Πρακτικά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση ...

Διακομματική Επιτροπή Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων

Κατερίνα Παπακώστα:Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική συζήτηση αυτή η οποία πραγματοποιείται σήμερα και βεβαίως αποδέχτηκα αμέσως την πρόσκληση αυτή ακριβώς επειδή έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος εκλεγμένη πρόεδρος στην διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή της εθνικής μας αντιπροσωπείας στη βουλή για την εξέταση του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας και τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Πρέπει να σας πω ότι είναι εδώ παρών και ο κύριος Πανούσης, μέλος της διακομματικής αυτής επιτροπής της βουλής μας είναι και ο συνάδελφος ο κύριος Κουράκης και πρέπει να σας πω ότι καταβάλλεται διακομματικά μια εξαιρετικά φιλότιμη προσπάθεια, βεβαίως είναι καθήκον μας, να μπορέσουμε να επικαιροποιήσουμε και να μπορέσουμε πράγματι ως επιτροπή όπως είμαστε επιφορτισμένοι να παραδώσουμε έκθεση τόσο στη βουλή όσο και στην κυβέρνηση η οποία ακριβώς θα έχει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της κατάστασης των ελληνικών σωφρονιστικών καταστημάτων, των φυλακών και της δυνατότητες βελτίωσης του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας. Μέχρι σήμερα πρέπει να σας πω και πριν επισκεφτούμε την επόμενη βδομάδα τις φυλακές Αυλώνας των ανηλίκων, αυτή είναι απόφαση ομόφωνη της διακομματικής μας επιτροπής, έχουμε αντιμετωπίσει μια σειρά από ζητήματα τα οποία βεβαίως θα διεξέλθουν απόψε εδώ οι εκλεκτοί ομιλητές και το οποία θα ήθελα να πω ότι θα παρακαλέσω τόσο τον κύριο Πανούση όσο και τον κύριο Κουράκη αυτές τις εισηγήσεις οι οποίες με αφορμή την πρωτοβουλία που είχε ο Συνασπισμός σήμερα να πραγματοποιήσει αυτή την ημερίδα μ'αυτό το θέμα να έχουμε στη διάθεσή μας ως επιτροπή της βουλής γιατί ο ρόλος μας είναι πέρα από την πολιτική μας τοποθέτηση να ασχοληθούμε και να αποδώσουμε σοβαρό έργο μέσα από την έκθεση που σας είπα προηγουμένως. Κατά συνέπεια λοιπόν τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του σωφρονιστικού μας συστήματος είναι τα εξής:
Πρώτα απ' όλα η Επιτροπή εξετάζει το θέμα της κατάργησης της έννοιας της εξατομίκευσης της μεταχείρισης και όλων των συναφών θεσμών που δημιουργούν διακρίσεις και ανισότητες ενόψει μιας δήθεν προσαρμογής της ποινής στις ανάγκες βελτίωσης του κρατούμενου. Ένας δεύτερος πυλώνας πάνω στον οποίο επεξεργαζόμαστε με τη συνέργεια και του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι το θέμα της ταξινόμησης των κρατουμένων κατά ομοειδείς κατηγορίες όχι μέσα στο πλαίσιο της ίδιας φυλακής, αλλά με κατανομή των κατηγοριών αυτών σε διαφορετικό για κάθε μια, κατάστημα. Το τρίτο που μας αφορά και επεξεργαζόμαστε έχει να κάνει με τη μετατροπή της φυλακής από τόπο στέρησης της ελευθερίας σε τόπο ελεγχόμενης ελευθερίας έτσι ώστε ο κρατούμενος να ασκείται στον ελεύθερο τρόπο ζωής και να μην κόβεται οριστικά από το κοινωνικό και αμετάκλητα από το κοινωνικό γίγνεσθαι από την κοινωνία συνολικότερα. Επίσης ασχολούμεθα με την καθιέρωση της σωφρονιστικής νομιμότητας με σαφή διάκριση στους κρατούμενους όλων των συνταγματικών τους δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους ασφαλώς, εκτός απ' αυτές του η άσκηση τους δε συμβιβάζεται με το καθεστώς του κρατούμενου και αυτό αν θέλετε είναι μια παραδοχή όταν βρίσκεσαι σ' ένα τέτοιο καθεστώς. Με την εξασφάλιση εργασίας, είναι κάποιες αρχές πάνω στις οποίες δουλεύουμε, σε όλους και τη υπαγωγή του εργαζόμενου κρατούμενου και της οικογένειας του στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων κάτω από τους όρους που ισχύουν για κάθε εργαζόμενο και εδώ εντάσσεται το θέμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, στη μεταβολή της λειτουργικής αποστολής του προσωπικού της φυλακής από τον ενεργητικό ρόλο του αναμορφωτή προσωπικοτήτων σε ένα πιο παθητικό ρόλο που θα συνίσταται στο να διευθετεί και να οργανώνει στη φυλακή τις απαραίτητες συνθήκες που θα επιτρέπουν τη διείσδυση μέσα σ' αυτήν και τη δράση πάνω στους τροφίμους των μηχανισμών κοινωνικοποίησης. Γενικότερα ασχολούμεθα με θέματα που έχουν να κάνουν με την κατάργηση προνομίων που απολαμβάνουν ορισμένοι ή γενίκευση αυτών των προνομίων μέσα σε εισαγωγικά σε όλους του κρατούμενους. Με την παροχή πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους και την ψυχολογική και ψυχιατρική φροντίδα σε όσους παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές υγείας από την άλλη. Την επανεξέταση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για παροχή αδειών εξόδου, την άρση των περιορισμών στις επισκέψεις κυρίως για τα μέλη της οικογένειας για τους οικείους τους φίλους και τα λοιπά Την προώθηση προγραμμάτων εναλλακτικής μορφής έκτισης των ποινών μέσα από την εθελούσια προσφορά εργασίας σε κοινωνικά ιδρύματα και υπηρεσίες, την αναβάθμιση της εκπαίδευσης του σωφρονιστικού προσωπικού που έχει πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση όπως διαπιστώσαμε, την πρόσληψη ειδικών επιστημόνων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, εγκληματολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.