Πρακτικά

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ΄ Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2005 (Απόγευμα)...αναλυτικά

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΑ’
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΘ΄
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2005 (Απόγευμα)

ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ.

Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής , των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων " Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις" σελ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι η Κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων που ρυθμίζει τα θέματα της ανώτατης πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ζητήματα τα οποία ταλάνισαν και ταλαιπώρησαν το εκπαιδευτικό μας σύστημα της ανώτατης και τεχνολογικής εκπαίδευσης και στα οποία καλούμαστε να πάρουμε θέση, ξεκαθαρίζοντας ένα τοπίο άναρχο, με στρεβλώσεις, θολό, το οποίο ασφαλώς και δημιούργησε προβλήματα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στην εκπαιδευτική κοινότητα, στους φοιτητές, στους σπουδαστές, στις οικογένειές τους και στο σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών εκπαίδευσης αυτού του επιπέδου.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, θα ήταν υποκριτικό να ισχυριστεί κανείς πως δεν χρειάζονται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, πως δεν χρειάζονται τομές και δεν χρειάζεται και η θέσπιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου το οποίο, εν πάση περιπτώσει, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών, στις προκλήσεις, οι οποίες είναι εκ των ων ουκ άνευ, απέναντι στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι επιθυμούν να είναι γνώστες και θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί των ομολόγων τους των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όποιος αρνείται το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, μάλλον στρουθοκαμηλίζει. Και όποιος, εν πάση περιπτώσει, μέμφεται την παρούσα Κυβέρνηση ότι νομοθετεί, προσπαθώντας να πει ότι δεν νομοθετεί προς την σωστή κατεύθυνση, μάλλον ασκεί κακή αντιπολίτευση, κατά την άποψή μου, και προσφέρει κακές υπηρεσίες.
Έχουμε, δυστυχώς, ένα εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο λειτούργησε τα τελευταία είκοσι χρόνια με τον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε, δημιουργώντας στην ελληνική κοινωνία ένα άγχος, κάνοντας τους Έλληνες να είναι πρώτοι σε δαπάνες, έξω από την υποτιθέμενη δημόσια και δωρεάν παιδεία, πράγμα το οποίο είναι υπαρκτό και σήμερα, κύριε Πρόεδρε -υπάρχει αυτό το φαινόμενο, υπάρχει αυτό το γεγονός- και βεβαίως οδήγησε τα Ελληνόπουλα πολλές φορές με το μεσαίο έως και χαμηλό επίπεδο παρεχομένων σπουδών, στο να είναι οι τελευταίοι στις μετρήσεις, οι οποίες έγκυρα πραγματοποιούνταν και θα εξακολουθήσουν να γίνονται, όσον αφορά την επάρκειά τους στο επίπεδο των γνώσεων, στο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο έπαιρναν από τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, παρίσταται ως αναγκαία η σημερινή μεταρρύθμιση που έρχεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου της Εθνικής μας Παιδείας, και βεβαίως ανάγεται μέσα στη γενικότερη δέσμευση της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή προτεραιότητά μας είναι η παιδεία, οι πόροι προς αυτήν και οι αναγκαίες αλλαγές, οι οποίες απαιτούνται για να μπορέσει να βελτιωθεί η ποιότητά της.
Και βεβαίως η βελτίωση της ποιότητας αυτής έχει άμεση σχέση με την άλλη κοινωνική πληγή, με την οποία συνδέεται άμεσα, που είναι το υπαρκτό φαινόμενο, το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα, όπως αναγνωρίζεται από την ελληνική κοινωνία, δηλαδή αυτό της ανεργίας. Δεν μπορείς να έχεις ανταγωνιστικούς νέους και νέες οι οποίοι να μπορούν να αποδείξουν την ικανότητά τους και να είναι ελκυστικοί στην αγορά εργασίας, όταν αυτοί δεν έχουν τα απαιτούμενα εφόδια και την απαιτούμενη υποδομή.
Θέλω όμως να επισημάνω ένα - δύο ζητήματα. Και καταθέσαμε γι’ αυτό το λόγο, κύριε Πρόεδρε, προς τη Βουλή των Ελλήνων, για να ληφθεί υπ’ όψιν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, πρόταση σχετικά με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με μια κοινωνική ομάδα συμπολιτών μας, που βαφτίστηκαν "άγαμες μητέρες". Και θέλω να το πω αυτό, γιατί θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφέρω ότι οι συνάδελφοί μου και εγώ καταθέσαμε μια προσθήκη - τροπολογία, σε σχέση με το συζητούμενο νομοσχέδιο, που αφορά το άρθρο 14, το οποίο έχει να κάνει με τις μετεγγραφές, όπου εκεί θα επιθυμούσαμε να υπάρξει η εξής τροπολογία.
Όπως ξέρετε, με το ν. 3282/2004, που αυτή η Κυβέρνηση ψήφισε και είχα την τιμή να είμαι και εισηγήτριά του, είχαμε εξαιρέσει από τη γενική απαγόρευση των μετεγγραφών τούς γονείς και τα τέκνα των πολυμελών οικογενειών με τρία παιδιά από νόμιμο γάμο κ.λπ.. Βάλαμε τις άγαμες μητέρες που έχουν τρία μη αναγνωρισμένα ζώντα τέκνα. Όμως θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα, κύριε Πρόεδρε, να αντιληφθεί το Υπουργείο Παιδείας ότι υπάρχει ένα ζήτημα με την άγαμη μητέρα, η οποία επιθυμεί να βελτιώσει την ποιότητα των σπουδών της, και η οποία είχε τη γενναιότητα, μέσα από την ατυχία της, να κρατήσει, να θρέψει, να μεγαλώσει και να δώσει εφόδια σ’ ένα παιδί, το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο. Θεωρώ ότι είναι θέμα κοινωνικής ευαισθησίας, την οποία δεν στερείται καθόλου αυτή η Κυβέρνηση και πολύ περισσότερο η Υπουργός και το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Θέλουμε, λοιπόν, να υπάρξει η εξής τροπολογία και να συμπεριληφθούν σ’ αυτές τις εξαιρέσεις οι άγαμες μητέρες με ένα μη αναγνωρισθέν ζων τέκνο που δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο ηλικίας, δηλαδή τα είκοσι έξι χρόνια, κ.λπ.
Αυτή είναι μία τροπολογία η οποία κατατέθηκε από συναδέλφους Βουλευτές μαζί με την ομιλούσα, γιατί θεωρούμε ότι είναι μία εκκρεμότητα η οποία πρέπει να λυθεί.
Μία άλλη εκκρεμότητα η οποία, κατά την άποψή μου, υπάρχει, κύριε Πρόεδρε –και νομίζω ότι θα το λάβει υπ’ όψιν του το ζήτημα αυτό το Υπουργείο- είναι το θέμα των κατατακτηρίων εξετάσεων με το κύκλωμα –μέσα ή έξω από εισαγωγικά- που το συνοδεύει.
Σε τι αναφέρομαι: Θέλω να πω, δηλαδή, ότι θα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις και οι οικογένειές τους ότι οι κατατακτήριες αυτές εξετάσεις είναι όντως αδιάβλητες και ότι δεν υπάρχουν υποψήφιοι δύο ταχυτήτων. Όποιος, είτε αυτός προέρχεται από οποιαδήποτε κοινότητα, είτε είναι ακαδημαϊκή είτε είναι έξω απ’ αυτή και θεωρήσει ότι οι υποψήφιοι αυτοί μπορεί να είναι δύο ταχυτήτων, θα πρέπει να πάρει το μήνυμα από την Κυβέρνηση –από αυτήν εδώ την Κυβέρνηση, γιατί δυστυχώς οι προηγούμενες δεν το πέρασαν, αφού το φαινόμενο εξακολουθεί να συνεχίζεται- εδώ και τώρα –θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση πολύ γνωστή- ότι όποιος ξεφεύγει από τη νομιμότητα θα πρέπει να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τον εισαγγελέα.
Είμαι βέβαιη ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας θα προβεί σε αυτό το μήνυμα, το οποίο θα πρέπει να πάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται θεσμικά με τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων, ώστε να ηρεμήσουν και οι υποψήφιοι αλλά και οι γονείς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, αγωνιούν και ανησυχούν γιατί έχουμε φαινόμενα και ενδείξεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά καλοί οιωνοί είναι.
Μια τελευταία παρατήρηση, την οποία ήθελα να κάνω, αφορά ένα γεγονός που ήρθε σε γνώση μου, κύριε Πρόεδρε, και αφορά και ένα πόρισμα του "Συνηγόρου του Πολίτη" για τους ομογενείς διπλοϊθαγενείς αποφοίτους των δημοσίων σχολείων, όπως είναι τα ιταλικά, γαλλικά και γερμανικά σχολεία, οι οποίοι υφίστανται άνιση μεταχείριση ως προς την πρόσβαση στα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε για εκείνους μόνο οι οποίοι έχουν οικονομικό πρόβλημα και δεν έχουν την πρόσβαση στα αλλοδαπά πανεπιστήμια της Ευρώπης ή και αλλαχού. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να το δούμε με ιδιαίτερη προσοχή.
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο προσπαθεί και βάζει, κατά την άποψή μου, τάξη στα κακώς κείμενα. Χρειάζεται πολύς δρόμος ακόμη να διανυθεί. Θεωρώ όμως ότι η Κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση ακούγοντας, υλοποιώντας και δρομολογώντας τις λύσεις οι οποίες είναι ενδεδειγμένες και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)»..αναλυτικά

Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)». Το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί επί της αρχής και βρισκόμαστε στη διαδικασία της συζήτησης των άρθρων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τρία κεφάλαια και υπάρχουν και τέσσερις εμπρόθεσμες τροπολογίες Βουλευτών.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι σήμερα με αυτό το άστοχο, ασαφές, επικίνδυνο και μοναδικό σε ευρωπαϊκή χώρα -ή και σε άλλο συμμαχικό κράτος- σχέδιο νόμου η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σημίτης και οι Υπουργοί του, δεν σέβονται ούτε το θεσμό που επί εκατόν εβδομήντα πέντε χρόνια τώρα -και αναφέρομαι στις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές, στη στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στη στρατιωτική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Σχολή Ικάρων- είναι επιτυχημένος και δεν ορρωδεί προ ουδενός. Και εξηγούμαι γιατί αναφέρομαι με αυτό τον τρόπο.
Πρώτα απ’ όλα θεωρώ ότι θα ήταν υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής ?μυνας για ιστορικούς λόγους -γιατί υπάρχει και ιστορία σε αυτό τον τόπο- να διατηρήσει την αρχική ονομασία των Σχολών που προανέφερα -στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, στρατιωτική Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Σχολή Ικάρων- πολύ περισσότερο δε που η ένδοξη -με όλη τη σημασία της λέξης- στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων έχει ημερομηνία ίδρυσης, κύριε Υπουργέ, το 1828. ?ρα, λοιπόν, επί της ουσίας είναι το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη νεώτερη Ελλάδα και εσείς το απαλείφετε! Αυτή ήταν μια πρώτη παρατήρηση.
Δεύτερη παρατήρηση είναι η εξής. Είναι δυνατόν σε παραγωγικές σχολές, σε στρατιωτικές ακαδημίες να εισάγετε -για να δείτε πόσο πρόχειροι είστε, για να δείτε ότι δεν ενδιαφέρεστε για το τι νομοθετείτε αλλά για το δικό σας μικροκομματικό συμφέρον και εδώ αναφέρομαι στα δικά σας τα μικροκομματικά και στην προεκλογική πρεμούρα που έχετε- ουσιαστικά το σύστημα της διαρχίας με αυτό το σχέδιο νόμου. Πού φαίνεται αυτό;
Από τη μια πλευρά είναι ο διοικητής του ΑΣΕΙ, όπως ονομάζεται το νέο ίδρυμα, αν και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής σας λέει ότι δεν είναι δυνατό να τα ονομάζετε ιδρύματα. Και ενώ σας το επισημαίνει, εσείς επιμένετε σε αυτό για τους λόγους που σας ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Έχετε, λοιπόν, από τη μια πλευρά το διοικητή του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος -όπως εσείς το ονομάζετε- για το στρατιωτικό προσωπικό και από την άλλη πλευρά έχετε τον κοσμήτορα για το διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
Αυτή η διαρχία σε στρατιωτική παραγωγική σχολή ξέρετε τι σημαίνει; Αντιλαμβάνεστε τις συνέπειες; Οι στρατιωτικοί σας σύμβουλοι σάς τα είπαν, σάς τα εξήγησαν; Ακούσατε κάποιον; Γιατί ενώ δολιχονδρομούσε αυτό το σχέδιο νόμου τόσο καιρό, ξαφνικά έρχεται τώρα παραμονές των εκλογών για να «τακτοποιήσετε» -με τον τρόπο που θέλετε να «τακτοποιήσετε»- δεσμεύσεις, τις οποίες έχετε αναλάβει, υποσχέσεις, τις οποίες έχετε δώσει, προκειμένου να εξυπηρετήσετε δικά σας κομματικά συμφέροντα;
Να σας πω ένα παράδειγμα και θα ήθελα να μου απαντήσετε υπευθύνως. Ήρθατε εδώ στη Βουλή των Ελλήνων να μας απαντήσετε υπευθύνως. Αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στο άρθρο 4, στο κομμάτι που αφορά τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Πείτε μου, λοιπόν, εάν θα μπορεί να έρθει κάποιος -έτσι όπως εσείς το εισάγετε στη Βουλή και όπως εσείς επιχειρείτε να το θεσμοθετήσετε- από τη Νομική Αθηνών και να κάνει μεταπτυχιακό στο διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Θα πρέπει, λοιπόν, να το δείτε. Να υπάρχουν μεταπτυχιακά αλλά σε στρατιωτικές ειδικότητες. Ούτε καν αυτό προβλέψατε! Δεν σας ενδιαφέρει, δεν σας αφορά.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι το εξής. Ας πούμε ότι ένας απόφοιτος της Στρατιωτικής Ακαδημίας της φίλης και γείτονος και συμμάχου Τουρκίας έρχεται στη Σχολή Ευελπίδων και θέλει να κάνει μεταπτυχιακά -σας αναφέρω για παράδειγμα έναν τομέα- στη βλητική. Πείτε μου εάν κάτι τέτοιο διευκρινίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5. Πρακτικά προβλήματα σας θέτω. Πώς, ποιοι, με ποιες προϋποθέσεις θα εισάγονται για τα μεταπτυχιακά προγράμματα -και κυρίως για υποψηφίους από το εξωτερικό; Γιατί έχουν παράδοση οι Σχολές μας σε σπουδές φοιτητών από το εξωτερικό.

