Τελευταία Νέα

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για την νόμιμη Αιτία της μη Προστασίας των Συντάξεων των ΑμεΑ

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, ζητώντας εξηγήσεις για την κατάργηση της προστασίας των συντάξεων των ΑμεΑ.

            Η Βουλευτής αναφέρει στο κείμενο της Ερώτησης πως η εφαρμογή του ανωτάτου ορίου καταβολής σύνταξης, η οποία προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου, αιφνιδίασε τους συνταξιούχους με βαριά αναπηρία 80% και άνω, καθώς και τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία. Στην ουσία πρόκειται για προσβολή του θεσμού της Αναπηρίας, ο οποίος προστατεύεται από το Σύνταγμα, από το εθνικό και από το διεθνές δίκαιο.

            Η Κατερίνα Παπακώστα σημειώνει, πως οι διατάξεις περί Προστασίας Ατόμων με Αναπηρία δημιουργούν ένα αυστηρό αναγκαστικό δίκαιο (jus cogens), το οποίο δεν μπορεί ούτε να καταργηθεί αλλά ούτε και να τροποποιηθεί επί τα χείρω. Συνεπώς, δεν μπορούν να καταργηθούν ή να ανασταλεί η ισχύς των διατάξεων των νόμων 3865/2010, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2013, περί μνημονιακών απαλλαγών των αναπήρων συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από τις προβλεπόμενες στους εν λόγω νόμους κρατήσεις. Μάλιστα, οι εξαιρέσεις μνημονεύονται στο άρθρο 23 του ν. 4387/2016 και συνεπώς ισχύουν.

            Η Βουλευτής διαπιστώνει, πως παρόλα αυτά, από τα εντεταλμένα όργανα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους παραβιάστηκε η νομιμότητα, η χρηστή διοίκηση, η αναλογικότητα και η ισότητα, καθώς αυθαίρετα, και χωρίς να προβλέπεται στην από 19-12-2016 Ερμηνευτική Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Συνταξιοδοτικής Πολιτικής, οι συνταξιούχοι με αναπηρία και οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία, υπάχθηκαν στις ρυθμίσεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, για την θέσπιση ανωτάτου ορίου μηνιαίας σύνταξης. Συνεπώς, καταργήθηκαν οι διατάξεις περί απαλλαγών των εν λόγω συνταξιούχων από μειώσεις, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ αυτών να υποστούν δραματικές μειώσεις, οι οποίες φτάνουν ακόμα και τις 2.000 Ευρώ.

            Υπογραμμίζεται από την Βουλευτή, πως δεν συντρέχει η βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του 13 του ν. 4387/2017, η υπέρβαση δηλαδή των 2.000 Ευρώ, καθώς οι πραγματικές συντάξεις των αναπήρων συνταξιούχων είναι χαμηλότερες. Το υπερβάλλον ποσό διαμορφώνεται λόγω των απαλλαγών τους.

Η Κατερίνα Παπακώστα ζητά να ενημερωθεί ποιά είναι η νόμιμη αιτία για την κατάργηση της προστασίας των συντάξεων των ΑμεΑ από τον νόμο Κατρούγκαλου ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις απαλλαγής τους από μειώσεις. Ρωτά επιπλέον αν ελήφθη υπόψη η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 του ν. 4387/2016, όπως και οι διατάξεις του Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων περί Προστασίας της Αναπηρίας. Τέλος, ζητά να ενημερωθεί, αν θα εκδοθεί νέα Ερμηνευτική Εγκύκλιος, με την οποία θα εξαιρούνται από  την εφαρμογή του άρθρου 13 ν. 4387/2016 οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία.

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για το νέο βαθύ Κούρεμα των Συντάξεων των Στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ

Ερώτηση για το νέο βαθύ κούρεμα στις συντάξεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και των λοιπών υπαλλήλων του Δημοσίου κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου.