λ.π. την αύξηση του αριθμού των σωφρονιστικών υπαλλήλων έτσι ώστε να μπορέσουν να υπηρετήσουν με επάρκεια και σε αριθμό και απ' όλες τις απόψεις τα ελληνικά σωφρονιστικά καταστήματα, την τοποθέτηση εισαγγελικού λειτουργού σ' όλα τα καταστήματα κράτησης, την εφαρμογή προγραμμάτων αύξησης του δείκτη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατουμένων και τη δημιουργία ενός περισσότερου συνεκτικού κοινωνικού ιστού μέσα στη φυλακή και βέβαια τη δημιουργία κατάλληλων χώρων για να ασκούνται, να αθλούνται σε όλα τα καταστήματα κράτησης. Κλείνοντας θέλω να σας πω ότι εμείς πιστεύουμε ότι αν οι φυλακές δεν πάψουν να γίνουν κοινωνικά ωφέλιμες τουλάχιστον θεωρούμε πως με την έκθεση αυτή η διακομματική επιτροπή της βουλής μας, θα μπορούσε να προτείνει στην έκθεση της να πάψουν να είναι βλαπτικές στην έκταση που ήταν μέχρι και σήμερα και βέβαια πρέπει να πούμε ότι κινούμεθα στο πλαίσιο και με βάση τη νομοθεσία πολλών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουμε τις συγκρίσεις και ιδίως της Γαλλίας που μας αφορά πιο πολύ, στην αναγνώριση των βασικών δικαιωμάτων των κρατουμένων κατά τη διάρκεια έκτισης της πειθαρχικής τους ποινής με βασικούς στόχους να πάψουν …… είναι ο πρώτος στόχος στις συνθήκες κράτησης και δεύτερο να προστατευτούν ουσιαστικά τα δικαιώματα των κρατουμένων. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο περίπου κωδικοποιημένα διότι δεν είμαι ομιλήτρια και δε θέλω να κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας και της καλοσύνης, θα μπορούσα για ώρες να μιλάω για τα ζητήματα αυτά μιας κι αυτή είναι η δουλεία που κάνουμε, κινείται η διακομματική Επιτροπή της βουλής και νομίζω ότι στο τέλος με τη συμβολή όλων των πολιτικών κομμάτων, συμβολή των εμπλεκομένων φορέων με τη συνέργεια όλων μας όλων των συνάδελφων όλων των πτερύγων της βουλής και με την επιστημονική συμβολή των ειδικών επιστημονικών μας συνεργατών νομίζω ότι θα παραδώσουμε μια έκθεση στη βουλή των Ελλήνων η οποία θα είναι και δείκτης βαθμού πολιτισμού της χώρας μας στον 21ο αιώνα σε σχέση με το σωφρονιστικό μας σύστημα και με τη βελτίωση του τις δυνατότητες βελτίωσης του.
Σας ευχαριστώ, πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ΄ Τρίτη 17 Ιουνίου 2008 Mεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβόνας...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΣΤ΄
Τρίτη 17 Ιουνίου 2008


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε στην Ειδική Ημερήσια Διάταξη της Βουλής την ήδη ψηφισμένη μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβόνας που υπερψηφίστηκε και από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επίσης.
Και βεβαίως η Αριστερά δεν ψήφισε. Κατά συνέπεια δικαιούται να ζητά και δημοψήφισμα. Καθαρή θέση, λέω εγώ.
Και βεβαίως από την άλλη πλευρά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπερψήφισε. Και ζητά και δημοψήφισμα. Θολή θέση, λέω εγώ.
Τίθεται επομένως ένα ερώτημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Μήπως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνδέει την πολιτική του επιβίωση στο εσωτερικό της χώρας, επενδύοντας στη σύγχυση με αφορμή τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την απάντηση δεν θα τη δώσω εγώ. Την έχει δώσει ήδη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δια της Εισηγήτριάς του, η οποία είπε επί λέξει "Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. βεβαίως και συνδέει την κρίση του πολιτικού συστήματος με την κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας και το μέλλον της Ευρώπης". Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και άρα δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.
Να θυμίσω, βεβαίως, σε εκείνους οι οποίοι ζητούν δημοψήφισμα, επικαλούμενοι δήθεν μια μειοψηφία, όπως ισχυρίζονται ότι είναι η Κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι δεν πιστεύω σε αυτές τις δημοκρατίες, ότι η Συνθήκη υπερψηφίστηκε τόσο από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. όσο και από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύμφωνα με τις τελευταίες εθνικές εκλογές υπερψηφίστηκε κατ' αναλογία με αντιπροσώπευση του 80% του εκλογικού σώματος.
Και βέβαια στο ερώτημα πότε θα πρέπει να γίνονται επιτέλους δημοψηφίσματα που ετέθη στην Εθνική μας Αντιπροσωπεία, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνονται όποτε, όταν, με τους όρους και με τις προϋποθέσεις που το Σύνταγμα θέτει. Και βεβαίως λέω πως υπεραπλουστεύσεις αυτού του είδους δεν γίνονται αποδεκτές και επιστρέφονται σε αυτούς που τις απευθύνουν ως απαράδεκτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα γεγονότα είναι τα εξής:
Γεγονός πρώτο: Δέκα οκτώ χώρες, δέκα οκτώ εθνικά κράτη από αυτά που μετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί συνόλου είκοσι επτά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη επικυρώσει τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, πριν από το "όχι" της Ιρλανδίας.
