Πρακτικά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ΄ Τετάρτη 24 Απριλίου 2002

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΗ΄


Τετάρτη 24 Απριλίου 2002

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σε σχέση με την τροπολογία περί μισθολογικών προαγωγών των εν ενεργεία στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος η πρώτη αποσαφήνιση που πρέπει να δοθεί από τους Υπουργούς είναι αν αφορά όλους, όπως είπε προηγουμένως ο κ. Μαρκογιαννάκης, διότι εμείς στα χέρια μας πρέπει να σας πούμε ότι δεν έχουμε το προοίμιο το οποίο έχουν οι αξιωματικοί και μας το ανέφεραν και επομένως δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα αν όντως τους περιλαμβάνει όλους ή όχι.
Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι το εξής: Όσον αφορά το βαθμό του ανθυπολοχαγού, βλέπουμε ότι 650 ευρώ ορίζεται ότι θα είναι ο βασικός του μισθός. Δεν θεωρείτε ότι είναι όνειδος ο βασικός μισθός του ανθυπολοχαγού να είναι 220.000-222.000 δραχμές;
Ένα τρίτο βασικό θέμα στον περιορισμένο χρόνο τον οποίο έχω, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής: Κύριοι συνάδελφοι, πράγματι ο ν. 2838/2000 εμπεριέχει ανισότητες τέτοιες οι οποίες δεν λύνονται και με την παρούσα τροπολογία την οποία φέρατε. Εξηγούμαι. Η εφαρμογή του παραπάνω νόμου δεν περιείχε τις ίδιες οικονομικές αποδοχές στο χαμηλόβαθμο προσωπικό που μας ενδιαφέρει της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σε σχέση και με τις Ένοπλες Δυνάμεις και με το Λιμενικό Σώμα. Αποτέλεσμα να μένουν εκτός αυτής της ρύθμισης οι άνθρωποι εκείνοι, δηλαδή οι Έλληνες αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που σε εικοσιτετράωρη βάση θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να προασπίσουν και την περιουσία, αλλά και την ασφάλειά μας από κάθε μορφή απειλής είτε είναι εγκληματική ενέργεια είτε είναι φυσικές είτε είναι τεχνολογικές καταστροφές.
Έχει κατατεθεί υπόψη του Υπουργείου σας πρόταση τροποποίησης της προτεινόμενης τροπολογίας νόμου, η οποία τροποποιεί το ν. 2838/2000 που λύνει αυτά τα ζητήματα και η οποία, όπως φαίνεται, στη συγκεκριμένη τροπολογία-προσθήκη που μας φέρατε και με τη διόρθωση που προσετέθη στη συνέχεια δεν συμπεριλαμβάνεται. Εμείς τηρούμε επιφύλαξη ως προς το θέμα αυτό. Σε γενικές γραμμές πρέπει να σας πούμε ότι, όπως τοποθετηθήκαμε, μετά από πολλές παλινωδίες, υπαναχωρήσεις και υποχωρήσεις φέρατε το συγκεκριμένο θέμα υπό πίεση, μοιράσατε τους αστυνομικούς, μοιράσατε τους πυροσβέστες, μοιράσατε τους λιμενικούς, μοιράσατε τους αξιωματικούς, εφαρμόσατε το διαίρει και βασίλευε και τώρα ήρθατε να τους πείτε: ορίστε, σας φέραμε το θέμα αυτό της τροπολογίας.
Σας παρακαλώ πολύ αυτά τα θέματα να τα δείτε. Τηρούμε επιφύλαξη ως προς τις ανισότητες, οι οποίες υπάρχουν ακόμη και ως προς την παραπλάνηση για το θέμα της χρονολογικής εφαρμογής, όπως ανέφερε προηγουμένως και ο κ. Μαρκογιαννάκης, διότι μετατίθεται για την 1-7-2002.
Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ΄ Τρίτη, 23 Απριλίου 2002

