Άρθρα

'ΤΟ ΑΡΘΡΟ'' Η Ελλάδα διανύει σήμερα μια καθοριστικής σημασίας περίοδο...

Άρθρο Κατερίνας Παπακώστα για την εφημερίδα

''ΤΟ ΑΡΘΡΟ''
Αρετή Σιδηροκαστρίτου

Η Ελλάδα διανύει σήμερα μια καθοριστικής σημασίας περίοδο, μια σημαντική καμπή στην αναπτυξιακή τροχιά της. Ξέρει, όμως, πολύ καλά πού βρίσκεται. Ξέρει που πάει. Και το σημαντικότερο: Ξέρει ότι κινείται με σίγουρα και σταθερά βήματα.
Με αίσθημα ευθύνης, προωθήσαμε και προωθούμε μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας της κυβέρνησης. Μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν όχι μόνο στη δημοσιονομική εξυγίανση, αλλά και σε μια μακρόπνοη αναπτυξιακή διαδικασία. Αυτή είναι μια υπεύθυνη στάση για τη χώρα. Και αυτό οι πολίτες το αναγνωρίζουν και το καταλαβαίνουν καλά.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα για πρώτη φορά, από την ένταξή μας στην ΟΝΕ, περιορίζεται κάτω από το όριο του 3% και συνεχίζει να μειώνεται με τον πιο ήπιο, κατά το δυνατόν, τρόπο. Ο πληθωρισμός, παρά τη δυσμενή επίδραση που είχε η έκρηξη στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, περιορίστηκε, τους τελευταίους μήνες, κάτω από το 3%.
Οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που προωθήσαμε, στα δυόμισι χρόνια που πέρασαν, δίνουν οριστικές λύσεις σε χρόνιες παθογένειες και εδραιώνουν ένα συγκροτημένο αναπτυξιακό πρότυπο, που οδηγεί στη δημιουργία Οικονομίας ευκαιριών και τη διασφάλιση βιώσιμης, Ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης.
Από τις αρχές του 2007 μπαίνει σε εφαρμογή το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για τη νέα προγραμματική περίοδο, ενώ για τα δύο επόμενα χρόνια θα "τρέχουν" παράλληλα και τα προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ.
Η Ελλάδα προχωρά σήμερα, με Όραμα, Πρόγραμμα και Σχέδιο, στη βελτίωση του παρόντος και στη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος. Κλειδί στην πορεία αυτή είναι η μεταρρυθμιστική στρατηγική. Βασικό στήριγμα είναι οι πόροι που απομένουν από το Γ' ΚΠΣ και πρέπει να απορροφηθούν στα δύο επόμενα χρόνια, καθώς και οι πόροι του επόμενου Κοινοτικού Πλαισίου, για την περίοδο 2007-2013. Όπως γνωρίζετε ύστερα από υπεύθυνη διαπραγμάτευση, εξασφαλίσαμε 20,4 δις ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ένωσης.
Ορίσαμε, ταυτόχρονα, συγκεκριμένους και απόλυτα εφικτούς στόχους, όπως τη διαρκή βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας του Έλληνα, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση δυναμικής, βιώσιμης ανάπτυξης, σ' ολόκληρη τη Χώρα και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Για το σκοπό αυτό άλλωστε, κατευθύνουμε το 80% των πόρων στην Ελληνική Περιφέρεια.
Ταυτόχρονα όμως, επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με άμεση προτεραιότητα την ποιοτική λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης, την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης.
Οι στόχοι μας για το 2007, όπως αυτοί προδιαγράφηκαν από τον προϋπολογισμό που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή, είναι:
" Η αρωγή των ασθενέστερων!
" Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας (μείωση φορολογικών συντελεστών - αναπτυξιακός νόμος - δημόσιες επενδύσεις).
" Η περιφερειακή ανάπτυξη (το 82% του 4ου ΚΠΣ θα κατευθυνθεί στην περιφέρεια)
" Η μείωση του ελλείμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της EUROSTAT από το 7,8% το 2004, στο 2,4% το 2007.
Με τον προϋπολογισμό του 2007 πετυχαίνουμε :
1. Το 55% των φορολογουμένων δεν θα πληρώσει καθόλου φόρο εισοδήματος το 2007.
2. Να μειωθεί αισθητά η ανεργία. Από 11,3% τον Μάρτιο του 2004, το δεύτερο τρίμηνο του 2006 πήγε στο 8,8% - 2,5 εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερα.
