Άρθρα

ΚΕΝΤΡΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Μετά τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού, στη ΔΕΘ, όλοι οι Ελληνες και όλες οι Ελληνίδες ανησυχούμε περισσότερο. Και αυτό, γιατί ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε περίπου ως θεατής των εξελίξεων, κάνοντας διαπιστώσεις στην 3ωρη συνέντευξή του, αποφεύγοντας να μιλήσει, με σαφήνεια, για την ανεργία που καλπάζει, για τη συρρίκνωση του εισοδήματος και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών πάνω από 20% σε ετήσια βάση. Επομένως, η ελληνική κοινωνία, τώρα, προσδοκά κι ελπίζει, από την έλευση του Προέδρου της Ν.Δ., στη Θεσσαλονίκη, να παρουσιάσει με σαφήνεια, με χρονοδιάγραμμα, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, που προτείνουμε, στην ελληνική κοινωνία, για να βγούμε, μια ώρα αρχύτερα, από το Μνημόνιο του κ. Παπανδρέου και τις οδυνηρές συνέπειές του.

Οσον αφορά στη Γραμματεία Γυναικείων Θεμάτων, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι, σε όλη την Ελλάδα, προτεραιότητά μας είναι τα γυναικεία ζητήματα να μην αντιμετωπίζονται ως ‘’ειδικού’’ τύπου θέματα, αναδεικνύοντάς τα ως ζητήματα με πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Πλέον, τα θέματα ισότητας συνδέονται άμεσα με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες των κρατών μελών, την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή.

Ειδικότερα, σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, είναι σαφές πως έχει μεγαλύτερη σημασία, σήμερα, η επένδυση  στο ανθρώπινο δυναμικό και στις κοινωνικές υποδομές, ώστε οι  ανθρώπινοι πόροι  κάθε χώρας,  οι γυναίκες και οι άνδρες, να μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Για τον λόγο αυτό, η διάσταση της ισότητας διατρέχει, πλέον, όλες τις τομεακές και περιφερειακές πολιτικές και δράσεις. Οι πολιτικές αυτές πρέπει να στοχεύουν και στους άνδρες, δεδομένου ότι η προώθηση της ισότητας των φύλων υποδηλώνει αλλαγές και νέες ευκαιρίες και για τα δύο φύλα.

Ας μη ξεχνάμε πως, σε μια δημοκρατική κοινωνία, η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και προς τους δυο γονείς, αδιαμφισβήτητα διευκολύνει την ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην εργασία και την κατανομή των οικογενειακών ευθυνών ισομερώς.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στις Ελληνίδες και στους Ελληνες μέτρα, που, αν τα είχε πάρει νωρίτερα, θα ήταν και ηπιότερα και λιγότερο οδυνηρά. Αυτή η ολιγωρία της Κυβέρνησης έχει κόστος για τα νοικοκυριά, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, αφού είναι βέβαιο ότι έχει χαθεί το 25%-30% της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Ο Πρωθυπουργός δεν μας είπε την ημερομηνία λήξης των μέτρων, ώστε να προγραμματίσουν οι οικογένειες τη ζωή τους, στη συνέχεια. Αυτή η κρίσιμη συγκυρία μας υποχρεώνει περισσότερο από ποτέ να εφαρμόσουμε πολιτικές, που συμφιλιώνουν την επαγγελματική με την οικογενειακή ζωή, στοχεύοντας στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, στην εξάλειψη των ανισοτήτων στις αμοιβές ανδρών και γυναικών για ίσης αξίας παρεχόμενη εργασία και στήριξη της οικογένειας και του οικογενειακού εισοδήματος.

Προτείνουμε, δηλαδή, άλλο μείγμα πολιτικής, για να βγει ο τόπος από την κρίση, που δεν δημιουργεί ασφυξία, δεν αδικεί τους πολίτες, δεν οδηγεί σε κοινωνική έκρηξη, ιδίως αυτών, που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια, δηλαδή των χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων.

