Ερωτήσεις

Επίκαιρη Ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών με Θέμα: «Υλοποίηση συνένωσης Αστυνομικών Τμημάτων»

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:    Υπουργείο Εσωτερικών  

ΘΕΜΑ:   Υλοποίηση συνένωσης Αστυνομικών Τμημάτων

           

            Με έγγραφό της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, το οποίο κοινοποιήθηκε στις 07/06/2017, κάνει λόγο για «άμεση συνδρομή και μέριμνα» των Αστυνομικών Υπαλλήλων για την μεταφορά  του εξοπλισμού των καταργηθέντων Τμημάτων στα Αστυνομικά Τμήματα που θα συγχωνευθούν.

            Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως προκειμένου να εξοικονομηθούν χρήματα, φέρεται καλούνται Αστυνομικοί Υπάλληλοι να επιμεληθούν την μεταφορά των αντικειμένων, χρησιμοποιώντας φορτηγά των Δήμων.

            Θέλουμε να πιστεύουμε πως δεν έχουν δοθεί τέτοιου είδους εντολές από τα προϊστάμενα κλιμάκια των Αστυνομικών Τμημάτων ή του Υπουργείου, καθώς μία τέτοια διαδικασία θα αποτελούσε ευθεία προσβολή προς το Αστυνομικό Σώμα και θα έπληττε την εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ισχύει πως για την πραγματοποίηση των προγραμματισμένων μετακομίσεων για την συνένωση των Αστυνομικών Τμημάτων θα χρησιμοποιηθούν Αστυνομικοί Υπάλληλοι;
  1. Από ποιούς θα πραγματοποιηθούν οι μεταφορές και αν έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις για την μίσθωση μεταφορικών εταιρειών;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

 

  Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                               

         Βουλευτής Β’ Αθηνών

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...