Γεγονός δεύτερο: Στη φάση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που περιήλθε από προχθές η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η κύρωση από την Ελληνική Βουλή βοηθά αλλά ούτε και η διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι το "όχι" της Ιρλανδίας, εάν θέλουμε να είμαστε πολιτικά ρεαλιστές, μας επηρεάζει όλους σίγουρα και βεβαίως βάζει την Ευρώπη σε περιπέτειες και αναμφισβήτητα σε πολύ δύσκολη θέση την πολιτική ηγεσία της Ιρλανδίας. Όμως, βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε γεγονότα τα οποία μας έχουν προλάβει, αφού το ιρλανδικό "όχι", η μοναδική δηλαδή χώρα από τις είκοσι επτά που μέχρι τώρα δεν κύρωσε τη Συνθήκη, φρενάρει μια προσπάθεια χρόνων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, ότι αυτό δηλώνει μια γενική μεταστροφή των Ιρλανδών για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, επί ποιας βάσεως συζητά σήμερα η Εθνική μας αντιπροσωπεία, επί ποιας πολιτικής, επί ποιας νομιμοποιητικής βάσης; Μετά τα γεγονότα τα οποία σας παρέθεσα, συζητά η Εθνική μας Αντιπροσωπεία το αίτημα διεξαγωγής δημοψηφίσματος ή όχι από τη Βουλή των Ελλήνων.
Το τρίτο γεγονός είναι ότι εάν για όλα τα ζητήματα, εάν για όλα τα θέματα γίνεται μετάθεση της πολιτικής ευθύνης από το Κοινοβούλιο στους πολίτες, πέραν αυτών που ορίζει το Σύνταγμα ως αιτίες διενέργειας δημοψηφίσματος -και είναι με σαφήνεια οριοθετημένο το πότε διενεργείται ένα δημοψήφισμα- η επόμενη σκέψη που τίθεται πολιτικά είναι, θέλουμε ή δεν θέλουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον κοινοβουλευτισμό; Θέλουμε ή δεν θέλουμε τους Βουλευτές; Αναλαμβάνουμε, ναι ή όχι, τις πολιτικές μας ευθύνες; Τις απορρίπτουμε μήπως όταν βρισκόμαστε σε δεινή πολιτική εσωτερική κατάσταση;
Και αν ναι, αυτό πρέπει να το πούμε με μια καθαρή θέση. Όποτε είναι αβανταδόρικες, να με δικαιολογήσετε για την έκφραση αυτή, οι πολιτικές μας αποφάσεις, τότε ναι μεν υιοθετούμε απολύτως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που μας αποδίδει ο κοινοβουλευτισμός που μας παρέχεται δια του Συντάγματος, όταν όμως αυτές δεν μας εξυπηρετούν στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, τις μεταθέτουμε, κάνοντας δήθεν άσκηση λαϊκής κυριαρχίας με δημοψηφίσματα που έχουν την επίφαση της δημοκρατικής νομιμοποίησης, την ώρα που δεν υπάρχει πολιτικό αντικείμενο, όπως είπα προηγουμένως, διότι επαναλαμβάνω, είτε η Βουλή κυρώσει είτε σε δημοψήφισμα προσφύγουμε, το ιρλανδικό "όχι" μας έχει ήδη προλάβει και καμιά σημασία δεν έχει, δεν συμβάλει δηλαδή προς καμία κατεύθυνση.
Πρέπει να σας πω πως είναι γεγονός πως η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη ασφαλώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υιοθετεί το σύνολο των επιδιώξεων και των στόχων του κάθε κράτους-μέλους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω και ένα άλλο γεγονός. Είναι ή δεν είναι καθαρός πολιτικός συμβιβασμός η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας; Είναι πολιτικός συμβιβασμός και το ξέρουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μια συμφωνία με βάση τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή των χωρών-μελών της Ένωσης δεν μπορεί παρά να είναι κοινός πολιτικός συμβιβασμός.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, όλοι μας έχουμε την υποχρέωση να προσφύγουμε στις αναγκαίες εκείνες πολιτικές αποφάσεις που θα διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη Ευρώπη, την οποία επιθυμούμε και επιθυμεί ο ελληνικός λαός.
Εξάλλου, θέλω να ξεκαθαρίσω και κάτι άλλο. Σπάνια τέτοιου είδους συμφωνίες, όπως είναι η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας, τίθενται στην κρίση του λαού απευθείας και για έναν επιπρόσθετο λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι γίνονται μέσω των νομιμοποιημένων αντιπροσώπων του διεργασίες, συμφωνίες, ύστερα από έντονη πολιτική διεργασία, και είναι και προϊόντα συμβιβασμών. Να το αναγνωρίσουμε αυτό. Το ξέρουμε αυτό και για τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας.
Κατά συνέπεια, λοιπόν, αυτούς τους αναγκαίους συμβιβασμούς, αυτές τις πολιτικές διεργασίες δεν είναι υποχρεωμένος ο πολίτης να τις γνωρίζει. Δημιουργούν σύγχυση και πολυπλοκότητα και δεν μπορεί ο πολίτης να έχει σαφή εικόνα.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας, θα έλεγα ότι αυτή η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, που καλώς κυρώσαμε, είναι ο ρεαλιστικός δρόμος για την Ευρώπη του 21ου αιώνα, για το καλύτερο ευρωπαϊκό μέλλον όλων, για το δρόμο της αλληλεγγύης, της σταθερότητας και της συλλογικής προόδου για όλους τους λαούς της Ευρώπης, για το δρόμο που, πάνω απ' όλα, δίνει τη δυνατότητα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες να αναδιαμορφώσουν το μέλλον στην ευρωπαϊκή μας γειτονιά. Για αυτούς τους λόγους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταψηφίζω το αίτημα για διεξαγωγή δημοψηφίσματος, διότι στερείται κάθε δημοκρατικής, πολιτικής, νομιμοποιητικής βάσης που να εδράζεται επί σοβαρής αιτίας. Γι' αυτό, λοιπόν, το καταψηφίζω.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΓ΄ Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008 Η μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας ...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΓ΄
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2008

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας αποτελεί το αντικείμενο της συζήτησης στην Εθνική μας Αντιπροσωπεία. Η Συνθήκη αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών ζυμώσεων, πολλών προσπαθειών και αναμφισβήτητα αποτελεί ένα βήμα προόδου όχι μόνο για την πατρίδα μας, την Ελλάδα, αλλά και για τις χώρες της Ένωσης γενικότερα.
Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα και κωδικοποιημένα να σταθώ σε μερικά σημεία αυτής της μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισσαβώνας που νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη αξία. Καταρχάς ενισχύεται η δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρώπης με την ενδυνάμωση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων. Άρα, αυτό είναι μια θετική κατάκτηση. Αναβαθμίζεται ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και αποκτούν το δικαίωμα ελέγχου της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας από τα όργανα της Ένωσης που είναι και το ζητούμενο.
Μια άλλη σημαντική καινοτομία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών στη δικαιοδοσία λήψης των αποφάσεων, με τη γνωστή νομοθετική πρωτοβουλία που μπορούν να πάρουν ένα εκατομμύριο πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μ' αυτόν τον τρόπο.
Επίσης, θα πρέπει να πω ότι μια άλλη σημαντική καινοτομία σ' αυτήν τη μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας είναι η ρήτρα της αλληλεγγύης, σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη ενεργούν από κοινού, κινητοποιώντας τα μέσα που από κοινού διαθέτουν σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος δεχθεί ή τρομοκρατική επίθεση ή πληγεί από φυσική ή ανθρωπογενή καταστροφή. Φυσικές καταστροφές βεβαίως, όπως οι πυρκαγιές, οι σεισμοί, που πρόσφατα και η χώρα μας είχε το θλιβερό προνόμιο να ζήσει, εντάσσονται μέσα στη ρήτρα της αλληλεγγύης ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης.
Πρέπει να πω ότι ένα άλλο σημείο στο οποίο εστιάζω ιδιαίτερα την προσοχή μου, παρουσιάζοντας τη θέση μου στην Εθνική Αντιπροσωπεία και δικαιολογώντας τη θετική μου ψήφο υπέρ της μεταρρυθμιστικής Συνθήκης της Λισσαβώνας είναι το θέμα ότι η μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας εμπεριέχει τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπου αυτός ο Χάρτης πλέον έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα και αυτό είναι εξόχως σημαντικό στην εποχή που ζούμε.
Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποτελείται κατά κύριο λόγο από δικαιώματα και ελευθερίες που έχουν κατοχυρωθεί από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορα άλλα ευρωπαϊκά έγγραφα, όπως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Προσθέτει όμως ορισμένες φιλόδοξες αρχές και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιες είναι αυτές οι φιλόδοξες αρχές; Είναι παραδείγματος χάρη το δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση και την προστασία της υγείας, προσδιορίζοντας όμως ότι τα δικαιώματα αυτά έχουν νόημα και ουσία μόνο στην περίπτωση που ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη στα κράτη-μέλη.
Πρέπει να σας πω ότι με τη ρητή αναφορά σε άρθρο της Συνθήκης ότι η Ένωση αναγνωρίζει τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, οι Ευρωπαίοι πολίτες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων.
Οι αλλαγές αυτές, λοιπόν, και ο δεσμευτικός χαρακτήρας της ισχύος των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς -και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία- αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις ζωές των ευρωπαίων πολιτών.
Πρέπει βεβαίως να σας πω τι προστίθεται -στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου- σ' αυτήν τη μεταρρυθμιστική Συνθήκη, την οποία καλούμαστε όλα τα Κοινοβούλια των χωρών της Ένωσης να επικυρώσουμε και να συνυπογράψουμε.
Από αυτά τα οποία προστίθενται, επιλέγω να αναφέρω την παράγραφο εκείνη η οποία αφορά τις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο, του άρθρου που αναφέρεται στους στόχους της Ένωσης και λέει "Η Ένωση συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της".
Μια νέα νομική βάση προστίθεται επίσης για την κοινή ενεργειακή πολιτική, στην οποία συμμετέχει πλέον ενεργά η χώρα μας μετά από τη σπουδαία, τη στρατηγική πολιτική για την ενέργεια, την οποία έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός της χώρας Κώστας Καραμανλής.
Επίσης, η προστασία του περιβάλλοντος συμπληρώνεται με μια μνεία για την αλλαγή του κλίματος. Προστίθεται ένα Πρωτόκολλο για τις δημόσιες υπηρεσίες, στο οποίο υπογραμμίζεται η σημασία των υπηρεσιών γενικού συμφέροντος και δίνεται έμφαση και ιδιαίτερη αξία στις κοινές αξίες της Ένωσης. Γίνεται επίσης ρητή αναφορά στον ουσιαστικό ρόλο και στα μεγάλα περιθώρια κινήσεων που έχουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.