AD
Επίσης, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Να αναδιατυπώσετε, για παράδειγμα, την παράγραφο 2 του άρθρου 5 που αφορά στις αρμοδιότητες του διοικητού ενός τέτοιου ανώτατου, όπως λέτε, στρατιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος. Δεν το κάνετε αυτό το πράγμα και, επιπροσθέτως, μας είπατε προηγουμένως ότι εις απάντηση όλων των προτάσεων που έκαναν όλες οι πτέρυγες της Βουλής -και η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές της Πλειοψηφίας- ήρθατε και είπατε ότι σβήνετε την παράγραφο 2 του άρθρου 2. Διαγράφετε, δηλαδή, ουσιαστικά τα θέματα που αφορούν τη ρύθμιση του Οργανισμού του Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπως εσείς το ονομάζετε.
Προβλέπετε την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων. Εμείς σας είπαμε ότι αυτό είναι ατυχές, γιατί παραμένουν αδιευκρίνιστα πολλά σημεία του σχεδίου νόμου και δεν ρυθμίζονται αυτά ούτε με υπουργικές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής ?μυνας, αλλά ούτε και με προεδρικά διατάγματα.
Έρχεστε, λοιπόν, στη Βουλή και λέτε «εγώ το απαλείφω, το σβήνω». Πώς, όμως, θα ρυθμίσετε ένα πρακτικό θέμα, για παράδειγμα, της κατάρτισης του Οργανισμού αυτού του Ανωτάτου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, όπως εσείς το βαφτίσατε παρά το Σύνταγμα; Αν είχατε πράγματι την πρόθεση να προβείτε σε αναβάθμιση, στη συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση θα είχε δεχθεί την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που είχε πει τότε, αντί της λέξης που χρησιμοποιείται στο Σύνταγμα «θεωρούνται οι ανώτατες στρατιωτικές σχολές ως ισότιμα με τα ΑΕΙ εκπαιδευτικά ιδρύματα», να μπει η λέξη «είναι». Δεν τη δεχθήκατε και έρχεστε σήμερα και μας φέρνετε αυτό το διάτρητο, επικίνδυνο και άστοχο νομοσχέδιο.
Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι είστε πραγματικά επικίνδυνοι-μπορώ να πω- πάνω στην πρεμούρα που έχετε να εξασφαλίσετε ψήφους. Παίζετε ακόμα και με τέτοια ευαίσθητα θέματα, όπως είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις. Πρέπει να δείτε τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή πρακτική. Ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μία παράδοση και μία ιστορία. Οφείλουμε -και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος- να παράγουμε ικανούς αξιωματικούς, αποτελεσματικούς, μορφωμένους.
(Στο σημείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα κλείσω την ομιλία μου αναφερόμενη και σε ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχει η ΣΕΘΑ, η Στρατιωτική Σχολή Εθνικής ?μυνας και η ΑΔΣΠΟ, η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, που ψηφίσαμε προσφάτως. Έτσι όπως νομοθετείτε εδώ, τι θα γίνει μ’ αυτές τις σχολές, όσον αφορά στα μεταπτυχιακά;
Γι’ αυτούς τους λόγους, κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένη να καταψηφίσω επί της αρχής και επί του συνόλου αυτό το νομοσχέδιο, γιατί είναι άστοχο, ασαφές, έωλο, επικίνδυνο και προσβάλλει τις στρατιωτικές σχολές, οι οποίες έχουν παράδοση εκατόν ογδόντα χρόνων με επιτυχία, αποτελεσματικότητα και με ιστορία.
Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΔ΄ Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2003 310/28.1.2003 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Αικατερίνης Παπακώστα προς τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικώς με τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καθιερώσε

