Άρθρα

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΜΦΥΛΗ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Με  ξεχωριστό τρόπο η ΝΔ τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, διοργανώνοντας Συνδιάσκεψη με θέμα «Η συμ­περίληψη της έμφυλης οπτικής στις πολιτικές». στην οποία πα­ρέστη και μίλησε, ως κεντρικός ομιλητής, ο πρόεδρος του κόμ­ματος Αντώνης Σαμαράς. Mε λίγα λόγια,  Φίλοι μου, το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις. Η ανδρική και η γυναικεία άποψη. Η οπτική των δύο φύλων, σε ...αρμονία με την Καθημερινότητα.Στην εκδήλωση, επίσης, παρέστη και χαιρέτησε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 8ου Τακτικού Συνεδρϊου Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο εκπρό­σωπος Τύπου της ΝΔ., Πάνος Παναγιωτοπουλος, ενώ μετείχαν γυναίκες της ΝΔ από όλη την Ελλάδα οι οποίες εκπροσωπούσαν τον πολιτικό, επιστημονικό και  πνευματικό κόσμο και με τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους, ανέδειξαν τα προβλήματα της σύγχρονης Ελληνίδας γυναίκας στο πολιτικό, εργασιακό και κοινωνικό  γίγνεσθαι.

Η Κατερίνα Παπακώστα. Γραμματέας Γυναικείων θεμάτων της Νέας Δημοκρατίας. τόνισε ότι οι τομείς Οικογένεια - Παιδί-/ Γυναίκες και εργασία / Γυναίκες και πολιτική εκπροσώπηση Γυναίκες και Δημοσια Yγεία.Ζητήματα μετανάστευσης και γυναίκες, Κοινωνικός αποκλεισμός-Φτώχεια, Γυναικεία οπτική της Περιβαλλοντικης Πολιτικής κλπ), ασχολούνται  με τα αντίστοιχα ζητήματα έχοντας, διαφορετική οπτική.Η σημασία αυτής της προσέγγισης φάνηκε με ιδίαιτερα σαφή τρόπο πρόσφατα, μέ την ανακοίνωση του νέου αοφαλιστικού νόμου Νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ο οποιος αδιαμφισβήτητα ανέδειξε τον προβληματισμό που υπάρχει σχετικά με σοβαρα ζητήματα που αφορουν έμφυλα δικαιώματα και υποχρεωσεις στο χωρο της εργαοίαςεφαρμογη της αρχης ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία / Τομέας «Γυναικες και Εργασία» της Γ.Γ.Θ.). αλλα και ζητήματα έμφυλης κατανομής ρόλων στην κοινωνία και την οικογένεια (συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωης) Τομεας:”Oiκoγενεια-Παιδι της Γ.Γ.Θ.

Αδικίες

Η μη συμπεριληψη της έμφυλης οπτικής στις πολτικές οδηγεί σε αδικίες», που παίρνουν τη μορφη κοινωνικών προβλημάτων, όπως η μη συμφιλιωση οικογενειακής και επαγγελματικης ζωής η μη προ­στασία της μητρότητας (ιδιωτικος τομέας/ μερική απασχόλη­ση). Η παρακολούθηση αυτών των ζητημάτων και η διομόρφωση πολητικών προτάσεων στοχεύουν στην επίλυση των παραπάνω θεμάτων, ιδιαιτέρως,στο ζήτημα της πρόσβασης στην απασχόληση, τη δυσμενή με­ταχείριση των εγκύων εργαζο­μένων, τη μη ύπαρξη επαρκούς φΰλαξης παιδιών, το δημογραφικό κλπ. Αυτά τα ελλείμ­ματα καταγράφονται απο τα εθνικα, ευρωπαϊκά και διεθνή παρατηρητήρια που κατατασσουν τη χώρα μας, στη χαμη­λότερη θέση μεταξύ των Ευ­ρωπαϊκών κρατών μελών στη Διεθνή κατάταξη.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...