργανα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παραβιάστηκε η νομιμότητα, η χρηστή διοίκηση, η αναλογικότητα και η ισότητα, καθώς αυθαίρετα, και χωρίς να προβλέπεται στην από 19-12-2016 Ερμηνευτική Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Συνταξιοδοτικής Πολιτικής, οι συνταξιούχοι με αναπηρία και οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία, υπάχθηκαν στις ρυθμίσεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, για την θέσπιση ανωτάτου ορίου μηνιαίας σύνταξης. Συνεπώς, καταργήθηκαν οι διατάξεις περί απαλλαγών των εν λόγω συνταξιούχων από μειώσεις, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ αυτών να υποστούν δραματικές μειώσεις, οι οποίες φτάνουν ακόμα και τις 2.000 Ευρώ.

            Υπογραμμίζεται από την Βουλευτή, πως δεν συντρέχει η βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του 13 του ν. 4387/2017, η υπέρβαση δηλαδή των 2.000 Ευρώ, καθώς οι πραγματικές συντάξεις των αναπήρων συνταξιούχων είναι χαμηλότερες. Το υπερβάλλον ποσό διαμορφώνεται λόγω των απαλλαγών τους.

Η Κατερίνα Παπακώστα ζητά να ενημερωθεί ποιά είναι η νόμιμη αιτία για την κατάργηση της προστασίας των συντάξεων των ΑμεΑ από τον νόμο Κατρούγκαλου ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις απαλλαγής τους από μειώσεις. Ρωτά επιπλέον αν ελήφθη υπόψη η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 του ν. 4387/2016, όπως και οι διατάξεις του Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων περί Προστασίας της Αναπηρίας. Τέλος, ζητά να ενημερωθεί, αν θα εκδοθεί νέα Ερμηνευτική Εγκύκλιος, με την οποία θα εξαιρούνται από  την εφαρμογή του άρθρου 13 ν. 4387/2016 οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...