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΔ΄


Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2003

Δεύτερη είναι η με αριθμό 310/28.1.2003 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας κ. Αικατερίνης Παπακώστα προς τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικώς με τις προθέσεις της Κυβέρνησης να καθιερώσει ειδικό βοήθημα για τους φοιτητές με χαμηλό εισόδημα κ.λπ.


Η επίκαιρη ερώτηση της κυρίας συναδέλφου έχει ως εξής:
"Στην πατρίδα μας το κοινωνικό κράτος της "δωρεάν" παιδείας που αυτοδιαφημίζει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πάσχει από μια ακόμα εκσυγχρονιστική πρωτοτυπία.
Ενώ η παιδεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν κατά το συνταγματικό νομοθέτη, κάθε χρόνο περί τους δεκαέξι χιλιάδες φοιτητές υπολογίζεται ότι εγκαταλείπουν τις σπουδές τους από αδυναμία βιοπορισμού.
Ταυτόχρονα η χώρα είναι η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών και των οικογενειών τους.
Εκατό χιλιάδες φοιτητές που ζουν μόνοι τους σε πενήντα ελληνικές πόλεις, σπουδάζοντας σε τετρακόσια είκοσι υπάρχοντα τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ, είναι αδύνατο να χωρέσουν στις κατά κοινή ομολογία κακής ποιότητας εστίες που επαρκούν μόνο για οκτώ χιλιάδες φοιτητές.
Το σκεπτικό ότι η Ελλάδα δεν επιβάλλει δίδακτρα για σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παρέχει δωρεάν συγγράμματα, δεν ακυρώνει τις ευθύνες των αρμόδιων Υπουργών για το σημερινό αδιέξοδο χιλιάδων οικογενειών να σπουδάσουν τα παιδιά τους, πολύ δε περισσότερο όταν μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες που παρέχουν ουσιαστική και ποιοτική δωρεάν παιδεία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν καλύτερες επιδόσεις από αυτές της εκσυγχρονιστικής κυβέρνησης σε θέματα οικονομικής ενίσχυσης και παροχής στέγης των φοιτητών.
Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
Αν το Υπουργείο Οικονομικών θα καθιερώσει ειδικό βοήθημα για φοιτητές που οι οικογένειές τους έχουν χαμηλό εισόδημα και δεν επιτρέπουν την υποστήριξη των σπουδών, όπως γίνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Ποιο είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τη δημιουργία των φοιτητικών εστιών και ποια η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων ή η συμμετοχή σε αντίστοιχα κοινοτικά προγράμματα;"