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΖ΄


Τρίτη, 23 Απριλίου 2002


Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συζήτηση επί της "Ετήσιας Εκθέσεως 2001" του Συνηγόρου του Πολίτη,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, ο Συνήγορος του Πολίτη όπως γνωρίζουμε όλοι μας, έχει οργανώσει τις εργασίες του γύρω ιδίως από τέσσερις κύκλους. Ο ένας αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, ο δεύτερος την κοινωνική προστασία που αφορά ειδικότερα την υγεία, την πρόνοια, τα ταμεία και τις συντάξεις.
Ο τρίτος κύκλος άπτεται των θεμάτων του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας, των δημοσίων έργων. Και τέλος, ο τέταρτος και τελευταίος κύκλος έχει να κάνει κυρίως με τις σχέσεις κράτους-πολίτη.
Κατά γενική ομολογία όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν την ώρα έχουν δημιουργήσει ένα προηγμένο δικαιικό σύστημα του οποίου η μέριμνα είναι διττή. Αφ' ενός μεν το σύστημα αυτό το δικαιικό, επιχειρεί να εξασφαλίσει τη σύννομη δραστηριότητα των κρατικών οργάνων. Και από την άλλη πλευρά η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη που αποτελεί το δεύτερο μέλος του σκεπτικού αυτού του δικαιικού συστήματος.
Επειδή το δίκαιο, ως νομικός γνωρίζω και γνωρίζετε όσοι είστε νομικοί ότι είναι ελλειπτικό φαινόμενο όπως λέγεται, το οποίο διαρκώς καλείται να καλύψει κενά και διαρκώς καλείται να απαντήσει σε νέα ζητήματα, υπάρχει ασφαλέστατα η ανάγκη της εξέλιξης και η ανανέωση του θεσμικού πλαισίου μέσα από το οποίο ορίζονται, εκτός από τα άλλα, και ζητήματα τα οποία αφορούν κυρίως και πρωτίστως την προστασία των πολιτών από τις αυθαιρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης, από τις κρατικές παρεμβάσεις, από τις καταχρήσεις. Η ανάγκη δε αυτή γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.
Η γραφειοπαθολογία, ο υπερσυγκεντρωτισμός, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, η ευθυνοφοβία, το μάλλον χαμηλό επίπεδο κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού. Η αναξιοκρατία και ο άκρατος κομματισμός, οι έντονες αδυναμίες στην υλικοτεχνική υποδομή των δημοσίων υπαλλήλων, συνιστούν σήμερα στοιχεία sine qua non της αδυναμίας και των σημερινών χαρακτηριστικών της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, στο πλαίσιο στο οποίο σήμερα καλούμαστε να κινηθούμε είναι η αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα και αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ελέγχου της διοίκησης και της επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από τη διοικητική δράση και την κακώς εννοούμενη άσκηση της διοικητικής δράσης, δηλαδή, με άλλα λόγια νέες μορφές εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του δημοκρατικού συστήματος και στη χώρα μας του θεσμού ο οποίος ονομάζεται εθνικός διαμεσολαβητής. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι ο όρος "Συνήγορος του Πολίτη" είναι εξόχως ατυχής και αδόκιμος. Ο ορθός όρος είναι αυτός τον οποίον διατύπωσε η Νέα Δημοκρατία τότε με την πρόταση νόμου την οποία εισήγαγε και ήταν ο όρος του εθνικού διαμεσολαβητή. Και βεβαίως από τον Οκτώβριο του 1998 ο θεσμός αυτός αποτελεί μια πραγματικότητα πλέον και στην Ελλάδα και με τις τέσσερις ετήσιες εκθέσεις και από τον επίσημο θεσμικό λόγο τον οποίο έχει εκφράσει και ο οποίος καταγράφεται θετικά.
Αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι η διαμεσολαβητική αυτή αποστολή του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως και ο ίδιος ο Συνήγορος στην έκθεση του 1988 αναφέρει, έχει δύο ισοδύναμους αλληλοτροφοδοτούμενους και διακριτούς στόχους. Ο πρώτος είναι η διερεύνηση και η δυνητική ικανοποίηση των μεμονωμένων αιτημάτων του πολίτη και την προστασία ασφαλώς των δικαιωμάτων του. Και το δεύτερο σημείο αναφοράς του είναι η διαμόρφωση προτάσεων προς τη διοίκηση, για να θεραπευτούν τα βαθύτερα εκείνα αίτια τα οποία οδηγούν ακριβώς στις παραβιάσεις του πολίτη.
Εκείνο το οποίο οφείλει κανείς να παραδεχτεί είναι ασφαλέστατα η θετική συνεισφορά του Συνηγόρου του Πολίτη σ' αυτόν το φαύλο κύκλο μιας Δημόσιας Διοίκησης η οποία έχει όλες αυτές τις στρεβλώσεις και τις αγκυλώσεις. Και θα πρέπει να σας πω ότι ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει τώρα, μετά απ' αυτήν την επιτυχία, την οποία στα πρώτα του βήματα επέτυχε, να προχωρήσει ένα βήμα περισσότερο. Δηλαδή να έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση προτάσεων προς τη διοίκηση, αλλά κυρίως προς την πολιτική ηγεσία -γιατί εκεί πονά το θέμα- για τη θεραπεία των βαθύτερων αιτιών της προαναφερόμενης διάγνωσης, προτείνοντας το αυτονόητο, ότι η επιτυχία του οργανισμού ή ενός οργανισμού συνιστάται στα εξής στοιχεία. Πρώτον, στην υλικοτεχνική του υποδομή η οποία δεν υπάρχει. Δεύτερον, στην αξιοκρατική στελέχωση η οποία δεν υφίσταται και τρίτον, στην οργάνωση του θεσμού. Εάν αυτές οι συνιστώσες δεν υπάρχουν, τότε δεν μπορούμε να συζητούμε για πραγματική επιτυχία μέσα σε μια Δημόσια Διοίκηση η οποία νοσεί βαθύτατα.
Θέλω να σας πω με απλά λόγια, ότι αν δεν γίνουν βελτιώσεις στην υλικοτεχνική υποδομή της Δημόσιας Διοίκησης και στο ανθρώπινο δυναμικό, θα απαιτείται τουλάχιστον π.χ. στον ΟΓΑ που ο κύριος Πρωθυπουργός βγήκε μετά πολλών επαίνων και βαΐων και κλάδων να μας πει ότι σε δύο μήνες ο ΟΓΑ θα είναι σε θέση να διεκπεραιώνει τα αιτήματα των πολιτών εντός διμήνου, να σας πω ότι δεν υφίσταται στην πράξη τέτοιο θέμα, διότι εδώ το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο υπάρχει, χρειάζεται τουλάχιστον δύο χρόνια για την έκδοση μιας συνταξιοδοτικής απόφασης.
Δηλαδή ακόμα κι αν η Κυβέρνηση με νόμο επιβάλλει στον Ο.Γ.Α. εντός διμήνου, όπως είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, να εκδίδει αυτές τις αποφάσεις, τότε συνειδητά υποβάλλει σε παρανομία τον Ο.Γ.Α. γιατί πολύ απλά η βούληση αυτή της Κυβέρνησης δεν θα μπορεί να συντρέξει ακριβώς από την ανυπαρξία της υλικοτεχνικής υποδομής, του στελεχιακού δυναμικού και όλα αυτά τα στοιχεία.
Ήδη πρέπει να σας πω ότι στον Ο.Γ.Α. εκκρεμούν εννέα χιλιάδες περίπου υποθέσεις πάνω από ένα χρόνο που αφορούν τη διαδοχική ασφάλεια. Και αναμένεται, με ασφαλή στοιχεία, να προστεθούν περίπου πέντε χιλιάδες ακόμη.
Θέλω να σας πω ότι πολύ σωστά ο Συνήγορος του Πολίτη καταγράφει ένα ακόμη πρόβλημα. Το πρόβλημα με τις πολύχρονες καθυστερήσεις στα αιτήματα των πολιτών που προκύπτουν από τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο κ. Διαμαντούρος πολύ ορθά στη συνέντευξη την οποία παραχώρησε στη ΝΕΤ την Κυριακή στις 21 Απριλίου 2002, επεσήμανε το πρόβλημα αυτό. Οφείλω να απευθύνω στον κύριο Πρωθυπουργό την πρόσκληση ότι η συγκεκριμένη διεύθυνση εδρεύει στη γειτονιά του. Θα μπορούσε, λοιπόν, ιδίοις όμμασι και ωσί να δει τι ακριβώς υπάρχει εκεί, όπου δεν μπορούμε να συζητούμε όχι για μηχανοργάνωση, όχι για υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε καν για στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης και παραμονής των υπαλλήλων στα γραφεία τους.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εμείς από την πλευρά μας στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις το θεσμό. Η αναγκαιότητα, όμως, της θεσμοθέτησης του Συνηγόρου του Πολίτη θα μπορούσε να επιτύχει μόνο σαν μορφή εξωτερικού και εξωδικαστικού ελέγχου, όπως λέει ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη, της Δημόσιας Διοίκησης, υπό την έννοια όμως ότι η Δημόσια Διοίκηση θα εισακούει και θα εφαρμόζει στην πράξη τις επισημάνσεις και τις αποφάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.
