Τελευταία Νέα

Δήλωση Κατ. Παπακώστα για τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Σε συνέχεια των εξελίξεων στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, δηλαδή την παραίτηση του προέδρου και μελών του Δ.Σ., η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

       «Από το 2016 ασκώ Κοινοβουλευτικό Έλεγχο προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τα θέματα που αφορούν στην λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ). Επισημαίνω τα θέματα διαφάνειας, επί παραδείγματι στην διαδικασία επιλογής του Γενικού Διευθυντή του ΕΚΚ, αλλά και θέματα διαχείρισης, όπως στην τελευταία Ερώτηση που κατέθεσα στις 24/03/2017 για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. για το 2016.

        Καλώ την Υπουργό Πολιτισμού κα Λ. Κονιόρδου να λάβει αποφάσεις και να παύσει τον πόλεμο που μαίνεται μεταξύ του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύντριας. Αυτή η εσωτερική διαμάχη στο ΕΚΚ αντικατοπτρίζει την ύπαρξη τόσο των προσωπικών συμφερόντων της Διοίκησης όσο και των συμφερόντων Σωματείων του κινηματογραφικού χώρου αναφορικά με το μοίρασμα της χρηματοδοτικής πίττας.

           Οι  ατυχείς επιλογές πρέπει να θεραπευθούν και προ πάντων, πρέπει να πάψει άμεσα η αδιαφανής διοίκηση του ΕΚΚ.

           Ο γνώμονας όλων πρέπει να είναι η διαφύλαξη και η ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και για αυτό πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι ισχύοντες θεσμοί.»

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για τους δανειολήπτες δανείων σε Ελβετικό Φράγκο

Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου για την προστασία δανειοληπτών δανείων σε Ελβετικό Φράγκο.

            Η Βουλευτής επισημαίνει στο κείμενο της Ερώτησης, πως Έλληνες δανειολήπτες, οι οποίοι έλαβαν δάνεια το διάστημα 2006-2009 πιστεύοντας στην δυναμική και στην σταθερότητα της ΕΕ, υπέστησαν μεγάλη ζημιά από την μονομερή ενέργεια της Τράπεζας της Ελβετίας, η οποία προχώρησε στην ραγδαία ανατίμηση του Ελβετικού Φράγκου. Το άληκτο κεφάλαιο των δανείων τους αυξήθηκε σημαντικά, όπως και τα ποσά των δόσεών τους, ως συνέπεια.

            Τον Ιανουάριο του 2015 η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε αναγγείλει την ρύθμιση του ζητήματος αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση, ενώ και το ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκε πως θα εξέταζε την εφαρμογή ειδικού προγράμματος ρύθμισης.

            Η Κατερίνα Παπακώστα υπογραμμίζει, πως δύο χρόνια αργότερα, η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε καμμία ενέργεια, με αποτέλεσμα οι 70.000 δανειολήπτες να αναμένουν κάποια ρύθμιση. Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στις 16/3/2017 στην κατάθεση σχετικής τροπολογίας 980/142, η οποία όμως δεν συμπεριλαμβάνει τους οφειλέτες που έχουν συνάψει δανειακή σύμβαση σε Ελβετικό Φράγκο .

            Η Βουλευτής ρωτά αν θα ρυθμιστεί το ζήτημα που έχει προκύψει από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε βάρος 70.000 δανειοληπτών, με δεδομένη την μονομέρεια της ενέργειας της Τράπεζας της Ελβετίας σε βάρος τους. Ρωτά, επιπλέον, πως σκοπεύει η Κυβέρνηση να προστατέψει τους εν λόγω δανειολήπτες και για ποιό λόγο δεν προστατεύονται στην ήδη κατατεθείσα τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών.

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ).

            Η Βουλευτής αναφέρεται στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΕΚΚ, όπου γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για την εφαρμογή του ν. 3905/2010 και την ίδρυση του Hellenic Film Commission, για την ανάδειξη του ΕΚΚ σε κεντρικό συντονιστή προσέλκυσης ξένων παραγωγών και για την ανάθεση Μελέτης Σκοπιμότητας. Τα πορίσματά της παρουσιάστηκαν σε διυπουργική συνάντηση. Η Κατερίνα Παπακώστα σημειώνει πως δεν αναφέρεται ωστόσο η ονομασία της σχετικής διεθνούς συμβουλευτικής εταιρείας, όπως και τα αποτελέσματα της μελέτης.

            Επίσης, επισημαίνει, πως δεν γίνεται αναλυτική αναφορά στα οικονομικά δεδομένα του φορέα, παρά μόνον ότι εγκρίθηκαν 3,5 εκατ. Ευρώ για ελληνικές παραγωγές.