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Η κ. Παπακώστα έχει το λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, το ζητούμενο είναι αν η κυβέρνηση προτίθεται να καθιερώσει ειδικό βοήθημα για τους φοιτητές, των οποίων δεν μπορούν οι οικογένειές τους να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των σπουδών τους.
Πρέπει να σας πω, λοιπόν, ότι 5.500 έως 7.000 ευρώ κοστίζει ο ξενιτεμένος φοιτητής στο οικογενειακό του περιβάλλον ετησίως και περίπου 25.000 έως 35.000 ευρώ σε μια διάρκεια χρονικής περιόδου τεσσάρων έως πέντε ετών που χρειάζεται για να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Έτσι, λοιπόν, κανείς δεν σας ζητάει να ενισχύσετε τους αιώνιους φοιτητές, αλλά σας ζητούμε να ενισχύσετε εκείνους που οι οικογένειές τους για βιοποριστικούς λόγους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους.
Θα σας δώσω ένα νούμερο, το οποίο αποτελεί ντροπή για το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διότι χαρακτηρίσατε ως ανακριβή τα στοιχεία, τα οποία έθεσα στην ερώτησή μου. Θα σας πω για παράδειγμα σε σχέση με τις φοιτητικές εστίες, που θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο όνειδος αυτή την ώρα. Ακούσαμε κάποια στοιχεία για τον αριθμό κατασκευής νέων φοιτητικών εστιών. Πρέπει να σας πω, όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι αναντίστοιχα μικρότερος από τον αριθμό των κοινοτικών κονδυλίων που διατίθενται και πρέπει να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι παραδείγματος χάριν στην περιοχή της Φλώρινας με τρία τμήματα ΤΕΙ και τρία ΑΕΙ που σπουδάζουν φοιτητές που ξεπερνούν τις τέσσερις χιλιάδες, δεν υπάρχει ούτε μία φοιτητική εστία.
Πρέπει δε να σας πω ότι για την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών το κράτος μας, που είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξοδεύει 43 ευρώ για κάθε φοιτητή το χρόνο, ενώ ο μέσος κοινοτικός όρος για οικονομική ενίσχυση αλλά και δανειοδότηση του φοιτητή στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι περίπου 1.090 ευρώ ετησίως. Πρέπει να σας πω ότι το νούμερο αυτό αποδεικνύει ότι η χώρα μας τηρεί το 1/25ο του κοινοτικού μέσου όρου. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι η Ελλάδα στη δαπάνη για την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών βρίσκεται στην τελευταία θέση πίσω από την Πορτογαλία.
Όλες οι εξαγγελίες και όλες οι μεγαλοστομίες οι οποίες έρχονται κάθε φορά να απαντήσουν σε τέτοιου είδους ερωτήματα, θεωρώ ότι είναι ανεδαφικές. Κύριε Πρόεδρε, τις θέσεις αυτές και τις προτάσεις τις οποίες καταθέτουμε εμείς είναι προτάσεις για κάτι καινούριο διότι δεν έχουμε καμία διάθεση οι φοιτητές μας να πεθαίνουν από γραφειοκρατικό θάνατο και να κρεμούν τα όνειρά τους, γιατί για βιοποριστικούς λόγους μία ανάλγητη Κυβέρνηση τους άφησε στο περιθώριο. Ευχαριστώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2005 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ..αναλυτικά

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η συνταγματική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει τους στόχους και το μέλλον της Ευρώπης. Βασικά στοιχεία της συνταγματικής συνθήκης είναι τα εξής:
Πρώτον, είναι Συνθήκη και δεν είναι Σύνταγμα, γιατί Σύνταγμα έχει το κάθε κράτος-μέλος.
Δεύτερον, βασικοί στόχοι της συνταγματικής συνθήκης είναι η προαγωγή της ειρήνης, η προαγωγή των αξιών και της ευημερίας των λαών, η βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης με ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη όπως και η οικονομική συνοχή και αλληλεγγύη με σεβασμό της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας.
Τρίτον, αναδεικνύει την ισορροπία μεταξύ ενότητας και διαφορετικότητας, ομοσπονδίας και εθνικής κυριαρχίας, οικονομικής προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου καθώς και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ανάγκες αυτές πια είναι κοινές στα κράτη-μέλη, σε μια κοινωνία πλουραλισμού, σε μια κοινωνία ανοχής, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και απαγόρευσης των διακρίσεων.
Η συνταγματική συνθήκη εισάγει νέα στοιχεία όπως :
- Ο προσδιορισμός του θεσμικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι βέβαιο ότι είναι ένωση κρατών και λαών με αρχή κατανομής αρμοδιοτήτων. Δηλαδή ότι δεν εντάσσεται στις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες παραμένει στα κράτη-μέλη. Ομοσπονδιακό πρότυπο, όχι όμως ομοσπονδιακό σύστημα, αλλά αρμοδιότητες που αποδίδονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι αναβιώνει το μοντέλο που ίσχυσε τον 4ο π.Χ. αιώνα στις ελληνικές συμπολιτείες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να το επισημάνουμε και να το υπογραμμίσουμε. Πρόεδρος για δυόμισι χρόνια και δυόμισι χρόνια χωρίς δικαίωμα ψήφου.
- Ισοτιμία όλων των κρατών-μελών στο Συμβούλιο Κορυφής που γίνεται θεσμικό όργανο. Καταργείται η περιοδική ανά εξάμηνο προεδρεία, αντικαθίσταται με ομαδική προεδρεία τριών κρατών με εξάμηνη εναλλαγή των συμβουλίων από κάθε κράτος της ομαδικής προεδρίας που
- Συναπόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα θέματα της πλειοψηφικής ψήφου. Δηλαδή γίνεται ουσιαστικά συνομοθέτης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
- Κάθε κράτος-μέλος και ένας επίτροπος μέχρι το 2014, οπότε θα μειωθεί ο αριθμός με εναλλασσόμενη συμμετοχή και με απόλυτη ισοτιμία.
- Τα εθνικά κοινοβούλια ενισχύονται γιατί εμπλέκονται για πρώτη φορά στη διαδικασία ψήφισης των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας, που είναι εξόχως σημαντικό ζήτημα, αλλά και στην αρχή της αναλογικότητας. - Μόνιμος υπουργός εξωτερικών που θα είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατος αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κοινή εξωτερική πολιτική.
- Πρόβλεψη για η ρήτρα εξόδου (διαδικασία για έξοδο κράτους-μέλους από την συνομοσπονδία)

Η Ένωση διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα να θεσπίζει τους αναγκαίους, για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, κανόνες ανταγωνισμού, τη νομισματική πολιτική, την κοινή εμπορική πολιτική, την τελωνειακή ένωση, την κοινή αλιευτική πολιτική κ.λ.π.