Αρέσκεσθε, κύριοι της Κυβέρνησης, με αυταρέσκεια πολλές φορές να λέτε ότι είναι ισχυρή η Κυβέρνηση, ότι είναι ισχυρό το ΠΑΣΟΚ και με μία φιλάρεσκη διάθεση εξωραΐζετε τα προβλήματα. Θέλω να σας πω ότι αυτή η αυταρέσκειά σας με προκαλεί να υπενθυμίσω μια ρήση της Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία είχε πει: "Όταν είσαι ισχυρός είναι όπως όταν είσαι κυρία. Εάν χρειαστεί να το φωνάξεις, τότε δεν είσαι πια". Κατά συνέπεια, λοιπόν, όσο περισσότερο το φωνάζετε, τόσο περισσότερο αποδεικνύεται ότι είστε ανίσχυροι, αδύναμοι και εγκλωβισμένοι.
Θα σας πω ένα πρόσφατο χαρακτηριστικό παράδειγμα της καθεστωτικής νοοτροπίας του μηχανισμού εξουσίας της Κυβέρνησής σας. Θα σας αναφέρω και θα καταθέσω στα Πρακτικά, άρθρο της εφημερίδας "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" όπου στον Ο.Τ.Ε. Πτολεμαΐδας υπάλληλος, ο οποίος τελικώς προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη και 7ικαιώθηκε με την έννοια που ανέφερα προηγουμένως, κυνηγιέται για τις πολιτικές του τοποθετήσεις, είναι αιρετός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και βεβαίως, θα πρέπει εδώ να σας πω ότι περίτρανα επιβεβαιώνεται με τον τρόπο αυτό η ανυπαρξία εγγυημένου συστήματος προαγωγής - εξέλιξης, διότι αποτελεί πρόκληση η τοποθέτηση ως υπευθύνου έργου δοκίμου υπαλλήλου -και αναφέρομαι στον συγκεκριμένο υπάλληλο- και παραγκωνίζεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος ο οποίος έχει βαθμό Α΄ και ο οποίος έχει είκοσι επτά χρόνια πραγματικής υπηρεσίας, γιατί έτσι θέλουν τα Υπουργεία, έτσι θέλουν οι κυβερνώντες. Έχω και τη συγκεκριμένη απόφαση με την οποία ορίζεται η δόκιμος υπάλληλος και όπως σας είπα, θα την καταθέσω στα Πρακτικά.
Βεβαίως, θέλω να σας πω ότι τα προβλήματα τα οποία ουσιαστικά καταγράφονται διαχρονικά στις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων σχετικά με την παθογένεια της Δημόσιας Διοίκησης, είναι τα εξής: Σύγχυση των αρμοδιοτήτων των διαφόρων υπηρεσιών. Είναι, ναι ή όχι, αυτό ένα υπαρκτό πρόβλημα; Η συνέπεια αυτής της σύγχυσης είναι ακριβώς η αδυναμία χάραξης και εφαρμογής μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Εξ αυτού προκύπτει καθυστέρηση. Από την καθυστέρηση, όπως πολύ σωστά λέει ο κ. Διαμαντούρος, θάλλει η διαμεσολάβηση η οικονομική, το "φακελάκι" …
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα μου δώσετε λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, ενάμισι με δύο λεπτά όπως πήραν οι άλλοι συνάδελφοι.
…μεταξύ του υπαλλήλου της Δημόσιας Διοίκησης και του ενδιαφερομένου, του εμπλεκομένου. Πληθωρισμός οργάνων και υπηρεσιών. Η απρόσφορη ανάμειξη των πάσης φύσεως συμβουλευτικών οργάνων στο έργο της διοίκησης. Η ανυπαρξία εγγυημένου συστήματος επιλογής και προαγωγικής εξέλιξης των υπαλλήλων. Αντικανονική κατανομή του προσωπικού κατά κατηγορίες.
Η κακή κατάσταση της Δημόσιας Διοίκησης δεν περιορίζεται δυστυχώς μόνο σε αυτή. Το χειρότερο είναι ότι αντικατοπτρίζει μια γενικότερη χαλάρωση της λειτουργίας των θεσμών η οποία εκτείνεται σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.
Νομίζω ότι υπάρχει εδώ ένα δελτίο Τύπου καταπέλτης. Και απαντά, χωρίς να πω εγώ τίποτα παραπάνω -το εξέδωσε η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης με ημερομηνία 8.7.2001- σε όλα τα οποία είπαν οι εισηγητές της Κυβέρνησης, απαντά στα περίφημα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, όπου στις 3 Ιουλίου ο κύριος Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Εσωτερικών, εγκαινίασε το συγκεκριμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης.
Ξέρετε τι λέει, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο δελτίο Τύπου; Λέει ότι αυτό το κέντρο εξυπηρέτησης αποτελεί υπηρεσία -και βάζει ερωτηματικό- της διεύθυνσης σχέσεων κράτους πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης. Το ΚΕΠ όμως, αυτό το κέντρο εξυπηρέτησης το έστησε και το λειτουργεί ουσιαστικά μια ιδιωτική εταιρεία της οποίας δεν θέλω να αναφέρω το όνομα θα το καταθέσω όμως στα Πρακτικά.
Για να είναι όμως νόμιμο κάτι τέτοιο πρέπει να προβλέπεται στο νόμο. Πρέπει να προβλέπεται από το νόμο η δυνατότητα αυτή και να αποτυπώνεται στον οργανισμό του Υπουργείου. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει.
Επομένως, διερωτάται κανείς: Η λειτουργία του κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών το οποίο είναι σωστό σαν σύλληψη διέπεται από το δημόσιο ή το ιδιωτικό δίκαιο; Εφόσον δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη δεν οριοθετείται με σαφήνεια και η συνεργασία της ιδιωτικής εταιρείας με τη διοίκηση. Στο κέντρο εξυπηρέτησης εργάζονται σαράντα ιδιώτες υπάλληλοι της εταιρείας και έξι δημόσιοι υπάλληλοι. Ποια είναι η σχέση των δημοσίων υπαλλήλων με τους ιδιώτες; Ο διευθυντής των ιδιωτών τι σχέση έχει με τους δημοσίους; Ποιος είναι ο αρμόδιος να δίνει λύση σε τυχόν ανακύπτοντα θέματα; Με το ότι λειτουργεί τα απογεύματα και ορθώς, θίγονται παραλλήλως βασικά εργασιακά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων των οποίων το ωράριο πρέπει να καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί νέα απόφαση που να το αλλάζει για το συγκεκριμένο φορέα. 'Αρα, οι υπάλληλοί του εργάζονται παράνομα τέτοιες ώρες.
Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι το ερώτημα -είναι και άλλα πολλά τα οποία λέει- το οποίο θέτω είναι το εξής: Είναι δυνατόν σε μία προσπάθεια βεβιασμένης επικοινωνιακής πολιτικής μιας πρεμούρας της Κυβέρνησης για να δείξει ότι γρήγορα, γρήγορα προσπαθεί κάτι να κάνει στη Δημόσια Διοίκηση, να καίει μ' αυτόν τον τρόπο ένα μέτρο το οποίο στην αρχική του σύλληψη είναι σωστό;
Μιλήσαμε για μεταναστευτική πολιτική και ένας κύκλος από τα θέματα που αφορούν το Συνήγορο του Πολίτη είναι και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Γνωρίζετε, κύριε Πρόεδρε, ότι η χώρα μας αυτήν τη στιγμή έχει καταδικαστεί σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης των αλλοδαπών στα κέντρα μεταγωγών κλπ.; Ξέρετε ότι έχουμε την υπόθεση του Γκόου, όπου η Ελλάδα αυτήν την ώρα έχει πρόσφατη ομόφωνη καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;
Τέλος, για τους μετανάστες θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ανάγκη καθορισμού πλαφόν, ενός ανωτάτου ορίου αριθμού μεταναστών. Διότι τελικά θα ήθελα να ξέρω από την Κυβέρνηση, μετά το χρηματιστήριο το κεντρικό προεκλογικό σας σύνθημα σ' αυτές τις εκλογές θα είναι "ωραίος ο Χασάν, ο Χασάν ξέρει": Πείτε το μας να το γνωρίζουμε και εμείς.
Ο Γουίλσον, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Πρόεδρε, είχε πει ότι εάν θέλεις να αποκτήσεις εχθρούς προσπάθησε να κάνεις κάτι. Ας πάρει η Κυβέρνηση το πολιτικό κόστος επιτέλους μία φορά να κάνει το αυτονόητο. Είκοσι ένα χρόνια της δόθηκε η ευκαιρία! Πόσο θα περιμένει ακόμα ο ελληνικός λαός και η ελληνική κοινωνία;
(Στο σημείο αυτό η Βουλευτής κα Αικατερίνη Παπακώστα καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΣΥΝΟΔΟΣ Α' ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2002

