Άρθρα

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Στο πληγωμένο βαθειά σώμα της Ελλάδας από τους τελευταίους εμπρησμούς, αισθανθήκαμε όλοι μας την οδύνη...

Άρθρο Κατερίνας Παπακώστα για την εφημερίδα ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η πρώτη προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη νέα κοινοβουλευτική σύνοδο ξεκίνησε με ένα θέμα που μπορεί να χαρακτηρισθεί, όχι μόνο εθνικού, αλλά ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος θέμα: το περιβάλλον.

Πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, σήμερα, ολόκληρος ο Πλανήτης, σε επίπεδο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Το περιβάλλον πράγματι, είναι η μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση που καλούμαστε να απαντήσουμε. Κι αυτό διότι είναι ένα θέμα πολύπλευρο, πολυεπίπεδο, αγγίζει τα πάντα: επηρεάζει την υγεία μας, την καθημερινή μας ζωή, τις οικονομικές δραστηριότητες, τη Γεωργία, την Αλιεία, τον Τουρισμό, τις Μεταφορές, την Ανάπτυξη.

Βεβαίως, η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν προήρθε από παρθενογένεση, δεν είναι χθεσινή. Είναι αποτέλεσμα παραλήψεων δεκαετιών, που διογκώθηκαν και συσσωρεύτηκαν και σήμερα παρουσιάζονται με τάση αυξητική.
Η ορατή πλέον, αρνητική επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον έχει κινητοποιήσει τις ευρωπαϊκές χώρες -εκ των υστέρων βέβαια-, ώστε να συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην αναστροφή της καταστροφικής πορείας εις βάρος του περιβάλλοντος. Πριν μερικούς μήνες, στο έκτο πρόγραμμα δράσης που υιοθέτησε η Ε.Ε για το περιβάλλον, το ενδιαφέρον των χωρών στρέφεται γύρω από τέσσερις άξονες προτεραιότητας: τις κλιματικές αλλαγές, τη βιοποικιλότητα, το περιβάλλον και υγεία, την αειφόρο διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων.
Άμεσοι στόχοι της Ε.Ε είναι η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδα τέτοια, ώστε να μην προκαλούνται τεχνητές μεταβολές του κλίματος στη γη, η προστασία και αποκατάσταση της δομής και λειτουργίας των φυσικών συστημάτων, χωρίς περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας, η προστασία της υγείας του ανθρώπου, η ελεγχόμενη κατανάλωση ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πόρων, ώστε να μη θέτει σε δοκιμασία το περιβάλλον· και η παράλληλη μείωση των αποβλήτων. Στους στόχους αυτούς έχει ευθυγραμμισθεί και η χώρα μας. Θα πρέπει να γίνει σαφές, πως το περιβάλλον είναι ζήτημα που απαιτεί όχι μόνο τον συντονισμό των πολιτών, αλλά και το συντονισμό των πολιτικών μιας χώρας με τις υπόλοιπες, τη συστράτευση και τον συγχρονισμό πολλών χωρών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Την ίδια ώρα, υποχρέωση όλων μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τους πολίτες για την προστασία του περιβάλλοντος. Διότι οποιαδήποτε πολιτική για το περιβάλλον, δεν μπορεί να επιτύχει αν δεν έχει τη συμμετοχή όλων -και πάνω απ' όλα των ίδιων των πολιτών. Είναι αυτονόητο, πως η αντιπεριβαλλοντική συμπεριφορά βαραίνει όλους μας, γι' αυτό απαιτεί συντονισμό. Λειτουργεί όπως τα συγκοινωνούντα δοχεία. Μάλιστα, τα νέα δεδομένα και οι τάσεις που αναπτύσσονται, η σοβαρότητα των επιπτώσεων απαιτούν εντατική κινητοποίηση κρατών, λαών και τοπικών κοινωνιών. Η μέριμνα για το Περιβάλλον εντάσσεται σε μια ευρύτερη λογική ευθύνης όλων μας. Ευθύνης προς την οικογένειά μας, προς τους συμπολίτες μας, προς τη Χώρα μας. Ευθύνης για τις καθημερινές νοοτροπίες, συνήθειες και πρακτικές μας.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...