Ο δημοκρατικός βίος της Ένωσης σκιαγραφείται με την καθιέρωση των αρχών της δημοκρατικής ισότητας, της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, της συμμετοχικής δημοκρατίας, των κοινωνικών εταίρων και του αυτόνομου κοινωνικού διαλόγου, του ευρωπαϊκού διαμεσολαβητή και βεβαίως της διαφάνειας, της εργασίας των οργάνων της Ένωσης και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του σεβασμού των Εκκλησιών και των θρησκευτικών ενώσεων.

Θεωρώ πολύ σημαντικό να υπερψηφισθεί η παρούσα Συνταγματική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι προάγει τις ευρωπαϊκές αξίες, ενισχύει τη χώρα μας και ενδυναμώνει την ευρωπαϊκή παρουσία της Ελλάδας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΝ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΝ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούμε για μία ακόμη φορά επερώτηση του τομέα Δημόσιας Τάξης για τα θέματα της εγκληματικότητας και πρέπει να σας πω ότι ακριβώς πριν από ένα χρόνο είχαμε συζητήσει ακριβώς τα ίδια ζητήματα και είχαμε παρουσιάσει προτάσεις για την ποιοτική ιαφοροποίηση της εγκληματικότητας και βεβαίως στατιστικά στοιχεία και μάλιστα θέσεις τέτοιες, οι οποίες είχαν καταδείξει τον τρόπο με τον οποίον μπορούμε να λύσουμε αυτό το μείζον ζήτημα και προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά.
Πολλές οι υποσχέσεις τότε, πολλές οι δικαιολογίες για τις παραλείψεις οι οποίες υπήρξαν.

