Ερωτήσεις

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Θέμα: « Αύξηση Κρατήσεων για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων»

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης     

ΘΕΜΑ:  Αύξηση Κρατήσεων για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

            Με το άρθρο 19 του ν. 4488/2017 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, ορίζοντας πως η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ανέρχεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.

            Η αύξηση της κράτησης από 4% σε 4,5% έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/2017 και σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 3/10/2017, η παρακράτηση των αναδρομικών από την μισθοδοσία των μετόχων του ΜΤΠΥ θα πραγματοποιηθεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση κρατήθηκε από την μισθοδοσία του Νοεμβρίου. Σημειώνεται, πως όσοι υπάλληλοι ασφαλίστηκαν πρώτη φορά  μετά την 1/1/1993, επωμίζονται κρατήσεις ύψους 4,5% και στην οικογενειακή παροχή, στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και στο επίδομα απομακρυσμένων/ παραμεθόριων περιοχών, ενώ το ποσοστό της κράτησης επί των ίδιων αποδοχών κυμαίνεται στο 1% για όσους ασφαλίστηκαν πριν την 1/1/1993.

            Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό, σε κάποια Νοσοκομεία, τα Δ.Σ. αποφάσισαν, η παρακράτηση να πραγματοποιηθεί σε περισσότερες δόσεις, προκειμένου οι υπάλληλοι να μην επωμισθούν μεγάλες μειώσεις στους μισθούς τους επί δύο συνεχόμενους μήνες.

Κατόπιν τούτων ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Για ποιό λόγο επιλέχθηκε η αναδρομική κράτηση δέκα μηνών να ολοκληρωθεί σε δύο δόσεις;
  2. Θα εκδώσετε νέα εγκύκλιο, προκειμένου οι κρατήσεις να γίνουν σε περισσότερες δόσεις, ώστε οι υπάλληλοι να μην έρχονται αντιμέτωποι με μεγάλες μειώσεις της μισθοδοσίας τους;

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

 

  Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2017   

 

Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                                     

Βουλευτής Β’ Αθηνών

 

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...