ΣΥΝΟΔΟΣ Α'


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2002


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, μετά από δύο ολόκληρες εβδομάδες ανυπαρξίας κοινοβουλευτικού έργου, πράγμα που από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω για τα κοινοβουλευτικά μας ήθη είναι πρωτόγνωρο, ερχόμαστε σήμερα για να συζητήσουμε στην Ολομέλεια την πρόταση νόμου των τριών συναδέλφων -η οποία κατά τα άλλα είναι αξιέπαινη και θετική- που αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τιτλοφορείται "Για τα δικαιώματα πρόσβασης και την ίδρυση Κέντρου Εξίσωσης Ευκαιριών για ?τομα με Ειδικές Ανάγκες".
Θέλω να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, μία φράση την οποία είπε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ. Είπε λοιπόν κάποτε ότι, όταν η αλήθεια ξεκινά το ψέμα έχει ήδη κάνει το μισό γύρο της γης, του πλανήτη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ : Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λυπούμαι βαθύτατα, διότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος μετά από την ακαδημαϊκή συζήτηση, χωρίς επιχειρήματα όμως, την οποία εξαπέλυσε προηγουμένως προς δικαίους και αδίκους ενώπιον του ελληνικού Κοινοβουλίου απεχώρησε.


Ήρθε, μίλησε χωρίς επιχειρήματα και ακρίτως και απήλθε. Βεβαίως θα περίμενα από τους συναδέλφους, οι οποίοι έφεραν την πρόταση νόμου, να το θεωρήσουν ως προσβολή προς την ελληνική κοινωνία, προς τη Βουλή, αλλά και προς τους ιδίους, όπως ανέφερε προηγουμένως ο κύριος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ανήκουν στο ίδιο στρατόπεδο. Χρησιμοποίησε τον όρο στρατόπεδο, εγώ είπα στρατωνισμό. Θα περίμενα, λοιπόν, να το θεωρήσουν ως προσβολή προς τους ιδίους και να διαμαρτυρηθούν το ίδιο έντονα από ό,τι όταν εκφράζουμε υπευθύνως, επωνύμως δημόσιο πολιτικό λόγο στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτή είναι μία πολιτική παρατήρηση.
Η δεύτερη πολιτική παρατήρηση σε όσα προηγουμένως ειπώθηκαν. Κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι όσον αφορά τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν στην πολιτική επισήμανση την οποία κάναμε στη συζήτηση, χωρίς απόφαση και χωρίς επί της ουσίας να συζητήσουμε οτιδήποτε στο σοβαρότατο αυτό θέμα το οποίο τέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, επισημάναμε την αργία του Κοινοβουλίου. Η απάντηση που μας εδόθη είναι από τον κύριο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο είναι για το ρόλο του Βουλευτή που τώρα πια αναβαθμίζεται με αυτόν τον τρόπο, για την πολυνομία κλπ. Όταν δηλαδή η Βουλή των Ελλήνων αργεί, αναβαθμίζεται ο ρόλος του Βουλευτή και βεβαίως εκεί -λέει- πηγαίνουμε σε διαδικασίες, ώστε να φαίνεται και ο ρόλος του και η ποιότητα του κοινοβουλευτικού έργου μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται με προτάσεις νόμου.
Ερωτώ: Ποιόν κοροϊδεύει η Κυβέρνηση σε ποιος αισθάνεται ότι απαντά ο κύριος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, σε ποιους Βουλευτές νομίζει ότι απευθύνεται και σε ποιο χώρο νομίζει ότι τα λέει αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό το οποίο επισημάναμε, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση σε περίοδο χρονική, η οποία εγκυμονεί πολιτικά, σε περιόδους που είναι ύποπτες ή περίεργες, αν θέλετε, εμείς η Βουλή των Ελλήνων οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, φύλακες και φρουροί της ποιότητας της δημοκρατίας και όχι να λέμε πράγματα, τα οποία δεν μας τιμούν. Θα φέρουμε πρακτικά να απαντήσουμε προς τον κύριο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ότι για το ίδιο ακριβώς θέμα, δηλαδή για το πώς λειτουργεί η Βουλή, άλλα πράγματα έλεγε όταν η Κυβέρνηση νομοθετούσε και λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν να νομοθετεί έτσι στο πόδι σπασμωδικά, προσχηματικά και επιλεκτικά με τέτοιους ρυθμούς και άλλα λέει τώρα.
Όσον αφορά το άρθρο 73 παράγραφος 3 του Συντάγματος, το οποίο χρειάστηκε να διαβάσει ο κύριος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ορθώς απάντησε ο συνάδελφος της Συμπολίτευσης, ότι αυτό δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα ή επιχείρημα. Αποτελεί σοφιστεία του απαντούμε εμείς, διότι πολύ απλά εάν και εφόσον ο νόμος έλθει στη Βουλή για τον οποίο δεσμεύθηκε ο κύριος Υπουργός, ο οποίος παρίσταται, το ίδιο βάρος ακριβώς θα επιφέρει στο δημόσιο. ?ρα αυτό δεν αποτελεί λόγο και επιχείρημα ή αν το θεωρεί επιχείρημα η Κυβέρνηση είναι έωλο και βεβαίως είναι χωρίς έρεισμα.
Θέλω να προσθέσω το εξής: Επιτέλους, σε αυτό το κόμμα που κυβερνά τον τόπο δεν συνεννοούνται οι Βουλευτές του, οι οποίοι ανήκουν στο κυβερνητικό σχήμα για το ποιες προτάσεις νόμου θα φέρνει με την κυβέρνησή τους ή αντίστροφα δεν συνεννοείται η Κυβέρνηση με τους Βουλευτές της, ώστε και τη Βουλή να μην ταλαιπωρούν και να μην αναγκάζονται οι κοινοβουλευτικοί τους εκπρόσωποι στη συνέχεια να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να πω μία φράση του Μαρξ, γιατί αρέσκονται πολύ οι εκ δεξιών μου τώρα πια συνάδελφοι της Συμπολίτευσης να λένε. Έλεγε ο Μαρξ ότι αυτό το οποίο έκαναν οι φιλόσοφοι ήταν ποικιλοτρόπως να αναλύσουν τον κόσμο. Εμείς οφείλουμε να τον αλλάξουμε. Σας το παραδίδω αυτό, κύριοι συνάδελφοι, γιατί είκοσι τώρα όχι μόνο δεν τον αλλάξατε, αλλά τον πήγατε και προς τα χειρότερα. Ευχαριστώ

Τρίτη, 2 Απριλίου 2002 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH ΡΙΓ΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH ΡΙΓ΄

Τρίτη, 2 Απριλίου 2002

Συζήτηση επερώτησης προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης σχετικά με την Ελληνική Αστυνομία,