(AD)
Σε ανάλογη δε συζήτηση που επιτελέσαμε ως Τομέας Δημόσιας Τάξης, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, κατεδείχθη περίτρανα και η αδυναμία αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, το οποίο, όπως είναι γνωστό, αποτελεί μία από τις σημαντικότατες προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας την οποία έχουμε αναλάβει. Βεβαίως, είδαν το φως της δημοσιότητας και προσφάτως οι απόψεις εκείνες οι οποίες λένε ότι είμαστε μία από τις πρώτες χώρες στην αλόγιστη υποδοχή λαθρομεταναστών.
Θυμάμαι τότε ότι ο κύριος Πρωθυπουργός είχε χάσει την ψυχραιμία του και αδίκως και αναιτιολογήτως είχε επιτεθεί εναντίον των στρατιωτικών, με αφορμή τη δεξίωση των Ενόπλων Δυνάμεων για την εξάλειψη αυτού του -απαράδεκτου κατά τα άλλα- φαινομένου. Βεβαίως, τότε υπήρξαν ανάλογες δικαιολογίες και ανάλογη υποσχεσιολογία χωρίς, όμως, πρακτικότητα εφαρμογής.
Λίγο αργότερα, σε πρόταση τροποποίησης του νόμου 2168/93 για τα όπλα, και πάλι είδαμε από την πλευρά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ανάλογες αντιδράσεις και αίτηση προς το Κοινοβούλιο -αλλά και προς την κοινή γνώμη- για νέα περίοδο χάρητος, ενώ ακόμα περιμένουμε τα στατιστικά στοιχεία για περιπτώσεις εξιχνίασης αδικημάτων, τα οποία έχουν διαπραχθεί με όπλα, καθώς επίσης και για τις πηγές προέλευσής τους, πληροφορίες που ο κύριος Υπουργός Δημόσιας Τάξης είχε υποσχεθεί τότε ότι θα μας δώσει.
Στις αρχές Απριλίου του 2002, συζητώντας για την επίθεση από αναρχικούς στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων, για τα επεισόδια στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και για τις κινητοποιήσεις των συνδικαλιστών που απέκλεισαν το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, παρουσιάσαμε και νέα στοιχεία -τα οποία προέρχονται από έρευνες πανεπιστημίων- για την αύξηση της εγκληματικότητας, αλλά και για την ένταση του φαινομένου "διαίρει και βασίλευε" μέσα στους κόλπους των Σωμάτων Ασφαλείας από την πλευρά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με σκοπό και εγκλωβισμένους να τους κρατά και βεβαίως διαιρεμένους.
Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι δεν συζητώνται σημαντικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το νομοσχέδιο που αναφερόταν στη λαθρομετανάστευση -επιμένω σ' αυτό- το οποίο ακόμα δεν έχει έρθει παρά τα όσα έχουμε ακούσει ως υποσχέσεις.
Ως προς τα θέματα, μάλιστα, που αφορούν στην αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, σε σχετική ερώτησή μου, η οποία υποβλήθηκε στις 12.3.2001, είχα λάβει τη διαβεβαίωση ότι σε λίγες μέρες θα έχουμε έτοιμο νομοσχέδιο για την ταυτόχρονη δημιουργία ακαδημιών στην βόρεια και στη νότια Ελλάδα, πράγματα τα οποία βεβαίως δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα.
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, εάν με λίγη προσπάθεια θυμηθούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον Τύπο κατά το διαρρεύσαν από τότε χρονικό διάστημα, τότε θα καταλάβουμε. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω μερικούς από τους τίτλους των εφημερίδων, οι οποίοι έχουν να κάνουν με το θέμα για το οποίο συζητούμε σήμερα: Στο "Έθνος", σε άρθρο του Πάνου Σόμπολου, υπάρχει τίτλος "Η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας". Χρειάζονται -λέει- τομές στην Ελληνική Αστυνομία και επανίδρυση των Αστυνομικών Τμημάτων. Τα Τμήματα ήταν το κύτταρο και ο στυλοβάτης της Αστυνομίας και σήμερα κυριαρχεί η γύμνια από πλευράς προσωπικού.
Ένα άλλο άρθρο στον "ΕΠΕΝΔΥΤΗ" έχει τίτλο "Η γεωγραφία του ελληνικού εγκλήματος". Υπάρχει αποκαλυπτική έρευνα του Πολυτεχνείου Κρήτης που κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, παράλληλα με το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό των Σωμάτων Ασφαλείας. "Μαίνεται ο εμφύλιος αστυνομικών, ειδικών φρουρών" λέει η "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ". Ο "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ" αναφέρει πρόταση της κυρίας Παπαρήγα με τίτλο "Όχι στη δημιουργία παραστυνομιών".
"?δειασαν τα Αστυνομικά Τμήματα", λέει η "ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ". Ένα άλλο ενδεικτικό άρθρο είναι αυτό που έχει το "ΚΑΡΦΙ": "Με κουμπούρια του 1900 κρατούν τους εγκληματίες", κύριε Πρόεδρε. "Τραγικές ελλείψεις", " Πληρώνουν από την τσέπη τους τη διαφορά για τα λάστιχα των τζιπ", "Λίγα λεφτά και χωρίς μισθολογική εξέλιξη", καταγγέλλουν οι συνοριοφύλακες.
Ένα άλλο άρθρο από την "ΕΞΠΡΕΣ" αναφέρει "Εκσυγχρονίζονται με εκατόν τέσσερα εκατομμύρια ευρώ Δημόσια Διοίκηση και ΕΛ.ΑΣ. μέσω του Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας". Σημειώνω ότι από το Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" η Ελληνική Πολιτεία έχει απορροφήσει με ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης μόνο το 4%. "Καμπανάκι της Ιντερπόλ για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα", γράφει το "ΜΕΤΡΟΡΑΜΑ".
Θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ότι διάλεξα αυτό το δρόμο της μη αμφισβήτησης των στοιχείων αυτών, επιλέγοντας να δείξω ότι με αυτό τον τρόπο επικοινωνιακά η Κυβέρνηση, και ιδίως το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων -αυτή την ώρα ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της ηγεσίας του καταθέτουμε επερώτηση- αποφεύγει επί της ουσίας να δώσει λύση στα προβλήματα.
Απόδειξη αυτού που προανέφερα είναι το εξής: Καλώ τον κύριο Υπουργό Δημόσιας Τάξης που παρίσταται σήμερα εδώ να δώσει επιτέλους απάντηση στον ελληνικό λαό, βάσει της ανάγλυφης πραγματικότητας, για το πώς, παραδείγματος χάρη, σκέπτεται να λύσει το πρόβλημα της προστασίας και της ασφάλειας του Έλληνα πολίτη από τον κάθε εγκληματία, γιατί τον παραπλανά παρέχοντας έντεχνα κατασκευασμένα στατιστικά στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, για εξιχνίαση αδικημάτων -ενιαία για γνωστούς και άγνωστους δράστες- και απόπειρες και τετελεσμένες πράξεις.
Γιατί εξωθεί τους αστυνομικούς σε ακραίες αντιδράσεις για την επίλυση των δίκαιων οικονομικών τους αιτημάτων; Γιατί, παραδείγματος χάρη, τους εξωθεί στη μη κατά το δυνατόν καλύτερη επιτέλεση του έργου τους με αποφάσεις του τύπου "αριθμητικό πλαφόν για την πάταξη της εγκληματικότητας", με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσία στο έργο τους;
Αντελήφθη, βεβαίως, η Κυβέρνηση ότι αυτό τους καθιστά αναποτελεσματικούς. Τρανό παράδειγμα είναι αυτά τα συμβάντα στην ίδια την εκλογική περιφέρεια του κυρίου Υπουργού, όπου υπήρξε σύγκρουση μεταξύ των αστυνομικών τμημάτων στην εκλογική περιφέρεια που εκλέγεται και στα Αστυνομικά Τμήματα της Ημαθίας -υπάρχει και σχετική ειδησεογραφία- αυτοί δεν αποδίδουν ανάλογα.