Επίσης, προστίθενται κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιες για ένταξη χώρες, δηλαδή πρώτα απ' όλα η υποχρέωση να αποκτήσουν σταθερούς θεσμούς που να εγγυώνται το κράτος δικαίου, να εγγυώνται τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό και την προστασία των ενοτήτων.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η βιώσιμη οικονομία της αγοράς. Η τρίτη προϋπόθεση είναι η ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη και βεβαίως, η προϋπόθεση ότι η Συνθήκη διευκρινίζει ότι λαμβάνονται υπ' όψιν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βέβαια η ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης που είναι κάθε πρόσωπο που έχει την υπηκοότητα κράτους-μέλους. Η ιθαγένεια της Ένωσης προστίθεται στην εθνική ιθαγένεια και δεν την αντικαθιστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για όλους αυτούς τους λόγους και για όσους δεν πρόλαβα να εκθέσω -συνεπεία του χρόνου- και βεβαίως για τις αρχές και τις αξίες και για όλα εκείνα τα δικαιώματα που προστατεύει αυτή η Μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβώνας δίνω θετική ψήφο. Υπερψηφίζω τη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη και νομίζω ότι αυτό είναι επ' ωφελεία της χώρας, επ' ωφελεία της Ένωσης, επ' ωφελεία της κοινωνίας των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ A΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ΄ Θέματα προσωπικού Δημόσιας Τάξης...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ A΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΞΒ΄


Τετάρτη 11 Ιουνίου 2008 Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κυρία Αικατερίνη Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε σήμερα το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της ελληνικής αστυνομίας. Και βέβαια θέλω να πω με βάση όλα όσα ακούστηκαν πως συμφωνούμε όλοι μας, όλες οι πτέρυγες της Βουλής πως η κατοχύρωση της δημόσιας τάξης στις μέρες μας προβάλλει ως κυρίαρχο ζήτημα και σημαντικός παράγοντας πρώτον της ομαλής συμβίωσης και δεύτερον της ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. Το ερώτημα, λοιπόν, που τίθεται όσον αφορά εκείνους οι οποίοι πυροβολούν τη δημόσια τάξη είναι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -στις πτέρυγες εκείνες της Βουλής που πράγματι πλειοδοτούν σε κριτική απέναντι στη δημόσια τάξη- το εξής. Ερώτημα πρώτον: Υπάρχει χωρίς δημόσια τάξη ομαλή συμβίωση σε μία σύγχρονη δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία; Το δεύτερο ερώτημα το οποίο τίθεται είναι: Υπάρχει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανάπτυξη σε μία σύγχρονη κοινωνία χωρίς τη δημόσια τάξη; Εάν απαντούμε ναι, και φαντάζομαι πως όλοι συμφωνούμε και αποφαινόμεθα θετικά στα δύο αυτά ερωτήματα -διότι είναι ρητορικά, θεωρώ πως οι απαντήσεις είναι προφανείς σ' αυτά τα ερωτήματα- τότε θα πρέπει για λόγους μικροκομματικούς επίσης να σταματήσουμε να πλειοδοτούμε σε κριτική και σε μομφή κατά των υπηρετούντων στη δημόσια τάξη και στην ασφάλεια για την ομαλή συμβίωση, για την ανάπτυξη της χώρας, για την ομαλή ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τους πολίτες της κοινωνίας. Αυτό είναι το ένα θέμα.
Το δεύτερο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι, θα πάμε στον 21ο αιώνα με αφορμή τις μικροκομματικές μας σκοπιμότητες σε λογικές διχαστικές; Θα πάμε δηλαδή σε λογικές οι οποίες δημιουργούν μίσος ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και στους ένστολους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι μέλη των ελληνικών οικογενειών, της ελληνικής κοινωνίας; Αυτές είναι οι πολιτικές προτάσεις τις οποίες κάνουν ορισμένες πτέρυγες της Βουλής; Αλλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να πω ότι δεν με αφήνει αδιάφορη και η άλλη πτέρυγα της Βουλής, η οποία όταν μεν κάποιοι από τα αριστερά πλειοδοτούν υπέρ των κουκουλοφόρων, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι συνηγορούν και πλειοδοτούν υπέρ της Χρυσής Αυγής. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ποιος πλειοδότησε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Κυρίες και κύριοι ο ρόλος του ελληνικού Κοινοβουλίου...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ποιος πλειοδότησε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: ...ο ρόλος των υπευθύνων πολιτικών δεν είναι να πλειοδοτήσουμε ούτε υπέρ των κουκουλοφόρων, ούτε υπέρ της Χρυσής Αυγής, ούτε οιουδήποτε...
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ποιος πλειοδότησε, κυρία συνάδελφε;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: ...ο οποίος προφανέστατα παραβιάζει ...
ΑΔΩΝΙΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να πείτε τώρα, κυρία συνάδελφε, ποιος σ' αυτή την Αίθουσα πλειοδότησε!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι του ΛΑ.Ο.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Να μας πει ένα όνομα.
ΑΔΩΝΙΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να τους ονοματίσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Σας παρακαλώ!
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: ...το διακύβευμα το οποίο είναι η προστασία της ομαλής συμβίωσης...
ΑΔΩΝΙΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Πείτε το όνομά τους, κυρία συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Η κυρία Παπακώστα, μάλλον δεν υπονοούσε κάποιον συγκεκριμένα.
ΑΔΩΝΙΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Να τους ονοματίσει.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Πείτε ποιος, κυρία συνάδελφε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Να μου κρατήσετε το χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Θα κρατήσω το χρόνο, κυρία Παπακώστα, αλλά θα σας παρακαλέσω να μη γίνεται αυτός ο διάλογος.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Αναφέρομαι σε τοποθετήσεις συναδέλφων σας -αφού με ρωτάτε- οι οποίοι τοποθετήθηκαν με αυτή τη λογική. Εγώ έτσι την εξέλαβα και δεν μπορώ να την αποδεχθώ.
Θα παρακαλέσω πολύ, κύριε Πρόεδρε, χωρίς διακοπές να συνεχίσω την τοποθέτησή μου!
Τώρα, όσον αφορά τα θέματα, τα οποία πραγματεύεται το σχέδιο νόμου: Εκτιμώ ότι το σχέδιο νόμου κινείται σε τρεις κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η εξής: Η αναμόρφωση του βαθμολογίου και της υπηρεσιακής εξέλιξης κυρίως των αστυφυλάκων, των αρχιφυλάκων και ανθυπαστυνόμων της ελληνικής αστυνομίας σε μία προσπάθεια εξασφάλισης προσωπικού με αυξημένα προσόντα. Στο δεύτερο πυλώνα του σχεδίου νόμου με τις προωθούμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η εξάλειψη της ανομοιογένειας στο ένστολο προσωπικό του Σώματος, η εμπέδωση της ομοψυχίας και βεβαίως η ενότητα της προσταγής και της δράσης χωρίς διακρίσεις.
