Πρακτικά

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2008

ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2008

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου, την απάντηση εμπιστευόμενος ξανά την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για δεύτερη κυβερνητική θητεία την έδωσε ο ελληνικός λαός.
Μετά, λοιπόν, απ' αυτές τις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα με την ίδια αποφασιστικότητα με την οποία ξεκινήσαμε.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του έτους 2008 αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την αρχή μάλιστα της κυβερνητικής μας θητείας για μια δυναμική οικονομία, για μια δίκαιη κοινωνία. Έχω την τιμή στο πλαίσιο της συζήτησης του Προϋπολογισμού του 2008 να εισηγηθώ δυο κρίσιμους τομείς, τα στοιχεία που αφορούν την κοινωνική πολιτική, τις κοινωνικές δράσεις του Προϋπολογισμού, και μια σημαντική καινοτομία που επιχειρείται μ' αυτόν τον Προϋπολογισμό -και θα ανέμενα τη γενναιότητα από τις πτέρυγες της Αντιπολίτευσης να την αναγνωρίσουν- τον Προϋπολογισμό των προγραμμάτων.
Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού και ο κοινωνικός χαρακτήρας του αναδεικνύουν και περιγράφουν με σαφήνεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, τη στόχευσή της, σε ποιο θεό πιστεύει, ότι πιστεύει στον άνθρωπο, στις δυνατότητές του και στο γεγονός ότι επιθυμεί και η στρατηγική της κατευθύνεται στο να διαχέονται τα αποτελέσματα της οικονομικής μας πολιτικής κυρίως σ' εκείνους που τα έχουν περισσότερο ανάγκη και αναφέρομαι βεβαίως στις κοινωνικά και οικονομικά πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Ο Προϋπολογισμός των προγραμμάτων, από την άλλη πλευρά, αποτελεί μια σημαντική μεταρρύθμιση για τον εκσυγχρονισμό της δημοσιονομικής διαχείρισης, με στόχο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών. Κεντρική προτεραιότητα παραμένει η επιδίωξη της πλήρους απασχόλησης, της καταπολέμησης της ανεργίας -που είναι κεντρικός μας στόχος- κυρίως των νέων και των γυναικών, αλλά και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και η γενικότερη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς κοινωνικοοικονομικού επιπέδου διαβίωσης για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Ο Προϋπολογισμός του 2008, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε συνέχεια του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζουμε ήδη από το 2004, πετυχαίνει τα εξής, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής με στοχευμένες δράσεις για τις ευαίσθητες ομάδες του κοινωνικού συνόλου μέσω της ίδρυσης του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής. Η πολιτική μας αυτή αναδεικνύεται και επιβεβαιώνεται μέσα από χειροπιαστά αποτελέσματα ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης. Το έτος 2007 η απασχόληση στο σύνολο της οικονομίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,8% και το ποσοστό της ανεργίας θα περιοριστεί στο 8,3%. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2004 ο αριθμός των ανέργων τον Αύγουστο του 2007 μειώθηκε κατά εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες συμπολίτες μας, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά τριακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες συμπολίτες μας.
Η κοινωνική προστασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξαιρετικά κρίσιμο και ευαίσθητο κομμάτι της πολιτικής μας, προτεραιότητα της κυβερνητικής μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας και κυρίως η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί τον κεντρικότερο, τον ουσιαστικότερο άξονα της πολιτικής μας. Όπως προκύπτει, λοιπόν, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο μέσος όρος των δαπανών, για να κάνουμε και την αντιστοίχηση, για να δούμε που βρίσκεται ο μύθος και που βρίσκεται η αλήθεια, ο μέσος όρος, λοιπόν, των δαπανών για την κοινωνική προστασία την τριετία 2004-2007 αυξήθηκε κατά 3.500.000.000 ευρώ ετησίως έναντι -η αντιστοίχιση που σας έλεγα προηγουμένως- 2.326.000.000 ευρώ ετησίως την περίοδο 1994-2004. Με τις αυξημένες δαπάνες για την κοινωνική προστασία που περιλαμβάνονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2008 δίνεται περαιτέρω ώθηση στην προσπάθεια για την εφαρμογή ενός συγκροτημένου σχεδίου για ουσιαστική και αποτελεσματική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους δικαίου, ενός κράτους, το οποίο θέλουμε να οικοδομήσουμε με πυρήνα τον άνθρωπο και τα προβλήματά του.
