Ερωτήσεις

Ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με Θέμα: «Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς – ΕΣΠΑ 2014-2020»

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ:   Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς – ΕΣΠΑ 2014-2020

          Το 1981 η Ελλάδα συνυπέγραψε την Συνθήκη της UNESCO για την προστασία των μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς από κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου αυτά να κληροδοτηθούν στις επόμενες γενιές. Με την καθιέρωση του θεσμού των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η UNESCO θέλησε να προστατεύσει και να αναδείξει μνημεία, ομάδες κτισμάτων και χώρους με ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία.

          Σήμερα, στην Χώρα μας 18 μνημεία πληρούν τα προκαθορισμένα κριτήρια, ώστε να χαρακτηριστούν Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Παράλληλα, από το 1999 οι επιχειρησιακές Οδηγίες της UNESCO καθιστούν αναπόσπαστο μέρος του Φακέλου υποβολής υποψηφιότητας το σχέδιο Διαχείρισης (Management Plan).

        Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε σχεδιάσει την χρηματοδότηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Πότε δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» ;
  1. Πότε κατατέθηκε το αίτημα χρηματοδότησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων – εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO», ποιά μνημεία αφορά και ποιός είναι ο προϋπολογισμός για το καθένα από αυτά;
  1. Έχει δρομολογηθεί η κατάρτιση σχεδίου Διαχείρισης για κάποια από το εγγραμμένα μνημεία και τους εγγεγραμμένους χώρους μέσα από άλλες διαδικασίες και με ποιές προϋποθέσεις;
  1. Ποιές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού θα εμπλακούν στην κατάρτιση ολοκληρωμένων σχεδίων Διαχείρισης; Προβλέπεται και η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
  1. Η κατάρτιση των σχεδίων Διαχείρισης θα υλοποιηθεί με αυτεπιστασία;
  1. Πότε κατατέθηκαν οι προτάσεις για τις εργασίες στους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης των Αθηνών και του Ανακτόρου των Αιγών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ); 
  1. Με ποιό κριτήριο γίνεται η εξειδίκευση δράσεων για παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ενταγμένα στην UNESCO;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 Αθήνα, 8 Μαΐου 2017

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                               

         Βουλευτής Β’ Αθηνών

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...