Και ο τρίτος πυλώνας, όπως διαβάζω το σχέδιο νόμου, εκτιμώ ότι έχει να κάνει με τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την κατάταξη και εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού. Ειδικότερα -κι αυτό είναι εξαιρετικά θετικό και θέλω να το πω- χαρακτηρίζονται ως "παραγωγικές Σχολές" οι Σχολές των αστυφυλάκων και των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες μέχρι σήμερα υπολείπονταν. Οι κορόνες λοιπόν για την προστασία της δημόσιας τάξης, για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας των αστυνομικών πρέπει να συνοδεύονται ΚΙ από έμπρακτες πολιτικές, οι οποίες να στοχεύουν ειδικότερα προς την επίλυση αυτών των ζητημάτων.
Υπολείπονταν λοιπόν οι Σχολές αυτές. Σήμερα εξομοιώνονται απολύτως με τις σχετικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών Σωμάτων και θεωρώ ότι αυτό είναι εξόχως σημαντικό.
Όμως δεν μπορώ, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, να παραγνωρίσω μια σειρά από ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και τα οποία οφείλω ως Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου να τα θέσω υπ' όψιν σας. Ποια είναι αυτά; Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι έχω ασχοληθεί, για να πάρω και τις απαντήσεις σχετικά με τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, που υπηρετούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας.
Ξέρω, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει ένα αίτημα το οποίο έχει να κάνει με το άρθρο 7 παράγραφος 7, δηλαδή με τον τρόπο προσδιορισμού προαγωγής των ανθυπαστυνόμων κ.λπ., οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του υπαστυνόμου β΄ μετά από είκοσι έξι έτη παραμονής. Και υπήρξε ένα αίτημα από την πλευρά των ενστόλων αυτό να απαλειφθεί και να λυθεί μ' έναν άλλο τρόπο.
Η απάντηση που μου δόθηκε -διότι πήρα απάντηση- είναι ότι εάν δεν ρυθμιστεί με αυτόν τον τρόπο στο άρθρο 7 παράγραφος 7 ο τρόπος προαγωγής των ανθυπαστυνόμων τότε περιορίζεται η πρόοδός τους μεν και δεύτερον, ότι αν συμβεί αυτό, δεν θα έπρεπε να γίνουν αρχιφύλακες πέραν του τριακοστού πέμπτου έτους της ηλικίας.
Κατά συνέπεια λοιπόν αυτό είναι μια ρύθμιση -αυτή είναι η απάντηση που πήρα από το Υπουργείο- η οποία απαντά στον μη περιορισμό της προόδου των ανθυπαστυνόμων και των άλλων στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας.
Ένα δεύτερο θέμα το οποίο ετέθη είναι η διάταξη του άρθρου 4 που αφορά στις οργανικές θέσεις αστυφυλάκων κ.λπ. και την κατανομή τους ισομερώς σε υπαρχιφύλακες, αστυφύλακες και ανθυπαστυνόμους. Η απάντηση που μου εδόθη είναι ότι αυτό συμβαίνει επειδή προάγονται. Αν δεν προήγοντο θα υπήρχε πρόβλημα. Επειδή προάγονται, γι' αυτό λύνεται με τον τρόπο που λύνεται, με τη διάταξη του άρθρου 4.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η αύξηση των οργανικών θέσεων των αξιωματικών όπου εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό για ποιο λόγο υπάρχει υπερπληθώρα αξιωματικών κ.λπ. Η απάντηση είναι -αυτή που μου εδόθη τουλάχιστον- ότι μ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε αξιωματικούς διοίκησης και γι' αυτό το λόγο ρυθμίζεται με αυτόν τον τρόπο.
Και βέβαια ένα ζήτημα το οποίο ετέθη είναι για τους νεοεξερχόμενους αστυφύλακες σε σχέση με τους ειδικούς φρουρούς και συνοριοφύλακες. Για τη ρύθμιση που προβλέπει το σχέδιο νόμου η απάντηση που μου εδόθη από το καθ΄ ύλην αρμόδιο Υπουργείο είναι ότι αν τους τοποθετήσουμε με τον τρόπο που αιτείται να τους τοποθετήσουμε τότε κανείς δεν θα υπάρχει εκεί για να υπηρετήσει, στο σημείο που υπηρετούσαν, και θα υπάρξει πρόβλημα.
Και βέβαια όσον αφορά το αίτημα το οποίο έχει να κάνει με τους νεοεξερχόμενους αστυφύλακες και ότι θα πρέπει να τοποθετούνται αυτοί σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 100/2003, όπως ισχύει και για το υπόλοιπο αστυνομικό προσωπικό, η απάντηση που μου εδόθη είναι ότι μετά τα τρία χρόνια μπαίνουν κι αυτοί στο σύστημα μεταθέσεων κανονικά.
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ σ' ένα-δύο σημαντικά ζητήματα και κλείνω με αυτά επί της ουσίας. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν δυο- τρία αιτήματα τα οποία νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δίκαια κι εγώ σας τα έχω αποστείλει. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τριάντα ανωτάτους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι αποστρατεύθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες μετά τις κρίσεις των ετών 1999, 2000, 2001, πριν την πραγματική υπηρεσία τριάντα ετών, δηλαδή πλήρη συντάξιμη υπηρεσία, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι ανυπαίτια να λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη. Το φαινόμενο της πρόωρης αποστρατείας τους προέκυψε λόγω ανέλιξής τους στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και του ταξιάρχου της Ελληνικής Αστυνομίας σε μικρή ηλικία. Γιατί; Λόγω της καλής σειράς αποφοίτησής τους από την παραγωγική Σχολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, γιατί δεν έχουν συμπληρώσει αυτοί πραγματική τριακονταετή υπηρεσία και δημιουργείται ένα ζήτημα. Αυτό θα ήθελα να το δείτε.
Κι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μου ετέθη είναι ότι για έναν πολύ μικρό αριθμό ανθυπασπιστών, ανθυπαστυνόμων, πυρονόμων και κατωτέρων απ' αυτούς, που απομακρύνθηκαν ή αποτάχθηκαν, αλλά άσκησαν ένδικα μέσα και αδικήθηκαν, να υπάρξει η ευελιξία και το δικαίωμα επανεξέτασης των υποθέσεών τους από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Εν γένει -και κλείνοντας και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε- θεωρώ ότι το νομοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε πολλά βήματα όμως να διανύσουμε ακόμη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Η΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΙΒ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ...

