Ερωτήσεις

Επίκαιρη Ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με Θέμα: «Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα & Brexit»

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΘΕΜΑ:   Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα & Brexit

            Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Guardian (4.04.2017) και έχει τίτλο «Με το Brexit να επιστραφούν τα μάρμαρα του Παρθενώνα», ο γνωστός δικηγόρος Geoffrey Robertson καταθέτει μια νέα πρόταση αναφορικά με τη διεκδίκηση των Μαρμάρων του Παρθενώνα συσχετίζοντάς την μάλιστα με το Brexit.

Κατά την άποψή του, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεούται να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το Brexit την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, στηριζόμενη στο Άρθρο 167 παρ. 4 της Συνθήκης της Λισαβόνας, όπου αναφέρεται ότι «Η Ένωση όταν αναλαμβάνει δράσεις δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών, λαμβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας ειδικότερα στο σεβασμό και στην προώθηση της πολυμορφίας των πολιτισμών της».

Στην περίπτωση της ενεργοποίηση του άρθρου 50 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Βρετανία «… οι δράσεις δυνάμει άλλων διατάξεων των Συνθηκών ...» που η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λάβει υπόψη στις διαπραγματεύσεις με τη Βρετανία, είναι και το θέμα της Επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Δεδομένου ότι τα Μάρμαρα του Παρθενώνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, ποιά η κατεύθυνση της διαπραγμάτευσης για την «Επανένωση των Γλυπτών» μετά το Brexit;
  1. Δεδομένης της εισήγησης της νομικής ομάδας με επικεφαλής τον Geoffrey Robertson, ποιά η πρόταση-θέση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ενόψει των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας;

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

   Αθήνα, 7 Απριλίου 2017

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                                 

         Βουλευτής Β’ Αθηνών

 

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...