Άρθρα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ·Γραμματεία «Πολιτών με Αναπηρία» της Ν.Δ. και η Γραμματέας Γυναικείων θεμάτων, κα Κατερίνα Παπακώστα - Σιδηροπούλου με αφορμή την  αιφνίδια και  καταχρηστική "διακοπή" της θεσμοθετημένης απαλλαγής των τε­λών διοδίων  για τα αναπηρικά αυτοκίνη­τα, στους Εθνικούς Αυτοκινητόδρομους;, καταγγέλλει το Υπουργείο Μεταφορών και -δικτύων, για την προκλητική αθέτηση της- από μηνός δέσμευσης του Υφυ­πουργού, κ. Γιάννη Μαγκριώτη προς το αναπηρικό κίνημα, για τη διευθέτηση του θέματος, από  τις συμβαλλόμενες εταιρείες και κυρίως από την εταιρεία "Νέα Οδός». που συνεχίζουν την ανάλγητη απαίτηση τους  για την καταβολή τελών διοδίων από τους κατόχους των αναπηρικών αυτοκινήτων.

Επισημαίνουμε ότι από τριετίας, το Υ.ΠΕ.ΧΩΔΕ. και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. λειτουργώντας στο πλαίσιο της Κοινωνικής τους αποστολής είχαν αποφασίσει την απαλλαγή της καταβολής τελών διοδίων στους Εθνικούς Αυτοκινητοδρόμους, για τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που ανήκουν με πλήρη κυριότητα και χρήση - σε Άτομα με Αναπηρία».

Το ανωτέρω Περιλαμβάνονται, στις σχετικές κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε. και Οικονομίας και Οικονομικών, που χειροκροτή­θηκαν από το αναπηρικό κίνημα.

Δυστυχώς, από μηνός, συμπολίτες μας με βαριά κινητικά ανάπηροι είχαν καταγγείλει ότι οι Εταιρείες που έχουν αναλάβει την «εκμετάλλευση και διαχείριση των Ελληνικών Αυτοκινητοδρό­μων", έδωσαν εντολή, στους υπαλλήλους των Σταθμών' Διοδίων, για τη διακοπή του ευεργετήματος, της Απαλλαγής των τελών διοδίων, για το αναπηρικό αυτοκίνητο» και -καταβολή των διοδίων διότι στις συμβάσεις; τους με τις αρμόδιες κρατικές υπη­ρεσίες ΔΕΝ περιλαμβάνετε η αντίστοιχη απαλλαγή.

Αναπηρία,   ανήκουν στους  πλέον βάναυσα πληττόμενους πολίτες, από τα επιβαλλόμενα μέτρα αντιμετώπισης της -δημοσιονομικής κρίσης, που διέρχεται η Χώρα μας.

Ιδιαίτερα είναι προφανές ότι για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία ·Τα αναπηρικά τους αυτοκίνητα, δεν είναι μόνο το μοναδικό μέσο κοινωνικοποίη­σης και ανεξαρτητοποίησης τους, αλλά τα ίδια τα πόδια τους·

Δυστυχώς όμως, βρίσκονται συνέ­χεια υπό διωγμό και συνυπολογίζοντας την υψηλή τιμή των καυσίμων, και υπό την Δαμόκλειο Σπάθη του πλήρους κοινωνικού τους αποκλεισμού και περιθωρίοποίησής τους.

Επομένως έχουν ξεπεραστεί όχι μόνο τα όρια της φτώχειας, αλλά και της απλής επιβίωσης.

Κατά συνέπεια, η νέα αυτή διακοπή των Ελαχίστων εναπομεινόντων ευεργε­τημάτων που η πολιτεία έχει θεσπίσει, για τη στοιχειώδη βελτίωση της ποιότητας-της ζωής των ΑΜΕΑ συνιστά νέα έκφραση ανάλγητης και καταχρηστικής συμπεριφοράς σε βάρος τους. Αποτελεί δε πρόκληση, ο χρόνος των διακοπών, που επιλέγει για την Εφαρμογή της παράνο­μης απαίτησης καταβολής των τελών διοδίων για τα αναπηρικά αυτοκίνητα.

Υπογραμμίζεται ότι επειδή και προ μηνών, επιχειρήθηκε πάλι η διακο­πή πχ απαλλαγής των τελών διοδίων, ο Υφυπουργός κος Μαγκριώτης, δε­σμεύτηκε προς το αναπηρικό κίνημα (21/07/2010), για τη διευθέτηση του ανακύψοντος προβλήματος.

Δυστυχώς όμως, δεν υπήρξε λυσι­τελής παρέμβαση και η υποσχεσιολογία διαγωνίζεται με την παλινωδία των εται­ρειών!

Για όλους τους παραπάνω λόγους επιβάλλεται, η επείγουσα παρέμβαση του Υπουργείου, προκειμένου να -συνε­χιστεί αδιαλείπτως «Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ*, στους Εθνικούς Αυτοκινητόδρομους όλης της Επικράτειας, ως ελάχιστη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της πολιτείας προς τα ΑμέΑ.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...