            Η Βουλευτής αναφέρει πως η εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δηλαδή η θέσπιση ανωτάτου ορίου για την ατομική μηνιαία σύνταξη και ανωτάτου ορίου συντάξεων, σύμφωνα με την οποία η ατομική σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό τον 2.000 Ευρώ από μία πηγή και των 3.000 Ευρώ όταν υπάρχουν δύο συντάξεις, ισχύει για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13/6/2016. Σημειώνει επιπλέον, πως η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου 1.450 συνταξιούχους, στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, των οποίων η ανώτατη καθαρή σύνταξη δεν θα ξεπερνά πλέον τα 1.450 Ευρώ. Βάσει υπολογισμών, από την αρχή της κρίσης οι μειώσεις στις συντάξεις των στελεχών των ΕΔ φτάνει το 74%.

            Η Κατερίνα Παπακώστα επισημαίνει την αναδρομική ισχύ της διάταξης από τον Ιούνιο του 2016, πράγμα που σημαίνει πως για ένα εύλογο χρονικό διάστημα οι εν λόγω συνταξιούχοι θα υποστούν επιπρόσθετες μειώσεις της τάξης των 50 έως 280 Ευρώ, έως ότου εξαλειφθεί το υπερβάλλον ποσό που τους έχει κατατεθεί έως σήμερα. Παράλληλα, αναφέρει πως η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ισχύσει έως 31/12/2018, ενώ εν συνεχεία οι συνταξιούχοι θα υποστούν νέες μειώσεις εξαιτίας του επαναϋπολογισμού των συντάξεων σε βασική και αναλογική, σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

            Η Βουλευτής κάνει ειδική αναφορά στο γεγονός πως ενώ έως σήμερα οι συνταξιούχοι με αναπηρία ή όσοι συνταξιούχοι έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία εξαιρούνταν από τις μειώσεις, οι οποίες ήταν απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων, το άρθρο 13 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται με οριζόντιο τρόπο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων να υποστεί δυσανάλογα μεγάλες μειώσεις.

          Τέλος, η Κατερίνα Παπακώστα σημειώνει, πως η ρύθμιση πλήττει ιδιαιτέρως τα στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ και ιδίως όσους ξεπέρασαν τα 36 χρόνια ενεργούς υπηρεσίας, μη λαμβάνοντας υπόψιν πως υπηρέτησαν στα πιο υψηλά αξιώματα κατέχοντας θέσεις ευθύνης και επικινδυνότητας.

         Η Βουλευτής ζητά να ενημερωθεί αν η συγκεκριμένη ρύθμιση θα διορθωθεί, δεδομένου ότι οι συνταξιούχοι, στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ, από την αρχή της κρίσης έχουν υποστεί μείωση στις συντάξεις τους,  η οποία φτάνει πλέον το 74%, ενώ παράλληλα εκκρεμεί ακόμη η πλήρης εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ για την αποπληρωμή του υπόλοιπου 50% των συντάξεων. Επιπλέον ρωτά, αν θα εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι άτομα με αναπηρία ή έχουν ως προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4387/2016.

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για την εξομοίωση Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές

Ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου για το ζήτημα της εξομοίωσης των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ με τους Νοσηλευτές του ΕΣΥ των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

            Η Βουλευτής αναφέρει πως σύμφωνα και με την επισήμανση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), στο σύνολο του Δημοσίου η κατηγοριοποίηση των υπαλλήλων πραγματοποιείται βάσει της εκπαίδευσής τους και του τίτλου σπουδών που έχουν αποκτήσει. Αυτό το στοιχείο δεν συνυπολογίζεται ωστόσο στην συζήτηση γύρω από την εξομοίωση των Βοηθών Νοσηλευτών με τους Νοσηλευτές. 

            Η Κατερίνα Παπακώστα υπογραμμίζει πως σε πολλά επαγγέλματα, άτομα με μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία και χαμηλότερο επίπεδο σπουδών είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σχεδόν στον ίδιο βαθμό στην εργασία που τους ανατίθεται, με άτομα υψηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Συνεπώς, και οι Βοηθοί Νοσηλευτές με πολύχρονη εμπειρία συμβάλλουν σημαντικά στην εύρυθμη λειτουργία των μονάδων του ΕΣΥ και είναι απολύτως απαραίτητοι. Σημειώνει, πως όπως στην αγορά εργασίας γενικότερα, έτσι και στον δημόσιο τομέα, η αμοιβή ενός εργαζομένου καθορίζεται από το επίπεδο σπουδών και με την πάροδο του χρόνου  προσμετράται και η εμπειρία.

