Άρθρα

ΙΣΟΤΙΜΙΑ Η Ευρώπη είναι γένους θηλυκού και στηρίζει την οικογενεια...

ΑΡΘΡΟ  για την Εφημερίδα Ισοτιμία
Η Ευρώπη είναι γένους θηλυκού και στηρίζει την οικογένεια


Η Ευρώπη λέγεται και γηραιά ήπειρος, λόγω του ότι αποτελεί την μακροβιότερη σε ιστορία πληθυσμού, ήπειρο. Τα δημογραφικά, όμως, στοιχεία των τελευταίων ετών, επιβεβαιώνουν το όνομά της και για έναν ακόμη λόγο: την γήρανση του πληθυσμού της.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζει το πρόβλημα, αναγνωρίζει τις μακροχρόνιες οικονομικές συνέπειες που συνεπάγεται η γήρανση του πληθυσμού, ως εκ τούτου, προωθεί διαρκώς προς τα κράτη -μέλη της, πολιτικές, ευνοϊκές προς την οικογένεια, τη μητρότητα και τη συμφιλίωση της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή.
Πρώτη σε ευνοϊκές πολιτικές υπερ της μητρότητας, η Σουηδία, με άδεια προς τις μητέρες 14 εβδομάδων, οι οποίες λαμβάνουν ημερομίσθια 100% των αποδοχών τους. Ακολουθούν η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ιταλία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι πέρα από τις κρατικές παροχές, τον ίδιο δρόμο ακολουθούν συνειδητά και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σε έρευνα του Europe Business Monitor, 65% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, έχουν εφαρμόσει περισσότερες ''εύκαμπτες'' ώρες εργασίας, προκειμένου να διευκολύνουν τις μητέρες, με πρώτους τους Βρετανούς. Επίσης, στην ίδια έρευνα, το 1/3 των ευρωπαίων διευθυντών παρείχαν επανεκπαίδευση στις εργαζόμενες γυναίκες, επιστρέφοντας από την άδεια εγκυμοσύνης. Άλλες πρακτικές διευκόλυνσης που παρέχουν είναι η οικονομική ενίσχυση για την φροντίδα των παιδιών, η μείωση του αριθμού των μετεγκαταστάσεων, η παροχή παιδικού σταθμού στις επιχειρήσεις, η αύξηση του αριθμού γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών τους.
Στην Ελλάδα, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό:
Ειδικότερα, ως το 2050, ο ανενεργός πληθυσμός της χώρας (παιδιά, ηλικιωμένοι, άνεργοι) θα είναι διπλάσιος σε ποσοστό από τον αντίστοιχο στην EE. Ο πληθυσμός μας αναμένεται να υποχωρήσει στα 10,7 εκατομμύρια, λόγω της υπογεννητικότητας, ενώ οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) θα ανέλθουν σε 3,6 εκατομμύρια (από 2 εκ. σήμερα), λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.
Σε αυτό το περιβάλλον, είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε όλοι την οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική αξία της οικογένειας, με τη λήψη μέτρων, που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται στην Ευρώπη. Έχουμε προτείνει:
-Αναγνώριση της μητρότητας ως συντάξιμου χρόνου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος κι την προσαύξηση της σύνταξης (κοινωνική θητεία).
-Εξομοίωση των μέτρων μητρότητας σε δημόσιο και σε ιδιωτικό τομέα.
-Εξάλειψη των κάθε είδους διακρίσεων, έναντι των γυναικών στην αγορά εργασίας. Οι γυναίκες αποτελούν πολύτιμους ανθρώπινους πόρους.
-Προστασία των μητέρων, των γονιών, της οικογένειας.
-Θεσμοθέτηση του θεσμού "Βοηθών Μητέρων".
-Ευελιξία στα ωράρια εργασίας.
-Οικονομική στήριξη των νέων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα οικογενειακά τους σχέδια.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...