3. Να αναστραφεί μια πορεία πολλών ετών φθίνουσας ανταγωνιστικότητας.
4. Να ενισχυθούν η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις.
5. Να εφαρμοσθούν με επιτυχία πολιτικές για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την επιτάχυνση της περιφερειακής σύγκλισης.
Έτσι, από τις αρχές του 2007, οι συνταξιούχοι αγρότες εισπράττουν 700 ευρώ περισσότερα τον χρόνο, η σύνταξη του ΟΓΑ αυξάνεται, δηλαδή κατά 22%. Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ εισπράττουν 420 ευρώ περισσότερα τον χρόνο, ενώ το κατώτατο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 367,5 ευρώ από τα 311,25 ευρώ. Κεντρική στόχευση του προϋπολογισμού του 2007 είναι η ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων. Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντί τους. Η κοινωνική σύγκλιση και η κοινωνική συνοχή, την οποία επιθυμούμε, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα στο βαθμό που επιθυμούμε. Έχουν όμως γίνει τεράστια βήματα. Έχουμε, δρόμο ακόμα να διανύσουμε.
Για παράδειγμα, είναι αλήθεια, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ότι δύο στους δέκα Έλληνες ζουν στα όρια της φτώχιας, ενώ η χώρα μας κατέχει μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές θέσεις με την υψηλότερη κοινωνική ανισότητα. Γι' αυτό το λόγο, θεωρώ απαραίτητο λοιπόν να προχωρήσουμε σε πρακτικές για την εξάλειψη των ανισοτήτων και προτείνω:
1. Την κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και μάλιστα με διάταξη συνταγματικής περιωπής.
Επίσης, στο κομμάτι των αναπήρων:
2. Την ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση του Κράτους για όλους τους αναπήρους, για όλες τις κατηγορίες. Είναι ένα ζήτημα, μία πρόκληση, το οποίο δείχνει την κοινωνική μας ευαισθησία και τον κοινωνικό μας πολιτισμό.
Κρίσιμο θέμα, είναι και αυτό της μητρότητας. Έχω τονίσει κατ' επανάληψη, ότι τα θέματα που αφορούν τη μητρότητα και την οικογένεια οφείλουμε να τα δούμε ως θέματα της κοινωνίας κι όχι ενός μεμονωμένου συνόλου. Έχουμε αντιληφθεί τη σημασία που έχει στην κοινωνία η οικογένεια, και πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία στο οικογενειακό περιβάλλον. Η παιδεία, η ανατροφή που παίρνει ένα παιδί, ο χαρακτήρας του, η μετέπειτα ισορροπία του ατόμου διαμορφώνονται και πλάθονται κατά κύριο λόγο, από την οικογένεια, αφού αποτελεί τον πρωτογενή πυρήνα χώρο, όπου μεταδίδεται ο αξιακός κώδικας, η κοινωνική παιδεία και ένα σύνολο πραγμάτων στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό το λόγο, πρόσφατα πρότεινα την κινητροδοτηση των εργαζομένων μητέρων, με τη θέσπιση της μητρότητας ως κοινωνικής θητείας, ώστε να στοιχειοθετεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η μητρότητα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να κατοχυρωθεί ως κοινωνική θητεία, η οποία να στοιχειοθετεί συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Θα ήμουν η τελευταία που θα ισχυριζόμουν δε, ότι τα πράγματα είναι ρόδινα. Ασφαλώς και δεν είναι ρόδινα. Σημασία, όμως, έχει όλοι μας να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι, αντί να επιλέγουμε μία τακτική "πολιτικού Ιανού", δύο πρόσωπα, δύο γλώσσες και να ξεφύγουμε από την παθογένεια της "πολιτικής αφλογιστίας" που κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα, η ελληνική οικονομία νοικοκυρεύεται. Δημιουργούμε μία νέα, δυναμική και σύγχρονη οικονομία. Ανοίγονται οι προοπτικές για ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και τους πολίτες και σ' αυτό δεν υπάρχει δεύτερη ερμηνεία ή διπλή ανάγνωση.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...