Βασικό, λοιπόν, καινοτόμο στοιχείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας είναι η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και η καθιέρωσης της εθνικής σύνταξης. Από τις γενικευμένες παροχές αμφίβολης αποτελεσματικότητας άκουσα την εισηγήτρια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να το επικαλείται σαν επιχείρημα υπέρ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Το καταθέτω ως αντεπιχείρημα: Από τα αποτελέσματα των πολιτικών με παροχές αμφίβολης αποτελεσματικότητας που επί τόσα χρόνια βίωσε η ελληνική κοινωνία, σήμερα προχωρούμε στην χρηματοδότηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων που παρέχουν στοχευμένες παρεμβάσεις για την οικονομική στήριξη όσων βρίσκονται κοντά στο όριο της φτώχειας βάσει συγκεκριμένων αντικειμενικών κριτηρίων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για να είμαστε και συγκεκριμένοι η αύξηση του βασικού επιδόματος ανεργίας στα 404 ευρώ, 55% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη, έναντι του 50% του 2007. Δεν είναι πολύ αλλά είναι βήματα και κυρίως έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία της Κυβέρνησης απέναντι στους συμπολίτες μας. Η ίδρυση παράλληλα και η ενεργοποίηση του ταμείου κοινωνικής αλληλεγγύης που χρηματοδοτεί μέτρα ειδικής εισοδηματικής ενίσχυσης, ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι προέρχονται από φθίνοντες οικονομικούς κλάδους σε περιοχές έντονης υποαπασχόλησης, παρέχουν μια ενιαία ομπρέλα προστασίας αντί των ως τώρα αποσπασματικών σχετικών παρεμβάσεων.
Με τον Προϋπολογισμό του 2008 κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ουσιαστικά ολοκληρώνονται οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά στην εισοδηματική στήριξη των συνταξιούχων με την αύξηση της κατώτερης βασικής σύνταξης του Ο.Γ.Α. να φθάνει τα 330 ευρώ και του Ε.Κ.Α.Σ. τα 230 ευρώ. Συνεχίζουμε την καταβολή των αναδρομικών του Λ.Α.Φ.Κ.Α.. Ξέχασε η κυρία γενική εισηγήτρια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αναφερθεί στον παράνομο τρόπο παρακράτησης του Λ.Α.Φ.Κ.Α. επί των ημερών των κυβερνήσεων του χθες. Και βεβαίως αυτή η καταβολή των αναδρομικών του Λ.Α.Φ.Κ.Α. από τη δική μας Κυβέρνηση ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2006 και ολοκληρώνεται το 2008 με την καταβολή δυο εξαμηνιαίων δόσεων.
Επίσης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής μας δέσμευσης για τη σταδιακή εξομοίωση των τριτέκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες χορηγείται το πολυτεκνικό επίδομα και στις τρίτεκνες οικογένειες. Ακόμη προωθούνται νέες πολιτικές στήριξης για τις μονογονεϊκές οικογένειες που ήταν ξεχασμένες στο περιθώριο. Ουδείς ασχολήθηκε απ' όσους άσκησαν κριτική στη Νέα Δημοκρατία και με αυτούς τους ανθρώπους. Ασχολείται η Κυβέρνηση την οποία εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Για την φροντίδα των αστέγων το ίδιο. Ασχολείται η Κυβέρνηση την οποία εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Για την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων ασχολείται αυτή η Κυβέρνηση την οποία εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός.
Οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας δεν είναι αποκύημα του δικού μας κομματικού πατριωτισμού. Αναγνωρίστηκαν πρόσφατα από την ευρωπαϊκή επιτροπή. Πάψαμε να είμαστε οι μπαταχτσήδες της Ευρώπης. Είμαστε ένα αξιόπιστο ευρωπαϊκό κράτος με μια φερέγγυα οικονομική πολιτική που δίνει προοπτική στον τόπο, ανάπτυξη στον τόπο. Και είναι αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών, των διαρκών προσπαθειών αυτής της Κυβέρνησης. Είναι αποτέλεσμα ενός συγκροτημένου προγράμματος οικονομικής πολιτικής, ενός προγράμματος που εξελίσσεται με συνέχεια, με συνέπεια, μέσα στο χρόνο με διαφάνεια, με εντιμότητα.
Τα θετικά αποτελέσματα αντανακλούν την οικονομική θέση της χώρας μας. Αντανακλούν στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Αυτό για μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Από τον προϋπολογισμό του 2008 διατίθενται σημαντικότατα κονδύλια ίσως 950.000.000 ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο 0,4% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για τη βελτίωση του εισοδήματος των οικονομικά ασθενέστερων που μας αφορούν. Αυτό το ποσό θα καλύψει την αύξηση των συντάξεων του Ο.Γ.Α. και του Ε.Κ.Α.Σ.. Την αύξηση του επιδόματος ανεργίας και τη χρηματοδότηση του ταμείου κοινωνικής συνοχής. Αυξημένες δαπάνες, ύψους 670.000.000 ευρώ, το 0,3% του Α.Ε.Π. προβλέπονται για τη βελτίωση του μισθολογίου και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, την καταβολή της έκτακτης παροχής στους δικαστικούς και τη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόματος στις τρίτεκνες οικογένειες.
Θέλουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αποτελέσματα της πολιτικής μας να διαχέονται στην κοινωνία και να φθάνουν στους αποδέκτες τους που είναι οι συμπολίτες μας. Με αυτόν τον προϋπολογισμό, υλοποιούμε στο ακέραιο τις σημαντικές δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους πολίτες. Πρώτον, αυξάνεται το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης από 1.1.08 κατά 35 ευρώ το μήνα και φθάνει στα 230 ευρώ. Ποσοστό αύξησης 18%.
Δεύτερον, αυξάνονται οι συντάξεις του Ο.Γ.Α. από 1.1.08 κατά 52,25 ευρώ στα 330 ευρώ. Ποσοστό αύξησης 19%.
Τρίτον, αυξάνεται το κατώτατο επίδομα ανεργίας κατά 36,5 ευρώ από 1.1.08 στα 404 ευρώ. Είναι αύξηση της τάξεως του 10%.
Τέταρτον, καταργείται πλήρως το χαρτόσημο στις μισθώσεις κατοικιών που μέχρι πρόπερσι ήταν της τάξεως του 3,6%.
Πέμπτον, συστήνεται το εθνικό ταμείο κοινωνικής συνοχής οι πόροι του οποίου θα φθάσουν σταδιακά στην επόμενη τετραετία στα 2.000.000.000 ευρώ ετησίως.
Έκτον, διατίθενται για την υγεία από τον τακτικό Προϋπολογισμό κονδύλια αυξημένα κατά 9,4% σε σχέση με φέτος, δηλαδή αυξάνονται με ρυθμό υπερτριπλάσιο από τον πληθωρισμό.
Έβδομον, διατίθενται για την παιδεία από τον τακτικό Προϋπολογισμό κονδύλια αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με το 2007, με ρυθμό υπερδιπλάσιο του πληθωρισμού.
Όγδοο, χρηματοδοτείται ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων έργων που θα φτάσει στα 9.300.000.000 ευρώ αυξημένο κατά 6,9% σε σχέση με το 2007.
Ένατο, υλοποιούμε στο ακέραιο και σταδιακά τις δεσμεύσεις μας για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Δέκατο, υλοποιούνται σταδιακά οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για τους τριτέκνους όσον αφορά το πολυτεκνικό επίδομα.
Ενδέκατο, υλοποιείται, όπως έχουμε δεσμευτεί, η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα νοικοκυριά στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της φορολογικής μεταρρύθμισης. Από το 2009 τα μεσαία εισοδήματα φορολογούνται με συντελεστή 25% από 30% και 40% που ίσχυε έως σήμερα. Αυτό δεν το θεώρησε σκόπιμο να το επισημάνει η γενική εισηγήτρια της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και οι εισηγητές των άλλων κομμάτων. Παράλληλα προχωρούμε στην κατάργηση του φόρου γονικών παροχών και κληρονομιών και της φορολογίας της πρώτης κατοικίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ανέμενα μεγαλύτερη γενναιότητα από όσους ασκούν κριτική στη Κυβέρνηση και ορθώς το πράττουν, διότι ουδείς αναφέρθηκε σ' αυτό που προηγουμένως είπα, δηλαδή στο γεγονός ότι αυτός εδώ ο Προϋπολογισμός του 2008 περιλαμβάνει μία σημαντικότατη μεταρρύθμιση, τόσο στην κατάρτιση όσο και στην παρακολούθηση υλοποίησης του Προϋπολογισμού, τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων.
Δεν αποτελεί μόνο διαφορετική αποτύπωση και παρουσίαση του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά συνεπάγεται συνολική διαφοροποίηση της άσκησης δημοσιονομικής διαχείρισης και κατ' επέκταση της λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
Ο προϋπολογισμός κονδυλίων, όπως παρουσιάζεται μέχρι σήμερα, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι δεν απεικονίζει με σαφήνεια τις πολιτικές και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται, καθώς επίσης και τους φορείς που τις υλοποιούν.