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

28 -5-2008

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Σε μας το λέτε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Σε σας το λέω. Βεβαίως. Εσείς κυβερνάτε. Και μην μου πείτε για παραγραφή. Θα έρθω και σε αυτό, διότι κι εκεί υπάρχει σκόπιμη παρανόηση.
Δεν είναι μείζον θέμα η siemens; Όλες οι γερμανικές εφημερίδες σε πρωτοσέλιδα, και όχι μόνο, γράφουν καθημερινά. Δεν τις διαβάζετε; Δεν σας ενοχλούν αυτά που γράφονται; θα μου πείτε, δεν έχει αποδειχθεί. Ωραία, οι Γερμανοί το ερευνούν, για να αποδειχθεί. Εσείς τι κάνετε εδώ και εμείς; Και γράφονται πρωτοσέλιδα: από τον τάδε λογαριασμό έφυγαν χρήματα για να χρηματοδοτηθούν τα δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα. Πότε θα δούμε την πρωτοβουλία τη δική σας, της Πλειοψηφίας να φέρει εδώ πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και ίσως όχι μόνον;
Το δεύτερο επιχείρημα του κ. Μαρκογιαννάκη είναι ότι έγινε δικαστική έρευνα και δεν εντοπίστηκαν ευθύνες πολιτικών. Και εκεί αναφέρθηκα στην παρανόηση που σκόπιμα έγινε και με το θέμα του Χρηματιστηρίου και για άλλες υποθέσεις και γι αυτή εδώ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΠΑΝΝΑΚΗΣ: Αν έχετε εσείς σχέση με τραπεζίτες, εγώ δεν έχω.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Μάλιστα.
Η άποψη ότι δεν πρέπει να ενοχοποιούμε τα δομημένα ομόλογα, είναι αυτό που μας είπε χθες ο κ. Βγενόπουλος. Μα, εμείς ενοποιούμε τα δομημένα ομόλογα; Σε όλο τον κόσμο δεν γίνεται χαμός; Δεν ζούμε μια παγκόσμια κρίση εξ αιτίας των δομημένων ομολόγων; Θα μου πείτε, είναι τα ίδια; Βεβαίως είναι τα ίδια. Τίτλος, κατηγορία είναι. Τι θα πει "δομημένο ομόλογο", κύριε συνάδελφε; Δομημένο ομόλογο είναι το ομόλογο που έχει ενσωματωμένο κίνδυνο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Ολα έχουν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: Όλα τα ομόλογα έχουν κινδύνους. Και το ομόλογο σταθερού επιτοκίου έχει κίνδυνο από τον πληθωρισμό, αυτός λέγεται εξωτερικός κίνδυνος. Εσωτερικός κίνδυνος είναι όταν είναι δομημένος ο κίνδυνος μέσα στο ομόλογο, ότι δηλαδή η απόδοση του θα είναι η "άλφα", εάν συμβεί κάτι, το "βήτα", το οποίο έχει μέσα ως εξίσωση, ως αλγόριθμο κ.λπ. Και επειδή έχει ενσωματωμένο κίνδυνο, δεν είναι εύκολη η αποτίμηση του. Και εττειδή δεν είναι εύκολη η αποτίμηση τους, οι αγορές πολλές φορές τα πετούν στα σκουπίδια αυτά τα ομόλογα κι ας έχουν αντικειμενικά αξία. Και ακριβώς γι αυτό δεν έπρεπε τα ταμεία να μπλέξουν με αυτά τα ομόλογα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ: Εσείς τον αγκαλιάσατε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία και κύριοι συνάδελφοι, το "εσείς" και το "εμείς" είναι μέγιστο λάθος. Στην πολιτική καθένας πρέπει να εξατομικεύει ευθύνες και ρόλους. Το "εσείς" και το "εμείς" μου θυμίζει άλλες εποχές και αρχές και επιλογές που δεν έχουν καμία θέση σε μια σύγχρονη δημοκρατία, στην οποία όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα δεν είναι εκείνος ο δημοκρατικός τρόπος που επιτρέπει στο κάθε μέλος, στο κάθε στέλεχος να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, επομένως και στην ανάληψη των οποιωνδήποτε ευθυνών.
Σήμερα ο πολιτικός κόσμος βρίσκεται μπροστά στην απειλή με την υπόθεση της 5ΙΕΜΕΝ5 να μην πιστεύει ο ελληνικός λαός ό,τι μπορεί να πουν οι οποιοιδήποτε συνεργάτες της σ' αυτή την υπόθεση των προμηθειών. Οι ίδιοι ένοχοι είναι φυσικό να θέλουν να εμφανιστούν ως συνεργοί, ως απλοί διαμετακομιστές. Και ο πολιτικός κόσμος με τη στάση που ακολουθείτε εσείς που έχετε σήμερα τη πλειοψηφία -το ίδιο θα έλεγα για τη στάση που ακολουθούσε χθες το ΠΑ.ΣΟ.Κ. όταν είχε την πλειοψηφία- δυστυχώς διευκολύνει αυτή τη κατάσταση, διότι ο ελληνικός λαός έχει στο μυαλό του κυβερνήσεις, κόμματα και μας φαντάζεται όλους ένα σύνοΚο. Ακόμα και για το ΣΥΡίΖΑ που είναι δεκαεπτά, εάν δεν κάνω λάθος, κόμματα, κινήσεις, συνιστώσες κ.λπ. λέει ότι είναι "ο ΣΥ.ΡίΖΑ".
