Άρθρα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ " Στην Ευρώπη, -από την εμπειρία μου ως Αντιπρόεδρος των Γυναικείων Οργανώσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ...

Άρθρο Κατερίνας Παπακώστα για την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Με αφορμή τον διάλογο που έχει ανοίξει για το ασφαλιστικό, και τη συζήτηση που γίνεται για την ενδεχόμενη εξομοίωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών, ως Γραμματέας Γυναικείων Θεμάτων της ΝΔ και ως Βουλευτής, έχω καταλήξει πως:

" Στην Ευρώπη, -από την εμπειρία μου ως Αντιπρόεδρος των Γυναικείων Οργανώσεων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος- η εναρμόνιση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή των εργαζομένων γυναικών ήταν στοιχείο των πολιτικών των κρατών- μελών εδώ και αρκετά χρόνια. Στη χώρα μας, οι θαυμαστές του σουηδικού μοντέλου δεν φρόντισαν να δώσουν, όλα αυτά τα χρόνια, τα κίνητρα και να δημιουργήσουν τις υποδομές και άρα, τις προϋποθέσεις, ώστε να εναρμονιστεί η οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή των γυναικών.

" Η ενδεχόμενη εξομοίωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών, για να εφαρμοστεί επί ίσοις όροις, πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια, - πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη στην Ευρώπη - ώστε αυτή να γίνει χωρίς κραδασμούς και συνέπειες, για την οικογένεια, ως πυρήνα της κοινωνίας.

Διαβλέποντας αυτήν την εξέλιξη, έγκαιρα, κατέθεσα στη Βουλή, ήδη, την από 28.11.2006 υπ' αριθμόν 873/108 Τροπολογία, για τη θεσμοθέτηση της μητρότητας ως κοινωνικής θητείας, κατ' αντιστοιχία προς τη στρατιωτική θητεία, ως χρόνου υπηρεσίας.

" Συγκεκριμένα, πρότεινα η διάρκεια της κύησης, να λογίζεται ως προϋπηρεσία, η οποία θα αναγνωρίζεται για σύνταξη. Αυτό πρακτικά, σημαίνει πως για μια εργαζόμενη γυναίκα, η εννεάμηνη κυοφορία της, συν επιπλέον δώδεκα μήνες, οι οποίοι προβλέπονται ως χρόνος προστασίας της μητρότητας -σύνολο 21 μήνες- να συνυπολογίζονται ως συντάξιμος χρόνος για κάθε παιδί, κυρίως δε, να λογίζεται, τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης, οποτεδήποτε η ενδιαφερόμενη ζητήσει την αναγνώριση. Η πρόταση για να αναγνωριστεί "η μητρότητα ως κοινωνική θητεία", αφορά τις εργαζόμενες, τόσο του δημόσιου, -και κυρίως στις γυναίκες εκείνες που γέννησαν το παιδί τους όταν δεν εργάζονταν- όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Η πρότασή μας αυτή, δε θίγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι γυναίκες μειονεκτούν σε αναγνώριση πλασματικής υπηρεσίας, επειδή δε στρατεύονται. Υπηρετούν όμως το έθνος και την κοινωνία τεκνοποιώντας και αναμφίβολα αυτό αποτελεί κοινωνική θητεία.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, με την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως άλλωστε επιβάλει και η Στρατηγική της Λισσαβόνας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βάζουμε στο περιθώριο πολύτιμους ανθρώπινους πόρους που είναι οι γυναίκες. Αυτή την ανάγκη την έχουν ήδη καταλάβει στην Ευρώπη.

Πιστεύω πως αυτή η θεσμική παρέμβαση αποτελεί ισχυρό κοινωνικό κίνητρο και ρεαλιστική πρόταση υπέρ της οικογένειας, της μητρότητας και είναι μια ρεαλιστική απάντηση για τη συζήτηση που έχει ανοίξει για το ασφαλιστικό, πυρήνας του οποίου, είναι η επίλυση του δημογραφικού, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, στη χώρα να είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις της και απέναντι στην Ε.Ε.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...