            Η Βουλευτής ρωτά ποιά εταιρεία εκπόνησε την Μελέτη Σκοπιμότητας και ποιά είναι η απόφαση ανάθεσης, αλλά και πόσες προτάσεις χρηματοδότησης κινηματογραφικών παραγωγών έχουν εγκριθεί από τον Ιανουάριο του 2016 έως σήμερα και ποιά είναι η πηγή χρηματοδότησής τους. Τέλος, η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά να ενημερωθεί κατά πόσο τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία κατάθεσης εισηγήσεων του Γραφείου Παραγωγής και του Γραφείου Σεναρίου προς την Γενική Διευθύντρια και από την Γενική Διευθύντρια προς το Δ.Σ. του ΕΚΚ.

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για τις Προσλήψεις Ιατρικού Προσωπικού

Ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας με θέμα τις προσλήψεις ιατρικού προσωπικού κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου.

            Η Βουλευτής επισημαίνει την σοβαρή έλλειψη ιατρών που παρατηρείται σε όλη την Χώρα, ενώ σε πολλές περιοχές της παραμεθορίου και σε νησιά δεν υπηρετεί κανένας ιατρός και οι ανάγκες των κατοίκων καλύπτονται από ιατρούς που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία ή από αγροτικούς ιατρούς.

            Η Κατερίνα Παπακώστα επαναφέρει επιπροσθέτως το ζήτημα της έλλειψης ειδικοτήτων στα νοσοκομεία και στις δομές του ΠΕΔΥ, αλλά και συμβεβλημένων με των ΕΟΠΥΥ ιατρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάτοικοι των απομακρυσμένων περιοχών να αναγκάζονται να κάνουν πολύωρα ταξίδια για να επισκεφθούν ιατρό της ειδικότητας που χρειάζονται, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

            Βάσει αυτών των στοιχείων, η Κατερίνα Παπακώστα αναφέρεται στις δημόσιες παρεμβάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με ιατρικό προσωπικό που είτε έχει ήδη προσληφθεί ή θα προσληφθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι αναφορές κατά καιρούς διαφέρουν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την διαδικασία πρόσληψης μόνιμου και επικουρικού ιατρικού προσωπικού.

            Η Βουλευτής ρωτά πόσες προσλήψεις μόνιμου και επικουρικού ιατρικού προσωπικού έχουν πραγματοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2015 έως σήμερα μέσω ποιών προγραμμάτων και από πού χρηματοδοτούνται οι εν λόγω θέσεις, όπως και οι προκηρύξεις πόσων θέσεων μόνιμου και επικουρικού ιατρικού προσωπικού έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται αυτή την στιγμή σε εξέλιξη. Επίσης, ρωτά πόσες θέσεις θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον, μέσω ποιών προγραμμάτων και πώς θα χρηματοδοτηθούν, αλλά και τέλος, ποιές ελλείψεις μόνιμου και επικουρικού ιατρικού προσωπικού υπάρχουν αυτή την στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας.

 

 

Ερώτηση Κατ. Παπακώστα για την Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης από τους Δικαιούχους Προνοιακών Επιδομάτων

Ερώτηση προς το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με θέμα την καταβολή ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης από τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων.

            Η Βουλευτής αναφέρεται σε δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θεωρεί πως τα εισοδήματα από προνοιακά επιδόματα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, υπάγονται ωστόσο στην υποχρέωση καταβολής ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης. Η υποχρέωση βασίζεται στο σκεπτικό πως επιδόματα που καταβάλλονται περιοδικά και όχι έκτακτα, θεωρούνται εισοδήματα.

            Η Κατερίνα Παπακώστα υπογραμμίζει πως το μέτρο θα επηρεάσει άτομα με αναπηρία κάτω του 80% ή με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι τυφλά ή δεν έχουν κινητική αναπηρία, τα οποία θα αναγκαστούν να πληρώσουν ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, εφόσον τα εισοδήματά τους ξεπερνούν το όριο των 12.000 Ευρώ. Τονίζει επιπλέον, ότι με αυτή την πλασματική αύξηση των εισοδημάτων, αρκετοί δεν θα δικαιούνται πλέον και άλλα κοινωνικά επιδόματα, τα οποία χορηγούνται βάσει του ετησίου οικογενειακού επιδόματος.

            Η Βουλευτής ζητά να ενημερωθεί αν αληθεύει πως δεν θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων, ακόμη και αν έχουν αναπηρία άνω των 80% και αν θα διορθωθεί αυτή η αδικία, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων από αυτό το αντικοινωνικό μέτρο.