διαχείριση του δημοσίου χρήματος, πολιτική ευθύνη, παραμένουν ή πρέπει να παραμένουν ακόμη στην ουσία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, για όλα αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Κι αυτές τις απαντήσεις μπορεί να τις δώσει μόνο η εξεταστική επιτροπή της Βουλής.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Πατταδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Η κυρία Παπακώστα έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλωσορίζω τον κ. Παπανδρέου και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Αίθουσα. Τις προηγούμενες μέρες στην κορυφαία διαδικασία για την αναθεώρηση του Συντάγματος ήσασταν απόντες. Σήμερα είστε παρόντες με επιλεκτική μνήμη.
Προτείνετε να συσταθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή για το θέμα των ομολόγων. Σας διαβάζω από την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 11.5.2008: Τίτλος "Ραγδαίες εξελίξεις σε επτά δικαστικές υποθέσεις". Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι υποθέσεις της SΙΕΜΕΝS και οι υποθέσεις των ομολόγων. Ξεκινώ από το επίμαχο θέμα: Ομόλογα. Λέει η καλή εφημερίδα: "Εξονυχιστική έρευνα στα οικονομικά στοιχεία και τις επενδύσεις τουλάχιστον εξήντα ταμείων προκειμένου να διαπιστωθούν ενδεχόμενες ζημιογόνες αγοραπωλησίες ομολόγων διενεργεί ο Εφέτης Ανακριτής κ. Λέκκας. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των πρώτων κατηγορουμένων και ο κύριος όγκος αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Μεταξύ των κατηγορουμένων ο αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνά τους εξήντα, βρίσκονται μέλη διοικήσεων τουλάχιστον οκτώ ταμείων, στελέχη χρηματιστηριακών εταιρειών αλλά και τραπεζών".
* (ΣΤΟ σημείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαμβάνει ο Πρόεδρος της
Βουλής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΙ)
Ερώτημα: Όταν η δικαστική διαδικασία βρίσκεται στην τελική της ευθεία με εφέτη ανακριτή να διεκπεραιώνει από το καλοκαίρι του 2007 την κύρια ανάκριση και όταν επίσης ούτε ένα -και το υπογραμμίζω- πολιτικό πρόσωπο δεν έχει προσκληθεί, ούτε καν ως ύποπτο στο στάδιο της προανάκρισης, που πραγματοποίησαν οι αρμόδιοι εισαγγελείς κ.κ. Λιόγκας και Πεπόνης, αναρωτιέμαι σε τι συνίσταται το αντικείμενο και το περιεχόμενο για το οποίο καλείται σήμερα να αποφασίσει η Βουλή της εξεταστικής επιτροπής την οποία προτείνετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Ζορμττάς τον οποίον επικαλεστήκατε διέψευσε κατηγορηματικά στις συζητήσεις οι οποίες έγιναν στη Βουλή,τα εξής δυο πράγματα: ΤΤρώτον, πως διέρρευσε μαύρο πολιτικό χρήμα από τα ομόλογα σε ταμεία της Ρηγίλλης όπως ισχυριζόταν το ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Δεύτερον, πως έχει οποιαδήποτε ευθύνη η πολιτική και η υπηρεσιακή ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Και τρίτον, ο κ. Ζορμπάς όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχουν, εάν στο πόρισμα του διαπίστωνε ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα και εάν σ' αυτή την περίπτωση θα έστελνε σύμφωνα με το άρθρο 84 του Συντάγματος, κύριε Πρόεδρε, στη Βουλή των Ελλήνων τα πολιτικά πρόσωπα, ο κ. Ζορμπάς -είναι καταγεγραμμένο στα Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής-απάντησε ότι πράγματι το πόρισμα του δεν εστάλη στη Βουλή των Ελλήνων γιατί απλούστατα δεν διαπίστωσε τέτοιες ευθύνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι όταν προτείνουμε εξεταστικές των πραγμάτων επιτροπές στις οποίες δεν είναι αντίθετη επί της αρχής η Νέα Δημοκρατία στοιχειοθετημένες, τεκμηριωμένες όμως, και να φέρνουν και ένα αποτέλεσμα και όχι για λόγους εντυπώσεων και επικοινωνιακού αντιπερισπασμού.
Ρωτώ τον κύριο Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τον κ. Παπανδρέου ο οποίος είναι συνήγορος όπως είπε και θιασώτης της αλήθειας: πού
ήταν ο κ. Παπανδρέου όταν τα κλοπιμαία της παρέας του Παντείου ήταν πρωτοσέλιδο και όταν υπήρξαν κατηγορίες; Θα επιστρέψετε τα κλοπιμαία της παρέας του Παντείου; Πού ήταν στα δισεκατομμύρια του Χρηματιστηρίου; Θα επιστραφούν τα δισεκατομμύρια του Χρηματιστηρίου; Πού ήταν όταν ήταν το σκάνδαλο της ΔΕΚΑ; Τα χρήματα του σκανδάλου της ΠΡΟΜΕΤ; Θα επιστραφούν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ττου έχασε η Αγροτική, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Το πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ που χάθηκε στα απίθανα έργα που κάνατε; Τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που κόστισαν παραπάνω τα δημόσια έργα επί Υπουργίας σας; Τα παραπάνω δισεκατομμύρια που κόστισαν επί των ημερών σας οι Ολυμπιακοί Αγώνες; Τα θέματα της διαχείρισης του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας;
(ΣΤΟ σημείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Δημήτριος Σιούφας): Ολοκληρώνετε, κυρία Παπακώστα. Λήγει ο χρόνος σας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, είμαι μέσα στο χρόνο μου.
Κλείνοντας θέλω να πω ότι βεβαίως και είμαστε υπέρ της σύστασης εξεταστικών επιτροπών όταν πράγματι διαπιστώνεται ότι η δικαιοσύνη δεν επιλαμβάνεται, όταν διαπιστώνονται πράξεις ή παραλείψεις από την πλευρά της Κυβέρνησης και όταν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες προσώπων. Κανένα από τα τρία αυτά στοιχεία δεν συνηγορεί, δεν στοιχειοθετεί, δεν τεκμηριώνει την άποψη σας και την πρόταση σας για εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή και γι΄ αυτό το λόγο την απορρίπτουμε.
Σας ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...