Ερωτήσεις

Ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με Θέμα: «Εξομοίωση Βοηθών Νοσηλευτών σε Νοσηλευτές»

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ:  Εξομοίωση Βοηθών Νοσηλευτών σε Νοσηλευτές

            Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα στον επαγγελματικό χώρο των Νοσηλευτών, καθώς έχει τεθεί το ζήτημα επαγγελματικής και εργασιακής αναβάθμισης των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ. Στην ουσία, ζητείται η εξομοίωσή τους με τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

            Όπως έχει επισημάνει η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) το επιχείρημα της εξομοίωσης δεν συνυπολογίζει πως στο σύνολο του δημοσίου τομέα προβλέπεται κατηγοριοποίηση των υπαλλήλων βάσει της εκπαίδευσής τους και του τίτλου σπουδών που έχουν αποκτήσει.

            Σε πολλά επαγγέλματα συναντάμε περιπτώσεις όπου άτομα με μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία και χαμηλότερο επίπεδο σπουδών, είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σχεδόν στον ίδιο βαθμό στην εργασία που τους ανατίθεται, με άτομα τα οποία διαθέτουν υψηλότερο βαθμό εκπαίδευσης. Έτσι, οι Βοηθοί Νοσηλευτές, οι οποίοι έχουν πολύχρονη εμπειρία, συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία μονάδων του ΕΣΥ και είναι απολύτως απαραίτητοι. Ωστόσο, όπως ισχύει στην αγορά εργασίας γενικότερα, έτσι και στον δημόσιο τομέα, η αμοιβή καθορίζεται από το επίπεδο σπουδών και με την πάροδο του χρόνου προσμετράται και η εμπειρία.

 Η ΕΝΕ προτείνει η εξομοίωση των Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές, να περάσει από εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ενός ανώτερου τίτλου σπουδών. Υπό αυτή την προϋπόθεση μπορεί να  γίνει δυνατή και μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία.

 

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση αλλαγής του εργασιακού καθεστώτος των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ;

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

  Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017     

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                                           

Βουλευτής Β’ Αθηνών

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...