(LM)


Το κατάλαβε ο κύριος Υπουργός και στο νομοσχέδιο που έφερε για τα διαβατήρια το ακυρώνει. Ως πότε θα βασίζεται στο φιλότιμο των αστυνομικών; Πού είναι οι χίλιοι πεντακόσιοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι για τη φύλαξη των φυλακών, κύριε Πρόεδρε, που είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, για να ανακουφίσει τους αστυνομικούς; Πού είναι η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών; Γιατί δεν λαμβάνει κανένα μέτρο οικονομικής ανακούφισης των συνταξιούχων και ειδικότερα εκείνων ...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Κωνσταντίνος Γείτονας): Ολοκληρώστε, κυρία Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθω στη δευτερολογία μου.
...που η κομματική εμπάθεια τους έστειλε πριν την ώρα τους, πριν να συμπληρώσουν πλήρη συντάξιμο χρόνο στα σπίτια τους;
Τέλος, θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι ο κύριος Υπουργός έχει αφήσει αναπάντητα ερωτήματα, τα οποία θα θέσω στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ. ΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι 2.000 παιδιά θύματα εμπόρων προωθούνται στη χώρα μας ως επαίτες. Αποτέλεσμα έρευνας της έκθεσης Οργανισμού για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη σε συνεργασία με τη UNICEF και το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι πλαστά αυτά τα στοιχεία ναι, ή όχι;
Τρεις χιλιάδες ανήλικοι στα δίχτυα κυκλωμάτων σωματεμπορίας. 'Ερευνα του πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πλαστά ναι, ή όχι αυτά τα στοιχεία κατά τον κύριο Υπουργό; Εκατόν εννέα συμβούλους έχει ο κύριος Υπουργός, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατόπιν ερώτησης την οποία υποβάλαμε και δεν μας απαντούν στα συγκεκριμένα ερωτήματα τα οποία θέτουμε. Τουλάχιστον σήμερα παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να μας πει πώς σκέφτεται ενόψει της Προεδρίας και των Ολυμπιακών Αγώνων να βρει προσωπικό, από πού θα το αντλήσει για να υλοποιηθεί ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς. Από πού θα βρει προσωπικό για να μπορέσει να εφαρμοστεί το νομοσχέδιο το οποίο καλούμεθα να ψηφίσουμε για τα διαβατήρια; Από πού θα βρει προσωπικό; Πολύ συγκεκριμένα 109 σύμβουλοι αμείβονται από τα χρήματα των βαρύτατα φορολογουμένων πολιτών για να συμβουλεύουν τον κύριο Υπουργό στις αποφάσεις τις πολιτικές τις οποίες παίρνει και τις οποίες εισηγείται στη Βουλή των Ελλήνων με τη μορφή σχεδίων νόμου. Από πού θα αντλήσει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προσωπικό για να καλύψει τα ελλείμματα των άλλων υπηρεσιών;
Και περιμένω επίσης σήμερα να μας πει ο κύριος Υπουργός εδώ στη Βουλή των Ελλήνων σε πόσους δήμους από το σύνολο των δήμων της χώρας λειτουργεί ο θεσμός του τοπικού συμβουλίου πρόληψης της εγκληματικότητας. Και επειδή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ακριβάκης προσπάθησε να πει σήμερα ότι ήταν επικοινωνιακά -έτσι είπε- αδόκιμο ή ατυχές το ότι επέλεξε η Νέα Δημοκρατία να μιλήσει για την εγκληματικότητα χωρίς να πλέξει το εγκώμιο της ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τη τρομοκρατία, θα ήθελα να του πω τα εξής:
DP

Πρώτη η Νέα Δημοκρατία συνεχάρη την Ελληνική Αστυνομία, τις διωκτικές και τις δικαστικές αρχές. Και σήμερα -επειδή πράγματι μας δίνει τη δυνατότητα αυτή ο κ. Ακριβάκης και χαίρομαι- εμείς θέλαμε να κάνουμε fair play και θα ρωτήσω τρία πράγματα τον κύριο Υπουργό.
Ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν επεσκέφθη το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, γνωρίζοντας πού είναι το χίλια τοις χιλίοις, είπε ότι μόνο το τρία τοις χιλίοις έχει εξαρθρωθεί. Ξάφνου, όταν επεσκέφθη το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, είπε ότι απολύτως έχει εξαρθρωθεί η τρομοκρατία.
Εγώ θέτω τρία ερωτήματα, τα οποία προκύπτουν και μέσα από πρόσφατα δημοσιεύματα, ρεπορτάζ εγκρίτων δημοσιογράφων.
Πρώτο ερώτημα: Υπάρχουν ρεπορτάζ, κύριε Υπουργέ, καταξιωμένων δημοσιογράφων περί διεθνών διασυνδέσεων που, ας ελπίσουμε ότι η Κυβέρνηση θα διαφωτίσει πλήρως προς όλα τα σημεία του ορίζοντα -και το υπογραμμίζω αυτό- για να μην έχουμε και στο μέλλον απρόβλεπτες εξελίξεις.
Δεύτερο ερώτημα που γεννάται, ανάμεσα στα άλλα που έχουν προκύψει: Μπορεί να μας πει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης το περιεχόμενο της έκθεσης των πυροτεχνουργών του Λιμενικού για τις βόμβες του Πειραιά; Μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Υπουργός, γιατί έσπευσε να συγχαρεί -και ορθώς κατά την άποψή μου- τις αγγλικές αρχές στο Λονδίνο, αλλά ταυτοχρόνως δεν έσπευσε, ας πούμε, να συγχαρεί και τις διωκτικές αρχές των άλλων χωρών, οι οποίες συνέβαλαν και βεβαίως, κυρίως και πρωτίστως -αφού αγαπά τόσο την Ελληνική Αστυνομία- τις ελληνικές διωκτικές αρχές;
Γι' αυτό λοιπόν, ας είμαστε προσεκτικοί σ' αυτή την Αίθουσα, κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, διότι ο ελληνικός λαός μεθαύριο που θα μας κρίνει θα πει: Εζυγίσθητε, εμετρήθητε, και ευρέθητε λιποβαρείς.
Σας ευχαριστώ

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...