Βουλή

ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Σ/Ν ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ Σ/Ν ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ Σ/Ν ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ Σ/Ν ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ Σ/Ν ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ Σ/Ν. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ3
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ Σ/Ν. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ3

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΒΟΥΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΒΟΥΛΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
KATERINA PAPAKOSTA ΒΟΥΛΗ- Ε.Σ.Υ. 1
KATERINA PAPAKOSTA ΒΟΥΛΗ- Ε.Σ.Υ. 1
KATERINA PAPAKOSTA ΒΟΥΛΗ Ε .Σ. Υ.2
KATERINA PAPAKOSTA ΒΟΥΛΗ Ε .Σ. Υ.2
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 2
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΟΥΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 2

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...