Πιστεύουμε πως υπάρχει διέξοδος. Είναι το δικό μας μείγμα πολιτικής.

Μέχρι σήμερα, παρά τη σχετική αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια (το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών ανήλθε το γ’ τρίμηνο του 2009 στο 49,3%, ενώ το 2008, ήταν 48,8%), οι γυναίκες εξακολουθούν να ‘’μένουν πίσω’’ στην αγορά εργασίας, με ποσοστό ανεργίας υπερδιπλάσιο από αυτό των ανδρών. Αναφέρω, επίσης, πως, κατά το γ’ τρίμηνο του 2009, η ανεργία στις γυναίκες ήταν 13,2% (την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ήταν 6,7%).

Η δυσκολία εξισορρόπησης της εργασίας με την οικογενειακή ζωή είναι ένα από τα βασικά εμπόδια για την απασχόληση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας των γυναικών. Τα συνεχιζόμενα στερεότυπα των φύλων περιορίζουν τις επιλογές, όσον αφορά τις σπουδές και τη σταδιοδρομία των γυναικών και των ανδρών, με αποτέλεσμα τον έντονο διαχωρισμό ως προς τα δύο φύλα στην αγορά εργασίας.

Επίσης, η οικονομική επιβράδυνση και η παρούσα οικονομική κρίση επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες από τους άνδρες, διότι οι γυναίκες απασχολούνται συχνότερα σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Μία από τις συνέπειες του διαχωρισμού, ως προς το φύλο, στην αγορά εργασίας είναι οι συνεχιζόμενες διαφορές των αμοιβών μεταξύ των φύλων. Λόγω του ότι οι γυναίκες είναι πιθανότερο να εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης και να διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους για οικογενειακούς λόγους, είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν αρνητικές συνέπειες, σχετικά με τις αμοιβές, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους και τα αποκτηθέντα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

Οφείλουμε να παρέχουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, επιδιώκοντας δυναμικά την αντιπροσωπευτικότερη συμμετοχή του συνόλου της κοινωνίας στα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά κέντρα λήψης αποφάσεων, σε τομείς, στην ευρύτερη κοινωνική συνοχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουμε να διαμορφώσουμε πολιτικές για:

-Τη διευκόλυνση των γυναικών σε πρόσβαση στην απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση.

-Την καταπολέμηση διακρίσεων σε σχέση με το φύλο.

-Την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων.

Η μη συμπερίληψη της έμφυλης οπτικής στις πολιτικές οδηγεί σε «αδικίες», που παίρνουν τη μορφή κοινωνικών προβλημάτων, όπως: η μη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η μη προστασία της μητρότητας (ιδιωτικός τομέας / μερική απασχόληση), η δυσκολία πρόσβασης στην απασχόληση, η δυσμενής μεταχείριση των εγκύων εργαζομένων, η μη ύπαρξη επαρκούς φύλαξης παιδιών, το δημογραφικό κλπ. Αυτά τα ελλείμματα καταγράφονται από τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή παρατηρητήρια, που κατατάσσουν τη χώρα μας στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών-μελών στη διεθνή κατάταξη.

Η παρουσία, λοιπόν, του Αντώνη Σαμαρά, στη Θεσσαλονίκη, σηματοδοτεί την απαρχή μιας άλλης πορείας για τον τόπο μας, με διαφορετικό μείγμα πολιτικής, που αποδεικνύει, στην πράξη, ότι δεν ήταν ποτέ μονόδρομος το ΔΝΤ. Οι πολιτικές επιλογές τύπου ‘’τιτανικού’’, που απειλούν να βουλιάξουν την πατρίδα και σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός αλαζονικού κυβερνητικού σχήματος υπερπαραγωγής, το μόνο που εξυπηρετούν είναι εσωτερικές ισορροπίες και καθόλου το συμφέρον της κοινωνίας των πολιτών και της Ελλάδας.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...