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, μου αρέσουν πάρα πολύ οι κλασικοί, όπως ο Σοφοκλής ο οποίος λέγει χαρακτηριστικά ότι το ψέμα δεν ζει πολύ για να γεράσει. Κοντός ψαλμός, λοιπόν, αλληλούια. Και στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να καταθέσω στη Βουλή των Ελλήνων, με αφορμή την επερώτηση που συζητούμε και επ' ευκαιρία αν θέλετε της κουβέντας, η οποία έγινε προηγουμένως για το συλλαλητήριο σήμερα των Σωμάτων Ασφαλείας και τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ότι η ΠΟΑΞΙΑ, εις επίρρωση αυτών που προηγουμένως ανέφερε ο εισηγητής μας ο κ. Μαρκογιαννάκης σε επικοινωνία που είχαμε αυτήν την ώρα μας διαβεβαιώνει κατηγορηματικά, ότι πράγματι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας ο κ. Χριστοδουλάκης, προσπάθησε και προσπαθεί με την προσυπογραφή την οποία έκανε να εφαρμόσει μια πολιτική "διαίρει και βασίλευε", πολιτική η οποία καλώς ή κακώς αυτήν τη στιγμή υιοθετείται από την Κυβέρνηση όπως φαίνεται στην οποία βεβαίως καμία σχέση δεν έχουν τα συμφωνηθέντα στη διϋπουργική και βεβαίως στην οποία συμφωνία δεν συμπεριλαμβάνονται οι αξιωματικοί των παραγωγικών σχολών, σύμφωνα με τις θέσεις της ίδιας της ΠΟΑΞΙΑ όπως μας τις παρουσίασαν τώρα.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι πολλές φορές τα λόγια ξεπερνούν την πραγματικότητα. Και σε αυτήν τη φάση θέλω να πω ότι με αφορμή την επερώτηση την οποία έχουμε κάνει έχουν έρθει αντίστροφα τα πράγματα, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι. Η πραγματικότητα είναι τόσο ζοφερή που ξεπερνά την οποιαδήποτε ακραία υπερβολική περιγραφή λόγων. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο εξής: Δημοσίευμα του "ΒΗΜΑΤΟΣ" στις 27/3/2002 με τίτλο "Ευχαριστούμε το Θεό που είμαστε ακόμα ζωντανοί"! Ποιοι το λένε αυτό; Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Εξαρχείων οι οποίοι βίωσαν την εμπρηστική εκείνη επίθεση σε βάρος τους, σε βάρος ενός αστυνομικού τμήματος το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και το οποίο υποτίθεται πως θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα ετοιμοπόλεμο, μιας και βρίσκεται σε μια εξίσου ιδιαίτερα έκρυθμη περιοχή.
Μια μέρα νωρίτερα το ποδοσφαιρικό ντέρμπι το οποίο βιώσαμε ήρθε για μια ακόμη φορά από ανεπάρκεια της πολιτικής ηγεσίας να αφήσει εκτεθειμένη την αστυνομία στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Λίγες μέρες πιο πριν πολυπληθής ομάδα αστυνομικών παραπλανιέται ουσιαστικά από διαδηλωτές, οι οποίοι βρίσκονται ένα βήμα από τα πρωθυπουργικά γραφεία του Μαξίμου. Και βεβαίως ο λαός αρχίζει να αναρωτιέται τι είναι εκείνο το οποίο κάνει την Ελληνική Αστυνομία, η οποία και αποτελεσματική είναι και αξιόμαχα στελέχη διαθέτει, να εμφανίζεται με αυτήν την εικόνα στην κοινωνία. Και βέβαια το αίσθημα ασφάλειας του κοινού, το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο, έχει κλονιστεί. Αντιλαμβάνεστε βεβαίως ότι κάθε άλλο παρά αισθάνεται σήμερα ο πολίτης ασφαλής απέναντι στα ζητήματα τα οποία τον απασχολούν.
Τα λόγια, λοιπόν, του καθ' ύλην αρμοδίου Υπουργού και της πολιτικής ηγεσίας, δηλαδή ότι δήθεν υπάρχει μείωση της εγκληματικότητας και ότι όλα βαίνουν καλώς, έρχονται σε σύγκρουση με στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Αναφέρομαι στον "ΕΠΕΝΔΥΤΗ" με ημερομηνία 9.2.2002, όπου εμφανίζεται έρευνα η οποία αναφέρει ότι υπάρχει σαφέστατη μείωση της εξιχνίασης των ανθρωποκτονιών κατά 3, 33%, των βιασμών κατά 8,33%, των εκβιάσεων κατά 30,39%, των ζωοκλοπών κατά 16,75% και των κλοπών και διαρρήξεων κατά 1% και 18%. Βεβαίως, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατά την προσφιλή του μέθοδο περιλαμβάνει στις εξιχνιάσεις αδικημάτων και αυτά με γνωστούς δράστες.
Ταυτόχρονα έρχεται έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου η οποία εντοπίζει τις γκρίζες ζώνες. Βεβαίως αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα του "ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ", όπου ουσιαστικά επισημαίνονται σοβαρές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό, δηλαδή να ρίξει βάρος η Κυβέρνηση στην αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών εγκληματικότητας κλπ.
Ασφαλώς είναι άκρως περίεργο, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε όλο αυτόν το φαύλο κύκλο έρχεται ουσιαστικά μια περίεργη διάθεση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για διαρροή πληροφοριών σε σχέση με την τρομοκρατία, σε σχέση με έτοιμα νομοσχέδια, τα οποία έχουμε ακούσει για τη λαθρομετανάστευση, για την οπλοφορία των αστυνομικών, για την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, για την ταυτόχρονη δημιουργία ακαδημιών στη βόρειο και νότιο Ελλάδα, για την αναδιοργάνωση της ΕΥΠ και βεβαίως για τον περιορισμό των διαδηλώσεων ενόψει και του 2004. Δηλαδή το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει εφεύρει ένα μοναδικό τρόπο "επίλυσης" προβλημάτων μέσω των media και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης, χωρίς στην ουσία αυτά να υλοποιούνται, χωρίς στην ουσία αυτά να αποτελούν και πολιτική πρακτική.