Η συναρμοδιότητα πολλές φορές φορέων χωρίς συντονισμό προκαλεί επικαλύψεις, σπατάλη πόρων και μειωμένη αποτελεσματικότητα. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε επαρκής αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέσα από τον προϋπολογισμό κονδυλίων που παράγονται από τις δημόσιες πολιτικές. Τώρα, οι αξιολογήσεις θα γίνονται με μετρήσιμους στόχους, με στόχο την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελεί μόνο διαφορετική αποτύπωση και παρουσίαση του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά συνεπάγεται συνολική διαφοροποίηση στην άσκηση της δημοσιονομικής μας πολιτικής, στη διαχείριση και κατ' επέκταση στη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
Για την πετυχημένη εισαγωγή του, κύρια προϋπόθεση αποτελεί η συναίνεση και η ισχυρή βούληση τόσο της νομοθετικής όσο και της εκτελεστικής εξουσίας για τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Στόχος μας, μέσα από τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων, είναι η αποτελεσματικότερη, η πιο διαφανής διαχείριση των πόρων του δημοσίου με μετρήσιμα αποτελέσματα, μέσω της υιοθέτησης της μορφής του προϋπολογισμού προγραμμάτων.
Με τη νέα αυτή μορφή προϋπολογισμών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθίσταται εξαιρετικά εύκολη η καταγραφή και ο έλεγχος της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών. Ελέγχεται η αποτελεσματικότητα των διαφόρων δράσεων και το κόστος κάθε προγράμματος. Παρέχεται η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού και ενισχύεται η διαφάνεια -που είναι και το ζητούμενο- στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών παράλληλα με την αποτελεσματικότητα.
Στόχος για το 2008 είναι ο προϋπολογισμός προγραμμάτων να αποτελέσει τη βάση ενημέρωσης για τις αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος τρόπος κατάρτισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προϋπολογισμού, λήψεις αποφάσεων για διορθώσεις στο υφιστάμενο σύστημα κατάρτισης και παρακολούθησης του τακτικού Προϋπολογισμού, διαλόγου με τα Υπουργεία και τους λοιπούς φορείς για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου Προγραμμάτων.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2008 συνοδεύεται και από μία ειδική έκδοση. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την παρουσίαση του Κρατικού Προϋπολογισμού σε λειτουργίες και προγράμματα υπό τη μορφή του Εθνικού Σχεδίου Προγραμμάτων.
Ενδεικτικά θα σας αναφέρω το εξής, αποδεικνύοντας στην Εθνική Αντιπροσωπεία ότι η φιλοσοφία κατάρτισης του Προϋπολογισμού αλλάζει. Και αλλάζει γιατί αυτό αποτελεί ισχυρή βούληση αυτής της Κυβέρνησης. Σε κάθε πρόγραμμα καταγράφονται όλοι οι πόροι που διατίθενται για την επίτευξη των στόχων του, τόσο οι ανθρώπινοι όσο και οι υλικοί.
Συσχετίζονται οι πόροι, οι εισροές και τα αποτελέσματα, οι εκροές κάθε δράσης. Τίθενται ειδικοί και γενικοί στόχοι και όπου είναι εφικτό μετρήσιμοι δείκτες για να είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που παράγονται.
Προάγεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο έλεγχος των δημοσίων δαπανών σε έλεγχο σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας, που δεν υπάρχει σήμερα.
Καθίσταται σαφές το κόστος κάθε προγράμματος και ο χρόνος διάρκειάς του, που δεν υπάρχει σήμερα. Παρέχεται η δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού.
Ενισχύεται η διαφάνεια στη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών και οι φορολογούμενοι γνωρίζουν πού κατευθύνονται οι διαθέσιμοι πόροι, πού κατευθύνεται το προϊόν της φορολογίας.
Ενισχύεται η υπευθυνότητα των φορέων και η ατομική ευθύνη και δίνεται η δυνατότητα προσδιορισμού του κόστους ενός προγράμματος, ειδικά όταν υλοποιείται από πολλούς φορείς.
Το Εθνικό Σχέδιο Προγραμμάτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιλαμβάνει την καταγραφή των λειτουργιών που χρηματοδοτεί η κεντρική διοίκηση, με ανάλυση σε προγράμματα και περιγραφή του περιεχομένου τους.