            Σύμφωνα με την ΕΝΕ, οι Βοηθοί Νοσηλευτές, προκειμένου να εξομοιωθούν με τους Νοσηλευτές, θα πρέπει να περάσουν από εκπαιδευτική διαδικασία η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ενός ανώτερου τίτλου σπουδών, και εν συνεχεία να γίνει δυνατή και μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία.

            Η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά τον αρμόδιο Υπουργό να θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των Βοηθών Νοσηλευτών του ΕΣΥ.

Συνάντηση του Συλλόγου «Α.Ξ.ΙΑ» με την Κατερίνα Παπακώστα

Συνάντηση μεταξύ της Βουλευτού Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Παπακώστα-Σιδηροπούλου και της Αντιπροέδρου του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων «Α.Ξ.ΙΑ», κυρίας Καλλιόπης Δεληγιάννη, και του μέλους του Συλλόγου, κυρίας Δήμητρας Καρανικόλα πραγματοποιήθηκε σήμερα, σε συνέχεια της Ερώτησης που κατέθεσε στις 27/9/2017 η Βουλευτής προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις συντάξεις χηρείας.

            Τα μέλη του Συλλόγου ανέπτυξαν τα προβλήματα και την αγωνία όπως και την πορεία της «Α.Ξ.ΙΑ» έως σήμερα. Επίσης, ενημέρωσαν για τις δράσεις τους και τις κινητοποιήσεις στις οποίες σκοπεύουν να προβούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

            Η Κατερίνα Παπακώστα από την πλευρά της εξέφρασε την συμπαράστασή της στον αγώνα που δίνει ο Σύλλογος. Καταδίκασε την ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας ενώ εξέφρασε και τον έντονο προβληματισμό της για τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες, το αρμόδιο Υπουργείο προτίθεται να συνδέσει τις συντάξεις χηρείας με τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η Βουλευτής δήλωσε πως αναμένει απάντηση στην Ερώτηση που κατέθεσε, ενώ δεσμεύτηκε πως θα σταθεί δίπλα στον Σύλλογο και θα στηρίξει τα δίκαια αιτήματά του.

Κατερίνα Παπακώστα: «Πάρτε μέτρα για την διακοπή του brain-drain»

Ερώτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου για τον επαγγελματικό υποβιβασμό νέων ανθρώπων, με αφορμή σχετική έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα. Η εν λόγω έρευνα δίνει μία επιπρόσθετη εξήγηση για τους λόγους, οι οποίοι ωθούν νέους ανθρώπους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό.

            Η Βουλευτής αναφέρει πως σύμφωνα με την έρευνα το 30,4% των εργαζομένων ηλικίας 30 έως 34 ετών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εργάζεται σε θέση η οποία είναι κατώτερη του μορφωτικού επιπέδου που οι ίδιοι κατέχουν. Επιπλέον, στην εγχώρια αγορά εργασίας απαιτούνται υψηλά προσόντα, δηλαδή μεταπτυχιακό, άριστη γνώση Αγγλικών και τριετή προϋπηρεσία. Ωστόσο, το αντικείμενο εργασίας, το οποίο τους ανατίθεται, αναλογεί στο επίπεδο απόφοιτου Λυκείου, ενώ η εργασία ανταμείβεται με μισθό απόφοιτου Γυμνασίου.

            Η Κατερίνα Παπακώστα τονίζει πως αυτές οι τραγικές στρεβλώσεις ωθούν καταρτισμένους νέους να αναζητήσουν εργασία στο εξωτερικό και συνεπώς το φαινόμενο της διαρροής εγκεφάλων (brain-drain) διογκώνεται.

            Η Βουλευτής ρωτά, αν το αρμόδιο Υπουργείο προτίθεται να πάρει μέτρα για την προστασία των εργαζόμενων νέων, ώστε να μην απασχολούνται σε θέσεις εργασίας που είναι κατώτερες του εκπαιδευτικού τους επιπέδου και να μην ανταμείβονται με μισθούς που αναλογούν σε απόφοιτους Γυμνασίου. Ζητά να ενημερωθεί επιπλέον, αν η Κυβέρνηση θα λάβει πρωτοβουλίες για την διακοπή της πολυσυζητημένης διαρροής εγκεφάλων.