Τελειώνοντας την πρωτολογία μου, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επικαλεστώ τον Κλεμανσό, ο οποίος ήταν εξόχως εύγλωττος όταν είπε το εξής, ότι "κατ' αρχάς πρέπει να γνωρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε. 'Ύστερα να έχουμε το θάρρος να το πούμε και τέλος την ενέργεια να το πράξουμε". Να μας πει επιτέλους η Κυβέρνηση και βεβαίως και ο καθ' ύλην αρμόδιος Υπουργός αν υπάρχει ένα απ' αυτά τα τρία στοιχεία, τα οποία ο ριζοσπάστης Κλεμανσό έχει επικαλεστεί και επιτέλους τι προτίθεσθε να κάνετε για τα ευαίσθητα σημεία τα οποία συζητούμε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ουδεμίαν απάντηση πήραμε για τα θέματα τα οποία στοιχειοθετημένα θίξαμε. Πολύ περισσότερο δε εκείνο το οποίο έχω να παρατηρήσω όσον αφορά υποτίθεται τον άκρατο λαϊκισμό, όπως μας κατηγόρησε -πλην όμως θα έλεγα εντελώς χωρίς επιχειρήματα- ο κύριος Υπουργός, ως παράταξη θέλω να πω ότι όλοι θυμόμαστε την περίοδο '90-'93 όπου εκαίγετο το σύμπαν, θυμόμαστε ανθρώπους να ξεγυμνώνονται από στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εν μέση οδώ και θυμόμαστε βεβαίως τη συμπεριφορά των κοινοβουλευτικών στελεχών τότε του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσα στο Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια λοιπόν, ας μείνουν αυτά στα Πρακτικά και θα δοθούν κάποτε και στη δημοσιότητα για να δει ο ελληνικός λαός σήμερα πώς συμπεριφέρεται το ΠΑΣΟΚ και τι ζητά από τη Νέα Δημοκρατία να κάνει.
Είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑ.ΣΟ.Κ προηγουμένως ότι πρέπει να μη μιλούμε και πρέπει να σιωπούμε. Τι ιδιότυπος κοινοβουλευτικός φασισμός είναι αυτός, να σιωπά η Αντιπολίτευση και να συναινεί, να συνηγορεί σε όσα αήθη ή μη σωστά ή σε πράξεις ή παραλείψεις, τις οποίες πράττει η Κυβέρνηση; Αυτός είναι ο ρόλος της;
Εν πάση περιπτώσει, είναι αλήθεια ναι ή όχι; Διότι ο κύριος Υπουργός προηγουμένως ακύρωσε τον ίδιο τον εαυτό του. 'Οταν μιλά για επανίδρυση του κόμματός του για νέο κυβερνητικό όχημα, για νέο όνομα, αναφέρεται προφανώς στην επιτυχία ή την αποτυχία της Κυβέρνησής του και των πολιτικών επιλογών τις οποίες σήμερα εδώ υπερασπίζεται προφανώς αυτοϋπονομευόμενος σε αυτά τα οποία προχθές είπε.
Είναι αλήθεια ναι ή όχι, πως το "ΕΘΝΟΣ" είχε τίτλο "Ξέφραγα τμήματα"; Το "ΕΘΝΟΣ" είναι μια εφημερίδα, η οποία ασφαλώς δεν προσφέρει υπηρεσίες στη Νέα Δημοκρατία, γιατί προηγουμένως κατηγορηθήκαμε ότι η Νέα Δημοκρατία δημιουργεί τέτοιο κλίμα ανασφάλειας στην ελληνική κοινωνία. Αναφέρεται, λοιπόν, το "ΕΘΝΟΣ" και λέει: "Ξανά στην επιφάνεια το θέμα της ασφάλειας και της αναποτελεσματικής φρούρησης των αστυνομικών σταθμών, ύστερα από την επίθεση στα Εξάρχεια". Προσέξτε τις λέξεις που χρησιμοποιεί, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι: "Ασφάλεια" και "αναποτελεσματικότητα". Είναι αλήθεια ναι ή όχι πως το "ΒΗΜΑ" θεώρησε αναγκαία υποχρέωσή του στην ερώτηση της ημέρας να θέσει ως ερώτημα στους πολίτες: "Τι σας δείχνει η επίθεση σε αστυνομικό τμήμα;" Η Νέα Δημοκρατία υπέβαλε στο "ΒΗΜΑ" και στον Οργανισμό Λαμπράκη να υποβάλει την ερώτηση αυτή στους πολίτες, οι οποίοι απαντούν ότι φαίνεται εδώ πλέον η ανικανότητα της Κυβέρνησης να δώσει λύση στο πρόβλημα της τάξης, και της ασφάλειας που πρέπει να νιώθουν όλοι οι 'Ελληνες;
Ποιες είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι πολίτες; Τάξη και ασφάλεια. Γιατί, λοιπόν, κατηγορείται η Νέα Δημοκρατία; Γιατί μεταφέρει τη φωνή της κοινωνίας; Γιατί προσπαθεί πράγματι να δώσει στην Κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι όσος καιρός της απομένει θα πρέπει να λειτουργήσει και να κυβερνήσει τον τόπο;
Είναι αλήθεια ή όχι ότι τη χαοτική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Αστυνομία από την πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ αποδεικνύουν και τα εξής αναμφισβήτητα γεγονότα; 'Εκθεση αξιωματικού που φέρνει στη δημοσιότητα η εφημερίδα "ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ" στις 9.3.2002 επισημαίνει τα προβλήματα στην εκπαίδευση και τις πληγές του εκπαιδευτικού συστήματος.
Είναι αλήθεια ή όχι το όργιο των ατασθαλιών που επισημαίνεται από την εφημερίδα "ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ" και ερευνούν οι δικαστικές αρχές Θεσσαλονίκης για την προμήθεια ελαττωματικών τζιπ από τη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος;
Είναι αλήθεια η όχι οι επιφυλάξεις του Σώματος των Αδιαφθόρων με βάση το δημοσίευμα της εφημερίδας "ΤΟ ΒΗΜΑ" στις 15.3.2002 ύστερα από εντοπισμό δεκατεσσάρων εστιών της διαφθοράς κατά τη διϋπουργική σύσκεψη που έλαβε χώρα στις 13.3.2002 και υπό το κράτος των γνωστών αποκαλύψεων για τον παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο;
Είναι αλήθεια ή όχι ο ξεσηκωμός και οι αντιδράσεις ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών μετά τις τελευταίες κρίσεις αφού οι αξιωματικοί στην πυραμίδα της ιεραρχίας κατάφεραν να ανατρέψουν δυναμικά την όποια πολιτική βούληση της Κυβέρνησης;
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, σ' αυτό που θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας είναι ότι το σύγχρονο πολιτικό διακύβευμα είναι η ποσοτική και η ποιοτική μετεξέλιξη της σύγχρονης βίας, στην οποία πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, ενωμένοι και αποτελεσματικοί.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΣΥΝΟΔΟΣ Β' ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ' Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2002

