Πρακτικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Η’ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΒ’ ΣΥΝΟΔΟΣ A’ Τρίτη 15 Μαΐου 2008 Πρακτικά Ομιλίας Κ.Παπακώστα στην ειδική Ημερήσια διάταξη της Βουλής για την ημέρα της Μητέρας...

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΜΙΛΙΑΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
15.5.08


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, "μόνο οι λαοί με ικανές μάνες ευδοκιμούν" έγραφε ο Γκαίτε και ασφαλώς είχε απόλυτο δίκιο.
Η μητέρα διαπλάθει τον αυριανό πολίτη και διαμορφώνει τα θεμέλια της νέας γενιάς. Η μητέρα είναι το πρώτο κανάλι επικοινωνίας του παιδιού με τον έξω κόσμο. Αυτή είναι το πρόσωπο μέσα από το οποίο ενσταλάζονται στο παιδί οι αξίες και τα ιδανικά, είναι αυτή που δίνει τη ζωή. Είναι η ίδια η ζωή! Η μητέρα ήταν, είναι και θα είναι ο πυρήνας της οικογένειας.
Ωστόσο, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα, όταν μιλούμε για μητρότητα και οικογένεια, θα πρέπει να εννοήσουμε και να αντιληφθούμε την οικογένεια με όλες τις σύγχρονες μορφές. Με την παραδοσιακή της μορφή, με τη μορφή της πολύτεκνης και της τρίτεκνης οικογένειας, τη μονογονεϊκή οικογένεια, την ανάδοχη οικογένεια.
Στις μέρες μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι αυξημένες απαιτήσεις της εποχής δυστυχώς δημιουργούν στη γυναίκα δυσκολίες ώστε να γίνει μητέρα. Όσες το αποφασίζουν, όσες το πράττουν αυτό, το κάνουν σε αρκετά μεγάλη ηλικία -αυτό δείχνουν τα στοιχεία- αποκτώντας ένα ή στην καλύτερη περίπτωση δύο παιδιά.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το δημογραφικό ζήτημα σ' όλη την Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Για κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας αντιστοιχούν 1,25 παιδιά ετησίως. Υπολογίζεται πως με αυτούς τους ρυθμούς το 2050 το 32,5% του πληθυσμού της χώρας μας θα είναι άνω των εξήντα πέντε ετών.
Άρα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως οφείλουμε να είμαστε δίπλα στη μητέρα, οφείλουμε να είμαστε δίπλα στην οικογένεια, να στηρίξουμε τα νέα ζευγάρια, τις εργαζόμενες γυναίκες, ώστε να κάνουν όσα παιδιά θέλουν, γιατί η μητρότητα είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατανοώντας αυτή την αναγκαιότητα της στήριξης της οικογένειας, των εργαζομένων γυναικών-μητέρων, που συνιστά ευρύτερη πλέον κοινωνική ανάγκη, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κινούμενη προς αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, έχει πάρει μια σειρά από θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Ειδικότερα για την εργαζόμενη γυναίκα-μητέρα θεσμοθετήσαμε το ν. 3488/2006 για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία. Θεσμοθετήσαμε το ν. 3500/2005 κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Συστήσαμε την Εθνική Επιτροπή για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών ως μόνιμο βήμα κοινωνικού διαλόγου και αναφέρομαι στο ν. 3491/2006.
Προχωρήσαμε σε κοινωνική διαβούλευση για πρώτη φορά με τις πιο αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις. Αναφέρομαι βεβαίως στο Σ.Ε.Β., στην Ε.Σ.Ε.Ε., τη Γ.Ε.Σ.Ε.Β.Ε., το Ε.Β.Ε.Α. και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής της γυναίκας-μητέρας στην απασχόληση και τη μείωση της γυναικείας ανεργίας.
Με το νέο Υπαλληλικό Κώδικα θεσμοθετήθηκαν μια σειρά από διευκολύνσεις για τους γονείς. Χαρακτηριστικά αναφέρομαι στη χορήγηση της γονικής άδειας και στον πατέρα, όπως βεβαίως και στη μητέρα, στην παροχή διευκολύνσεων στη μητέρα που υιοθετεί τέκνο, προκειμένου να καταστεί ομαλή η μετάβασή της στη νέα οικογενειακή της ζωή.
Με το ν. 3250/2004 για τη μερική απασχόληση στο δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου επαναπροσδιορίστηκαν οι κατηγορίες επωφελούμενων, μέσα από τις οποίες μπορούν να επιλέγονται οι προσλαμβανόμενοι, με τη διεύρυνση της κατηγορίας των μητέρων ανηλίκων τέκνων χωρίς ηλικιακό περιορισμό, διότι πριν οι δικαιούχοι ήταν όσες μητέρες είχαν τέκνα μέχρι δώδεκα ετών.
Για την πολύτεκνη αλλά και την τρίτεκνη οικογένεια με το ν. 3454/2005 για την οικογένεια θεσμοθετήθηκε εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ προς τη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, καθώς και για κάθε τέκνο μετά από το τρίτο.