Θα σας πω ότι σε ό,τι αφορά τα έσοδα αξιοποιήθηκε η υφιστάμενη κατηγοριοποίηση των εσόδων. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες αναπτύχθηκαν δώδεκα λειτουργίες που περιλαμβάνουν εβδομήντα τρία προγράμματα.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας δώσω ενδεικτικά την ανάλυση των δράσεων. Στον Προϋπολογισμό Προγραμμάτων του 2008 παρουσιάζονται οι δαπάνες ανά πρόγραμμα και ανά φορέα υλοποίησης και αναλυτικά ακολουθεί η αποτύπωση των δώδεκα λειτουργιών που αφορούν τις δαπάνες και η συμμετοχή τους σε ποσοστό του Προϋπολογισμού του 2008, μέσα από το νέο τρόπο αποτύπωσης, καταγραφής, υλοποίησης του Προϋπολογισμού των Προγραμμάτων.
Ενδεικτικά θα σας αναφέρω: Κωδικός 1. Λειτουργία: Δράσεις του Κράτους στο εξωτερικό. Ποσοστό επί του Προϋπολογισμού: 3,4%.
Κωδικός νούμερο 2. Λειτουργία: Ειδικές δράσεις του Κράτους στο εσωτερικό. Ποσοστό επί του Προϋπολογισμού: 0,8%.
Κωδικός νούμερο 3. Λειτουργία: Τοπική Διακυβέρνηση. Ποσοστό επί του Προϋπολογισμού: 7,8%.
Αγροτική ανάπτυξη: Ποσοστό επί του Προϋπολογισμού: 2%.
Περιβάλλον και Οικισμός. Κατηγορηθήκαμε ότι για το περιβάλλον δεν υπάρχει μνεία στον Προϋπολογισμό. Ποσοστό : 0,4%.
Υποδομές και μεταφορές: 2,6%.
Υγεία και κοινωνική πολιτική: 25,7%.
Δημόσια ασφάλεια και Δικαιοσύνη: 3,3%.
Πολιτισμός-Θρησκεία- Αθλητισμός: 0,9%.
Παιδεία: 7,8%.
Οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη - δημόσιο χρέος: 39,5%.
Η παρακολούθηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της υλοποίησης, ανάπτυξης και εφαρμογής του Προϋπολογισμού της συγκεκριμένης λειτουργίας θα βοηθήσει ώστε να ληφθούν αποφάσεις για διορθώσεις στο υφιστάμενο σύστημα κατάρτισης και παρακολούθησης του Προϋπολογισμού, της τοποθέτησης στόχων, και της λήψης αποφάσεων, με στόχο το σχεδιασμό των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, των τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου και του καθορισμού χρονοδιαγράμματος των μεταρρυθμίσεων.
Παράλληλα οριοθετεί και τη βάση διαλόγου τόσο με τα Υπουργεία όσο και με τους εμπλεκόμενους φορείς για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάλυση του Εθνικού Σχεδίου Προγραμμάτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Κρατικός Προϋπολογισμός του έτους 2008 είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας συγκροτημένης, που έχει ξεκινήσει από την ημέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση του τόπου με στρατηγική και όραμα, μιας προσπάθειας να πετύχουμε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την εδραίωση ενός πραγματικά κοινωνικού κράτους. Όμως γνωρίζουμε καλά πως για ένα πραγματικά κοινωνικό κράτος χρειάζεται και ισχυρή οικονομία, χρειάζονται δύσκολες, επίμονες, επώδυνες πολλές φορές προσπάθειες. Χρειάζεται όμως και ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που δεν την είδαμε.
Επιλέξαμε αυτό το δρόμο, τον ανηφορικό και με αυτόν συνεχίζουμε. Τηρούμε αυτό που υποσχεθήκαμε στην κοινωνία, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Και επειδή χρωστώ μια απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, για τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, θα πω το εξής. Στο ερώτημα γιατί ενώ η αύξηση των δαπανών κοινωνικής προστασίας την τελευταία δεκαετία ήταν σημαντική -καθώς αυτές ανήλθαν στο 26,3% του Α.Ε.Π. το 2003, πλησιάζοντας το μέσο ευρωπαϊκό όρο που ανέρχεται στο 28%- αυτές δεν απέδωσαν και δεν ανακούφισαν αυτούς στους οποίους απευθύνονταν, η απάντηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το κοινωνικό σύστημα προστασίας της χώρας μας και το γεγονός ότι δεν ασχολήθηκαν με αυτά οι κυβερνήσεις του χθες είναι η απάντηση για την αδυναμία στις κοινωνικές μεταβιβάσεις, τις οποίες ήθελαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις να δώσουν προς την κοινωνία.
Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία, θεωρώ πως αυτός ο Προϋπολογισμός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένας προϋπολογισμός δίκαιος, ένας προϋπολογισμός με ανταποδοτικό χαρακτήρα, ένας προϋπολογισμός που στοχεύει στους οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερους και γι' αυτό ζητώ την υπερψήφισή του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...