Ι' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Β'
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕ'
Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2002

Εισερχόμαστε στη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων δευτέρου κύκλου.
Η με αριθμό 344/5-2-2-2002 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Μιχάλη Καρχιμάκη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών σχετικώς με τις προθέσεις του Υπουργείου για παράταση υποβολής των δηλώσεων φόρου συνάφειας και της καταβολής του σε δόσεις δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύματος του κ. Υπουργού και διαγράφεται.
Θα συζητηθεί η με αριθμό 353/5-2-2002 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Αικατερίνης Παπακώστα προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σχετικώς με την επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των κατοίκων του 1ου Συγκροτήματος Πολυκατοικιών στο Αιγάλεω.
Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Παπακώστα έχει ως εξής: "Το 1ο Συγκρότημα Πολυκατοικιών Αιγάλεω υπέστη ανεπανόρθωτες ζημιές από το σεισμό της 9ης Σεπτεμβρίου 1999. Ο Δήμος Αιγάλεω ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης στο ΕΜΠ, που ανέδειξε την σύσταση ανακατασκευής των κτιρίων, διότι παρουσιάζονται εκτός των προβλημάτων που δημιούργησε ο σεισμός και χαμηλή ποιότητα σκυροδέματος και έντονη διάβρωση.
Στο Συγκρότημα διαμένουν 306 οικογένειες, οι οποίες είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο εφόσον συμβεί νέος σεισμός. Μετά από δύο χρόνια κυβερνητικών παλινωδιών στον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και μετατόπιση ευθυνών, οι ένοικοι του Συγκροτήματος ανέλαβαν πρωτοβουλία που έτυχε της αποδοχής του Δήμου Αιγάλεω και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Οι κάτοικοι ζητούν όπως δοθεί για το οικόπεδο που είναι χτισμένο το Συγκρότημα συντελεστής δόμησης ίσος με την ευρύτερη περιοχή, ώστε να δώσουν αντιπαροχή το οικόπεδο και να λάβουν σπίτια κατασκευασμένα σύμφωνα με το νέο αντισεισμικό κανονισμό ανάλογα με αυτά τα οποία έχουν, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε κρατική οικονομική επιβάρυνση.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πρόκειται να ενταχθεί άμεσα στο 1ο Συγκρότημα Εργατικών Κατοικιών Αιγάλεω στα ασύμφορα επισκευής λόγω παλαιότητας, κακής κατασκευής και βλαβών από το σεισμό της 7/9/1999; Πρόκειται να δοθεί κατ' εξαίρεση επιδότηση ενοικίου για τους κατοίκους του Συγκροτήματος που δεν έχουν κάνει χρήση του μέτρου;
2. Πρόκειται να εξομοιωθεί ο Συντελεστής Δόμησης στο χώρο του Συγκροτήματος με αυτόν της υπόλοιπης περιοχής;"
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Τσακλίδης.
(Ε Β)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να δηλώσω εξ' αρχής ότι στη βελτίωση του συντελεστή και στην προσαρμογή του στην ευρύτερη περιοχή ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα το οποίο ζητούν οι κάτοικοι του πρώτου συγκροτήματος εργατικών πολυκατοικιών του Αιγάλεω, είμαστε θετικοί. Βεβαίως υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν, έπρεπε να είχαν ξεκινήσει κυρία Παπακώστα από πλευράς κατοίκων και δήμου, να υποβληθούν μελέτες εν πάση περιπτώσει το αίτημα σε μένα ήρθε πριν από λίγες μέρες. Έκανα συνάντηση με τον δήμαρχο και με τους κατοίκους και ακολουθούμε μια διαδικασία. Ήδη χθες είχα ένα ραντεβού με τον περιφερειάρχη, έχω μιλήσει μαζί του και είναι θετικός και συνεννοήθηκα τι μελέτες πρέπει να ετοιμάσουν από πλευράς δήμου ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, αν δεν προκύψουν άλλα εμπόδια τα οποία δεν μπορώ να προβλέψω. Πάντως η πρόθεσή μας είναι θετική.
Για τους σεισμόπληκτους ήθελα να πω ότι ακολουθείται μια διαδικασία που προβλέπεται από τους νόμους. Οι πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες επιτροπές αποφαίνονται για το ποια κτίρια είναι κόκκινα, κίτρινα, πράσινα, με την έννοια ποια είναι επισκευάσιμα και ποια είναι ανακατασκευαστέα.
Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές λοιπόν γι αυτό το συγκρότημα των πολυκατοικιών που μιλάμε έκριναν ότι δεν υπάρχουν κόκκινες και βεβαίως είναι πολύ επικίνδυνο να ξεφεύγουμε από την τακτική που υπαγορεύουν οι νόμοι. Βεβαίως έγινε μια προσφυγή στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο σε κάποιους ερευνητές οι οποίοι αποφάνθηκαν με μια μελέτη και ενώ δεν υπάρχει καμία κόκκινη από τις δευτεροβάθμιες επιτροπές η μελέτη του πολυτεχνείου λέει άλλα πράγματα. Σας λέω ότι αντίστοιχη μελέτη έγινε από το πολυτεχνείο για τα προσφυγικά της Δραπετσώνας, όπου ενώ ήταν κόκκινα η μελέτη είπε ότι δεν πρέπει να είναι κόκκινα. Και με βάση αυτή τη γνωμάτευση του Πολυτεχνείου, δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε απόφαση ότι δεν είναι ανακατασκευαστέα, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να παρέμβουμε στα αιτήματα που έχουν οι κάτοικοι δε εκείνη την περίπτωση.
Επομένως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι αυτές οι μελέτες γίνονται κατά παραγγελία και δεν είμαι διατεθειμένος ως αρμόδιος Υφυπουργός να δεχθώ τέτοιες διαδικασίες. Αυτό βεβαίως θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσκολία. Παρόλα αυτά είμαστε θετικοί στα θέματα τα οποία βάζουν οι κάτοικοι αυτών των πολυκατοικιών.
Τώρα κυρία Παπακώστα για να κριθούν κάποια κτίρια ασύμφορα επισκευής υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία δεν ακολουθήθηκε. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν μελέτες επισκευής από τις οποίες φαίνεται ότι το κόστος είναι μεγάλο αλλά αυτές τις μελέτες τις υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία που είναι τα ΤΑΣ και ΙΑΣ. Τέτοιες μελέτες δεν υπεβλήθησαν και δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι υπήρχε παλινωδία από πλευράς πολιτείας. Δεν υπήρχε καμία παλινωδία. Το αν βλέπουμε θετικά το θέμα είναι γιατί ξέρουμε ότι σε αυτές τις πολυκατοικίες μένουν άνθρωποι που έχουν ανάγκη στήριξης αλλά από πλευράς πολιτείας δεν υπήρχε καμία παλινωδία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Η κα Παπακώστα έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε κύριοι συνάδελφοι θέλω να πω ότι πράγματι το κράτος έχει και συνέχεια και οφείλει να έχει και συνέπεια και βεβαίως η καταρχήν θετική διάθεση του κυρίου Υφυπουργού σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει, δεν εγγυάται αν θέλετε διότι με διαθέσεις και καλές προθέσεις δεν οικοδομείται σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολίτη και βεβαίως δεν λύνονται τα προβλήματα.
Θα σας διαψεύσω κατηγορηματικά κύριε Υφυπουργέ διότι αυτό το οποίο εξήγαγα εγώ ως συμπέρασμα από την τοποθέτησή σας είναι ναι μεν, αλλά. Και εδώ κύριε Υπουργέ σαφέστατα και θα πρέπει να σας πω υπάρχει ένα χρονικό ενός κράτους καραγκιόζη μπερντέ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι βαριά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): 'Οχι δεν την επιτρέπω μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλη έκφραση. Έχετε πλούσιο λεξιλόγιο. Χρησιμοποιείστε μια άλλη έκφραση. Δεν είναι αυτές εκφράσεις.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε λυπούμαι να σας πω ότι δεν είναι οι αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού οι οποίοι εμφανίζονται ως τέτοιοι όπως δηλώθηκε προσφάτως και από υπεύθυνο στόμα αλλά η δημόσια διοίκηση είναι εκείνη η οποία εμφανίζεται ως τέτοια. Υπάρχει λοιπόν ένα χρονικό το οποίο ξεκινάει κύριε Πρόεδρε από την επομένη των σεισμών και αυτό που ζητούν για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι ζητούν οι σεισμόπληκτοι ξέρετε ποιο είναι; Με δικές τους δαπάνες, με τη μέθοδο της ανάθεσης σε εργολάβο δηλαδή με τη μέθοδο της αντιπαροχής στο οικόπεδο στο οποίο είναι ήδη κτισμένες οι εργατικές πολυκατοικίες και χωρίς μια δραχμή από το κράτος να ανακατασκευάσουν παλιές πολυκατοικίες, επικίνδυνες για τη δημόσια ασφάλεια.
ΚΑ