Απαλλάξαμε από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων τους γονείς ή το γονέα με τρία ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα. Καλύπτουμε ποσοστό 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων προσωπικού κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. από πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων και έναν από τους γονείς οικογενειών με τρία παιδιά ή ένα από τα τρία τέκνα, εφόσον υπάρχουν.
Υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα, ελληνικές ή ξένες, καθώς και τις θυγατρικές τους, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα άτομα, να προσλαμβάνουν πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων και έναν από τους γονείς οικογενειών με τρία παιδιά ή ένα από τα τρία τέκνα σε ποσοστό 8% επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης. Η πρόβλεψη αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επεκτάθηκε και στις τρίτεκνες οικογένειες χωρίς αύξηση του συνολικού ποσοστού.
Με το νέο Υπαλληλικό Κώδικα, το ν. 3528/2007, προχωρήσαμε στη χορήγηση άδειας ανατροφής τριών μηνών με πλήρεις αποδοχές στους δημοσίους υπαλλήλους. Αμείβονται οι τρεις πρώτοι μήνες της γονικής άδειας ανατροφής παιδιών στους πολύτεκνους γονείς μετά το τρίτο παιδί. Για κάθε παιδί πέραν του τρίτου η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται κατά δύο ακόμη μήνες. Προβλέπεται επίσης η περαιτέρω παράταση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου εργασίας για δύο ακόμη χρόνια στην περίπτωση γέννησης τέταρτου παιδιού.
Μειώσαμε το φόρο αναλογικά με τον αριθμό των τέκνων που συντηρεί ο κάθε φορολογούμενος. Υπάρχει επίσης η εξαίρεση της δαπάνης αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας από το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει αναλογικότητα του μέτρου βάσει του αριθμού των παιδιών.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων έχουν δικαίωμα τοποθέτησης στον τόπο των συμφερόντων τους. Το συγκεκριμένο μέτρο επεκτάθηκε και στις τρίτεκνες οικογένειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση, πιστή στις δεσμεύσεις της, προχώρησε και μέσα από τον ασφαλιστικό νόμο σε μία σειρά από διατάξεις που αφορούν ιδίως στις γυναίκες εργαζόμενες και στη μητρότητα.
Συγκεκριμένα: Θεσμοθετήσαμε πέντε έτη πλασματικού χρόνου για τις μητέρες από τεσσεράμισι που ήταν πριν, θεσμοθετώντας και αναγνωρίζοντας έτσι ουσιαστικά η ελληνική πολιτεία τη μητρότητα ως κοινωνική θητεία, σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς αντί μόνο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 50% για το πρώτο δωδεκάμηνο μετά τη γέννηση του παιδιού για όσους έχουν μέχρι τρία παιδιά που αποκτήθηκαν από 1-1-2000 έναντι 1-1-2003 που ισχύει σήμερα.
Θεσμοθετήσαμε την πρόσθετη άδεια προστασίας μητρότητας έξι μηνών με μηνιαίες αποδοχές ίσες με τον κατώτατο μισθό που προβλέπει η εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., πέραν των εκατόν δεκαεννέα ημερών επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, πέραν του μειωμένου ωραρίου των τρεισήμισι μηνών ή ισόχρονης άδειας με αποδοχές.
Στην περίπτωση που δεν γίνεται χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας με την οποία, με βάση την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας, απαιτείται και συμφωνία του εργοδότη, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την παραπάνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στην οποία αναφέρθηκα, και στη συνέχεια το μειωμένο ωράριο.
Πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε τις συνθήκες εκείνες, με τους σημερινούς όρους, με τις σημερινές προκλήσεις, που θα επιτρέψουν την εναρμόνιση, τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, με την ισότιμη πρόσβαση των γυναικών μητέρων, των εργαζόμενων γυναικών, των γυναικών γενικότερα στην αγορά εργασίας, όπως άλλωστε επιβάλλει και η στρατηγική της Λισαβόνας. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βάζουμε στο περιθώριο της κοινωνίας πολύτιμους ανθρώπινους πόρους, όπως είναι οι γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό οι πολιτικές μας προς τα εκεί κατατείνουν σαν ένα δείγμα τιμής προς την προσφορά της μητέρας, ενός προσώπου το οποίο πραγματικά έχει αγιοποιηθεί. Κι έτσι πρέπει να είναι, διότι κανείς από μας δεν μπορεί να ξεχνά ότι το χέρι που κουνά την κούνια κυβερνά τον κόσμο.
Χρόνια πολλά στις μητέρες!
Ευχαριστώ.

Επισκεφθείτε μας...

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

 
 

Επισκεφθείτε...