Τελευταία Νέα

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της Ελλάδας

Ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνας Παπακώστα-Σιδηροπούλου για τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

            Στο κείμενο της Ερώτησης η Βουλευτής αναφέρει πως το 1981 η Ελλάδα συνυπέγραψε την Συνθήκη της UNESCO για την προστασία των μνημείων και χώρων παγκόσμιας κληρονομιάς από κάθε είδους φθορά και καταστροφή, προκειμένου αυτά να κληροδοτηθούν στις επόμενες γενιές. Με αυτό τον θεσμό, η UNESCO επιδιώκει την προστασία και την ανάδειξη μνημείων, ομάδων κτισμάτων και χώρων με ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική, επιστημονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία.

            Η Κατερίνα Παπακώστα τονίζει πως στην Χώρα μας, 18 μνημεία πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ενώ από το 1999 οι επιχειρησιακές οδηγίες της UNESCO απαιτούν κατά την υποβολή υποψηφιότητας και ένα σχέδιο Διαχείρισης (Management Plan).  Η Βουλευτής υπενθυμίζει επιπλέον, πως η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει σχεδιάσει την χρηματοδότηση Σχεδίων Διαχείρισης για τα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Χώρας.

            Βάσει των ανωτέρω, ρωτά  την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού πότε δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» και πότε κατατέθηκε το αίτημα χρηματοδότησης της πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων – εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για τα εγγεγραμμένα μνημεία και χώρους της Ελλάδος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO», ποιά μνημεία αφορά και ποιός είναι ο προϋπολογισμός για το καθένα από αυτά.

          Ζητά να ενημερωθεί επιπλέον αν έχει δρομολογηθεί κατάρτιση σχεδίου Διαχείρισης για τα εγγραμμένα μνημεία και τους εγγεγραμμένους χώρους μέσα από άλλες διαδικασίες, όπως και ποιες υπηρεσίες του Υπουργείου θα εμπλακούν στην κατάρτιση των σχετικών σχεδίων διαχείρισης και αν θα συμμετάσχει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

            Τέλος, η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά πότε κατατέθηκαν οι προτάσεις για εργασίες στους αρχαιολογικούς χώρους της Ακρόπολης Αθηνών και του Ανακτόρου των Αιγών στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ και με ποιό κριτήριο γίνεται η εξειδίκευση δράσεων για παρεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, τα οποία έχουν ενταχθεί στην UNESCO.