Ερωτήσεις

Επίκαιρη Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών με Θέμα: «Κατασχέσεις Κινητών Αξιών, Ακινήτων και Τραπεζικών Λογαριασμών»

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Οικονομικών  

ΘΕΜΑ:   Κατασχέσεις Κινητών Αξιών, Ακινήτων και Τραπεζικών Λογαριασμών

            Από την αρχή του έτους, μεγάλος αριθμός πολιτών, ακόμη και με μικρές οφειλές προς το Δημόσιο, λαμβάνει ειδοποιητήρια κατασχέσεων κινητών αξιών, ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών. Σε συνέχεια της έκδοσης εγκυκλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εξόδων στις 20/03/2016 η οποία προβλέπει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο συλλογής οφειλών, η αποστολή ειδοποιητηρίων εντατικοποιήθηκε.

            Πλέον, κατάσχεση μπορεί να πραγματοποιείται και σε αντικείμενα, καθώς καταργούνται πολλές κατηγορίες του ακατάσχετου. Επίσης, το Δημόσιο μπορεί να ζητά την άρση τραπεζικού απορρήτου του οφειλέτη και να δεσμεύει το ποσό που αντιστοιχεί στο χρέος του. Τα μέτρα αυτά ισχύουν για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για τους συνταξιούχους

            Η Κυβέρνηση προσπαθεί να πιέσει τους οφειλέτες να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, χρησιμοποιώντας σκληρότερες μεθόδους από αυτές που χρησιμοποιούνται από εισπρακτικές εταιρείες τραπεζών. Ωστόσο, δεν υπολογίζεται πως οι φορολογούμενοι ανταποκρίνονται με δυσκολία και στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Τα δύο τελευταία χρόνια, το διαθέσιμο εισόδημα έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι λοιπές εισφορές έχουν δυσχεράνει σημαντικά την οικονομική κατάσταση των πολιτών.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θα επαναφέρετε το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας και την ρύθμιση των 100 και πλέον δόσεων, η οποία θα επιφέρει εξάλλου έσοδα στο Δημόσιο;
  2. Θα μεριμνήσετε, επιτέλους, για την έκδοση εγκυκλίου, η οποία θα αποκλείει την διεξαγωγή πλειστηριασμών και θα άρει τα κατασχετήρια που εκδόθηκαν από τις εφορίες για πρώτες κατοικίες και κατοικίες λίγων τετραγωνικών μέτρων για οφειλέτες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

 Αθήνα, 3 Απριλίου 2017

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                               

         Βουλευτής Β’ Αθηνών

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...