Μπορεί επίσης να προκύψει οποιοδήποτε δυστύχημα αν συμβεί ξανά σεισμός, που είναι πιθανόν στη χώρα που ζούμε. Και βεβαίως το μόνο το οποίο επιδιώκουν είναι η αύξηση του συντελεστή δόμησης, όπως άλλωστε συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αιγάλεω για να μπορέσουν πράγματι να ανακατασκευάσουν με δικές τους δαπάνες.
Κύριε Πρόεδρε , ρωτώ είναι δυνατόν να έρχεται ο Υπουργός στη Βουλή των Ελλήνων και να απαντά υπευθύνως ότι είναι θετικό το αίτημα και να μην δίνει έστω κατ' εξαίρεση το δικαίωμα της επιδότησης ενοικίου, όταν γνωρίζει ότι από τις επαφές που έχουν από το 1999 και μετά οι άνθρωποι αυτοί πήγαν πίσω στη διαδικασία αυτού του δικαίου και καθ' όλα νομίμου αιτήματος, γιατί ακριβώς όλο αυτό το διάστημα το Υπουργείο του παρέπεμπε στις καλένδες και τους έλεγε "περιμένετε και θα λυθεί το θέμα σας με τη θετική διάθεση που εξέφρασε προηγουμένως ο κύριος Υπουργός".
Εν πάση περιπτώσει τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι τους νόμους και τις αποφάσεις των δικαστηρίων που επικαλέστηκε προηγουμένως ο κύριος Υπουργός δεν μπορούμε να τις επικαλούμεθα κατ' εξαίρεση και κατά βούληση και όποτε μας εξυπηρετούν. Διότι θα του απαντήσω ότι στην προκειμένη περίπτωση είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργείου να λύσει το πρόβλημα και δεν μπορεί με επικοινωνιακές πομφόλυγες να έρχεται κάθε φορά που έχουμε προεκλογική περίοδο να στέκεται δίπλα στους σεισμόπληκτους ή σε άλλες κοινωνικές κατηγορίες οι οποίες είναι αδύναμες και να συμπεριφέρεται αυτό το κράτος -που χαρακτήρισα προηγουμένως κύριε Πρόεδρε και είναι δικός μου ο χαρακτηρισμός και αναλαμβάνω την ευθύνη- έτσι όπως υπολειτουργεί και να εμφανίζεται ισχυρό στους αδύναμους, στους μίζερους και στους φτωχούς και να εμφανίζεται ανίσχυρο απέναντι σε εκείνους οι οποίοι κινούν νήματα, που λειτουργούν σε άλλη κατεύθυνση εκτός απ' αυτή που λειτουργούμε όλοι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα επαναλάβω ότι το κράτος συμπεριφέρθηκε με σταθερότητα, δεν υπήρξαν παλινωδίες, δεν υπήρξαν υποσχέσεις. Δεν υπήρξε καμιά υπόσχεση γι' αυτό το θέμα το οποίο θέσατε κυρία Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ είναι οι σεισμόπληκτοι. Κάθονται στα θεωρεία. Τους βλέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Πέστε ό,τι θέλετε στον κύριο Υπουργό κυρία Παπακώστα όχι όμως και στα θεωρεία. Να σεβαστούμε επιτέλους τον Κανονισμό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Εγώ δεν σας διέκοψα κυρία Παπακώστα όταν μάλιστα ακούγονται και εκφράσεις οι οποίοι δεν προσιδιάζουν στην Αίθουσα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν διαμαρτυρήθηκε κανένας όταν ο Πρόεδρος της Βουλής σας χαρακτήρισε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Παρακαλώ να μην γράφεται στα Πρακτικά καμία διακοπή της κυρίας Παπακώστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Κύριε Πρόεδρε, οι κάτοικοι αυτού του συγκεκριμένου συγκροτήματος έπρεπε να αντιμετωπιστούν όπως και οι κάτοικοι άλλων συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Και η διαδικασία είναι συγκεκριμένη και λέει ότι όταν και οι δευτεροβάθμιες επιτροπές χαρακτηρίζουν κάποια σπίτια κίτρινα, αυτό σημαίνει ότι είναι επισκευάσιμα.
Και εγώ ως Υπουργός είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ αυτό το οποίο λένε οι επιτροπές και οι νόμοι. Αν μπλέξουμε σε μια διαδικασία και ο κάθε μελετητής ιδιώτης όσο και αν το σέβομαι μπορεί να πληρώνεται και κατά παραγγελία να βγάζει ό,τι θέλουν κάποιοι κάτοικοι, τότε θα τιναχθούμε στον αέρα κυρία Παπακώστα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Έτσι είναι κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Παρακαλώ μην διακόπτετε με φέρνετε σε δύσκολη θέση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Στην ίδια περίπτωση κύριε Κεδίκογλου ενώ είναι κίτρινα πρέπει να γίνουν κόκκινα κρίνουν ιδιώτες, οι οποίοι αμείβονται. Ενώ στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα όπου η κατάσταση είναι χειρότερη είπαν οι ίδιοι, ενώ ήταν χαρακτηρισμένα κόκκινα, να γίνουν κίτρινα, διότι προσέφυγαν δύο, τρεις καταστηματάρχες οι οποίοι είχαν συμφέρον και αγνόησαν το συμφέρον των εκατόν πενήντα οικογενειών.
Βεβαίως αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω στη Βουλή ότι υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές.
Επαναλαμβάνω ότι παρ' ότι έπρεπε και οι κάτοικοι αυτού του συγκεκριμένου συγκροτήματος να αντιμετωπιστούν όπως και οι άλλοι της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου αν θα πάτε κυρία Παπακώστα θα δείτε επισκευές από πλευράς πολιτείας. Χαρακτηρίσαμε παραδοσιακά όλα αυτά τα κτίρια, δηλαδή τις εργατικές πολυκατοικίες, αυξήσαμε και το πλαφόν που δίναμε για επισκευές και ανακατασκευές και έγινε πράγματι μια πάρα πολύ καλή παρέμβαση. Εδώ όμως ζητούν μια κατ' εξαίρεση μεταχείριση διότι η πολιτεία τα χαρακτήρισε κίτρινα…
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Κυρία Παπακώστα δεν σας αναγνωρίζω.
(GH)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων): Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε ότι για να χαρακτηρισθεί μια επισκευή ασύμφορη -το είπα και στην πρωτολογία μου- πρέπει ο ιδιοκτήτης να υποβάλει μελέτη επισκευής στον αρμόδιο φορέα και να φανεί από μελέτη ότι είναι ασύμφορη. Αυτό δεν έγινε. Πού είναι λοιπόν η παλινωδία του κράτους;
Το εάν δείχνουμε διάθεση να βοηθήσουμε μη μας το χρεώνετε και ως παλινωδία του κράτους.
Σε ό,τι αφορά τώρα το αίτημα για την αύξηση του συντελεστή πρέπει να γνωρίζει η Βουλή ότι -ζητείται από 0,8 να πάει στο 1,6- εμείς είμαστε θετικοί. Υπάρχουν, όμως διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν.
Χθες επισκέφθηκα τον κύριο Περιφερειάρχη με δική μου πρωτοβουλία, τον παρακάλεσα να το δει θετικά και νομίζω ότι είναι αισιόδοξη η πορεία υλοποίησης αυτού του αιτήματος. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν. Δεν είναι απλό το θέμα. Δεν μπορώ εγώ με δική μου απόφαση να αυξήσω το συντελεστή. Αυτό που λέω είναι ότι σε ό,τι εξαρτάται από μας η στάση μας θα είναι θετική.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Είναι ορθή η θέση του κυρίου Υφυπουργού

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...