Άρθρα

«Νέα, γερά Θεμέλια για την Ελλάδα»

Η αποτελεσματικότητα της Διοίκησης ενός Κράτους αποδεικνύεται στην καθημερινότητα, στις δυσκολίες, στις μικρές και μεγάλες κρίσεις. Μελετώντας την επίδραση αυτών των κρίσεων και την αποτελεσματικότητα των «εργαλείων» που διαθέτει το Κράτος για την αντιμετώπισή τους, αποκαλύπτονται οι καλές και αποτελεσματικές πρακτικές, οι δυσλειτουργίες και οι παθογένειες που υφίστανται και ζητούνται οι απαραίτητες διορθώσεις, μεταρρυθμίσεις και αναθεωρήσεις.

            Τέτοιου είδους αλλαγές δεν είναι απαραίτητο να αποτελούνται από καινοτόμα συστήματα, τα οποία ουδέποτε έχουν εφαρμοστεί. Αντιθέτως, βέλτιστη επιλογή είναι η υιοθέτηση καλών και αποδοτικών πρακτικών,  γνωστών και εφαρμόσιμων σε άλλα κράτη, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και στην Χώρα μας.

            Στα μέτρα αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών, συγκαταλέγεται πρώτη η Αναθεώρηση του Συντάγματος, θέμα κορυφαίας θεσμικής βαρύτητας, το οποίο ο πολιτικός κόσμος οφείλει να αντιμετωπίζει με την δέουσα σοβαρότητα, με σεβασμό, αλλά όχι με φόβο.

            Το Σύνταγμα της Ελλάδας χρήζει, σήμερα, Αναθεώρησης, ειδάλλως το «πάγωμά» του θα έχει αρνητικές συνέπειες για την εξέλιξη της Ελλάδος. Η Χώρα, νομοτελειακά, σύντομα θα εξέλθει, τυπικά, από τα μνημονιακά προγράμματα και θα κληθεί να σταθεί μόνη της στα πόδια της, να ανταπεξέλθει σε νέα προβλήματα, σε νέες απαιτήσεις και σε νέες προκλήσεις.

            Έχοντας πάντα ως στόχο το όφελος των πολιτών, η σημερινή Βουλή οφείλει να συμφωνήσει στην Αναθεώρηση του Συντάγματος, να μελετήσει, να επεξεργαστεί και να συμφωνήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Η Χώρα έχει ανάγκη από ένα Εθνικό Σύμφωνο – Σχέδιο Δράσης, αποτελούμενο από συγκεκριμένους άξονες πολιτικής, στο οποίο θα δεσμευτούμε όλα τα κόμματα για την επόμενη δεκαετία.

            Στο Ν.Ε.Ο. πιστεύουμε ισχυρά ότι χρήζει Αναθεώρησης και το Πολίτευμα της Χώρας. Έχει αποδειχθεί πως το πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο της Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, όπου ο Πρωθυπουργός συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες, έχει ισχυρές παθογένειες και είναι ολιγαρχικό. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αποκλειστικά συμβολικές αρμοδιότητες. Αντιθέτως, στην Προεδρική Δημοκρατία, την οποία προτείνουμε και η οποία λειτουργεί καλά στην γειτονική Κύπρο, ο Πρόεδρος είναι Αρχηγός του Κράτους και της Κυβέρνησης και εκλέγεται από τον λαό.

            Το συγκεκριμένο σύστημα είναι αποτελεσματικό και χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ βασίζεται πιο στέρεα στην λαϊκή εντολή.

            Προβλήματα υφίστανται και εξαιτίας του «αθηνοκεντρικού» κράτους. Πορευόμαστε ακόμα με ένα υδροκέφαλο σύστημα, το οποίο αφήνει την περιφέρεια της Χώρας σε δεύτερη μοίρα, με πολλά θέματα ανοιχτά, πολλές ελλείψεις και καθυστερήσεις στην εξέλιξη. Το Ν.Ε.Ο., για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, προτείνει η Χώρα να λειτουργήσει υπό την μορφή ενός σύγχρονου Ομοσπονδιακού κράτους. Το ανάγλυφο της Χώρας διευκολύνει αυτή την αλλαγή, καθώς έχουμε ήδη Περιφέρειες, οι οποίες σε συνθήκες ομοσπονδοποίησης της Ελλάδος θα έχουν τοπικές κυβερνητικές αρμοδιότητες, με μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών, για τις οποίες το κεντρικό Κράτος και η κεντρική Κυβέρνηση δίνει κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, η διαμόρφωση και ο τρόπος υλοποίησης της εκάστοτε πολιτικής είναι θέμα της τοπικής διακυβέρνησης - ομοσπονδίας. Αυτό το σύστημα υφίσταται και εφαρμόζεται με επιτυχία σε χώρες του βορρά, όπως είναι η Ολλανδία και η Αυστρία.

            Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε περιφέρεια της Χώρας να χαράξει την δική της διαδρομή, η οποία θα είναι η κατάλληλη βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της σε όλους τους τομείς, όπως είναι η οικονομία, η εργασία/ ανεργία, ο πολιτισμός και η παιδεία, εντός ενός αυστηρού πλαισίου, το οποίο θέτει όρια και κατευθύνει προς την επίτευξη των Εθνικών στόχων σε κάθε πολιτικό πεδίο.

            Ο τρόπος διοίκησης ενός Κράτος δεν μπορεί να παραμένει στάσιμος, καθώς οι εποχές άλλαξαν όπως και οι προκλήσεις, οι συνθήκες, οι δυνατότητες. Παράλληλα, η εμπειρία, η οποία είναι πάντα πολύτιμη, πρέπει να χρησιμοποιείται ως πηγή άντλησης πρωτοβουλιών και προτάσεων. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από αλλαγές οι οποίες θα την βοηθήσουν να σταθεί στα πόδια της και να δημιουργήσει πάνω σε γερά θεμέλια απαλλαγμένη από βαρίδια τα οποία την κρατούν καθηλωμένη.

            Το Ν.Ε.Ο. θα συμβάλλει στην επανεκκίνηση της Ελλάδος διότι κατανοούμε τις ανάγκες των πολιτών και νοιαζόμαστε, θεωρώντας ότι προτεραιότητα μιας σύγχρονης πολιτείας πρέπει να είναι ο Άνθρωπος.

* Δημοσιεύθηκε στις 20/5/2018

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...