Ερωτήσεις

Επίκαιρη Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας με Θέμα: «Ένταξη καινοτόμων και ορφανών Φαρμάκων στο Ελληνικό Σύστημα Αποζημίωσης»

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Υγείας   

ΘΕΜΑ:   Ένταξη καινοτόμων και ορφανών Φαρμάκων στο Ελληνικό Σύστημα Αποζημίωσης

            Έντονη ανησυχία παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στους ασθενείς με χρόνιες ή σπάνιες παθήσεις και στον χώρο του φαρμάκου, για τις συνέπειες των μέτρων που προτίθεται να πάρει η Κυβέρνηση για τα καινοτόμα και τα ορφανά φάρμακα.

            Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά έως σήμερα, η ένταξη ενός καινοτόμου φαρμάκου στο Ελληνικό σύστημα αποζημίωσης θα προϋποθέτει την θετική του αξιολόγηση από το εκάστοτε σύστημα Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας έξι χωρών της ΕΕ, οι οποίες διαθέτουν ανόμοιους τρόπους αξιολόγησης. Παράλληλα όμως, αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της Ελλάδος, η σύσταση μηχανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας έως το τέλος του έτους. Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος υπολογίζει πως με αυτή την διαδικασία, η έγκριση θα καθυστερεί από 2 έως 4 χρόνια, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος, ορισμένα καινοτόμα φάρμακα να μην εγκρίνονται καθόλου. Η ενδεχόμενη εφαρμογή των μέτρων θα έχει όμως αρνητικές επιπτώσεις και στις Ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις.

            Επιπλέον, από το 2010 έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων μία σειρά ορφανών φαρμάκων, τα οποία δεν διατίθενται στην Χώρα μας,  με αποτέλεσμα η ζωή πολλών ασθενών με σπάνιες παθήσεις να κινδυνεύει.            

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να εφαρμόσετε νέο σύστημα ένταξης καινοτόμων και ορφανών φαρμάκων στο Ελληνικό σύστημα αποζημίωσης και ποιό είναι αυτό;
  1. Σε ποιό στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση της μνημονιακής δέσμευσης της Χώρας μας περί σύστασης μηχανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας έως το τέλος του 2017;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

   Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                             

         Βουλευτής Β’ Αθηνών

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...